Z marcového kontrolného dňa primátora na stavbách

Do svojho pravidelného kontrolného dňa na stavbách zahrnul primátor Jozef Božik vo štvrtok 26. marca 2015 aj návštevu Základnej umeleckej školy v Partizánskom. Dôvodom boli doposiaľ nemedializované úpravy a modernizácia školy, do ktorých mesto v minulom volebnom období investovalo nemalé finančné prostriedky.

Za ostatné štyri roky boli v základnej umeleckej škole zrealizované viaceré interiérové úpravy. Tie zahŕňali okrem iného vymaľovanie stien a výmeny podláh v nahrávacom štúdiu a vo viacerých učebniach, ich výsledkom je však i príjemným estetickým dojmom pôsobiaca koncertná sála s kvalitnou akustikou. Investície mesta v škole smerovali aj do nového interiérového nábytku, moderného technického vybavenia učební, nových hudobných nástrojov a učebných pomôcok. Z hľadiska úspory energií, a následne i financií, bola nemenej hodnotná aj výmena kotlov a výmena okien v celej budove.„Základná umelecká škola, od vedenia po všetkých učiteľov, si veľmi váži prístup a spoluprácu s mestom. Sme veľmi spokojní a budeme sa to snažiť vrátiť minimálne tým, že sa budeme aj naďalej aktívne zapájať do kultúrnych podujatí mesta,“ uviedla riaditeľka školy Renáta Andrejová.

V centre pozornosti boli v rámci marcového kontrolného dňa aj dve menšie, nedávno zrealizované investičné akcie. Jednou z nich bola rekonštrukcia dámskych i pánskych hygienických zariadení na prízemí Domu kultúry v Partizánskom, ukončená začiatkom marca. „Sme radi, že z ušetrených finančných prostriedkov nám mesto pomáha zveľaďovať aj interiér domu kultúry, čo určite ocenia nielen návštevníci podujatí, ale i účinkujúci,“ zdôraznila Martina Baboľová, riaditeľka Mestskej umeleckej agentúry Partizánske. Na sídlisku Šípok sa mesto pred niekoľkými týždňami postaralo o osadenie novej autobusovej zastávky na Malinovského ulici. V blízkom čase má ešte v zmysle požiadavky Výboru mestskej časti Šípok naplánované odstránenie vedľajšej starej zastávky s objektom novinového stánku, po ktorom bude nasledovať úprava a skultúrnenie tejto plochy.

Z hľadiska rozsahu prác, času i financií je omnoho náročnejší investičný projekt, ktorý má mesto rozpracovaný  v Šimonovanoch. Ďalšia etapa rekonštrukcie budovy so sídlom pošty, ktorá zahŕňa renováciu spoločenských priestorov na prízemí a zateplenie objektu, potrvá ešte zhruba dva mesiace. „Vysychanie omietok a podláh, nakoľko ide o starší objekt, nám trochu skomplikovalo práce. Aj napriek tomu však stále ideme podľa dohodnutého harmonogramu. Zároveň sme prešli aj na práce v exteriéri, kde pokračujeme v zatepľovaní obvodového plášťa a pripravujeme terén na vydláždenie spevnenej plochy za budovou,“ opísal aktuálny stav na stavbe konateľ realizačnej spoločnosti Ondrej Bielský.

Pracovná skupina mala v Šimonovanoch zastávku aj na Bezručovej ulici. Dvojradová zástavba rodinných domov, ktorú vybudoval súkromný investor na mieste zbúranej bývalej materskej školy, za ostatný mesiac opäť zmenila svoj vzhľad. Väčšina z osemnástich domov je už zateplená, v jednom rade sú už hotové aj podlahy a interiérové omietky. „Čo sa týka výstavby prístupovej komunikácie, máme menší časový sklz kvôli počasiu. Predpokladáme ale, že najneskôr do mesiaca by mala byť komunikácia pripravená na asfaltovanie a celá stavba ukončená do dvoch mesiacov,“ informoval z poverenia zástupcu investora Jaroslav Tkáč. Súčasťou tejto investície je aj vybudovanie detského ihriska s pôdorysom veľkosti 9 x 23 metrov, ktoré budú môcť využívať všetky deti z mestskej časti. „Som rád, že popri investičnom zámere privátneho charakteru sa realizuje aj verejnoprávna investícia, ktorá pomôže rozvoju voľnočasových aktivít pre všetky deti v rámci mestskej časti Šimonovany,“ dodal primátor, ktorý marcový kontrolný deň zavŕšil prehliadkou rekonštruovanej bývalej slobodárne č. 8.

Môže sa Vám ešte páčiť...