Z marcového kontrolného dňa primátora na stavbách

Mestu sa v tomto volebnom období podarilo odpredať chátrajúce budovy bývalej slobodárne č. 8 a rozostavaného kultúrneho domu. Hoci sú už obe v rukách súkromníkov, ich budúce využitie môže mať vplyv aj na kvalitu života Partizánčanov. Primátor mesta Jozef Božik sa preto rozhodol oba objekty zahrnúť vo štvrtok 13. marca 2014 do svojho kontrolného dňa na stavbách.

Bývalú slobodáreň plánuje investor do konca tohto roka prebudovať na bytový dom, v ktorom vznikne tridsaťdva dvoj a trojizbových malometrážnych bytov. Ich budúci obyvatelia budú mať k dispozícii aj pivničné priestory a parkovisko. Prestavba dlhodobo nevyužívanej budovy sa začala búracími prácami a zosilnením niektorých častí budovy oceľovými nosníkmi. “Momentálne robíme práce na prístavbe budovy, zároveň nadstavujeme štvrté podlažie a následne chceme stavbu čo najrýchlejšie zastrešiť,“ vysvetlil aktuálny priebeh prác stavbyvedúci. Ako pripomenul po prehliadke stavby primátor, časť prostriedkov z predaja slobodárne už mesto investovalo do rekonštrukcie Februárovej ulice, zo zvyšných plánuje financovať vybudovanie chodníka cez železničné priecestie smerom k nákupných centrám.

 

Stavebný ruch vládne aj v objekte rozostavaného kultúrneho domu. Jeho druhú časť mesto predalo v roku 2012 a získané finančné prostriedky použilo na rekonštrukciu a obnovu fasády existujúceho kultúrneho domu. Pri predaji sa noví majitelia zaviazali zrekonštruovať budovu  najneskôr do štyroch rokov na športovo-spoločenské zariadenie. Ako uviedol stavbyvedúci, na začiatku prebehlo rozsiahle búranie priečok a čistenie na všetkých troch podlažiach a aktuálne sa montuje stropná oceľová konštrukcia v pôvodnej divadelnej sále, ktorá tento veľký priestor rozdelí, čím vznikne nové podlažie. Následne budú prebiehať práce, súvisiace s novým dispozičným riešením interiéru.

 

Aktuálne prebiehajúcou investičnou akciou mesta je výstavba cca 140 metrov dlhého chodníka popri štátnej ceste I/64 v Malých Bieliciach, v úseku od autobusovej zastávky po Kúpeľnú ulicu. Realizačná firma pomaly finišuje so stavebnými prácami a avizuje odovzdať nový chodník so zámkovou dlažbou a odvodnením mestu do užívania už budúci týždeň. „Podobne ako v rokoch 2011 až 2013, aj v tomto roku je pripravené množstvo investičných aktivít mesta ako napr. budovanie chodníkov, parkovísk, opravy budov mestských škôl, výstavba poldra, či modernizácia kamerového systému. Verím, že občania budú môcť aj v tomto roku konštatovať, že mesto Partizánske sa investične rozvíja,“ povedal primátor.   

       

Môže sa Vám ešte páčiť...