Z marcového kontrolného dňa primátora na stavbách

V Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) na Družstevnej ulici v Partizánskom odštartovala začiatkom marca rozsiahla rekonštrukcia. Všetky dôležité informácie o stavebných zámeroch v tomto objekte, ako aj o ďalších aktuálnych aktivitách samosprávy, zazneli v utorok 20. marca 2018 počas kontrolného dňa primátora Jozefa Božika na stavbách.

Rekonštrukčné práce v ZOS prioritne súvisia s napĺňaním štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb. „Naším cieľom je zachovať pôvodnú kapacitu zariadenia, čo je 25 klientov, a zároveň poskytnúť týmto klientom dostatočný priestor a náležitý komfort. Z tohto dôvodu bolo potrebné pristúpiť k stavebným úpravám,“ zdôraznila Petra Zubatá, poverená vedením ZOS. Prestavbou kancelárií, skladov a ďalších priestorov, ktoré boli presťahované do susedného zariadenia sociálnych služieb Domov, sa zvýši počet izieb, ktoré budú po novom 1 a 2-lôžkové, namiesto pôvodných 2 a 3-lôžkových. Renováciou sa tiež dispozične zmenia priestory kuchynky s jedálňou. Rekonštrukcia, ktorá by mala byť dokončená začiatkom júna, si vyžiadala aj kompletnú výmenu elektroinštalácie v celom zariadení.

Rekonštruuje sa v týchto dňoch aj v budove Základnej školy na Veľkej okružnej. V bloku C na poschodí, kde sú triedy prvého stupňa, finišuje kompletná renovácia elektroinštalácie. „Vymenili sme všetky elektrické rozvody, zásuvkové i svetelné, a takisto sme všade namontovali nové svietidlá. Aj vysprávky už máme takmer hotové, takže práce skončíme asi v týždennom predstihu,“ konštatoval konateľ realizačnej firmy Jozef Belák. „V nadväznosti na tieto práce všetky triedy vymaľujeme a rozhodli sme dať aj nový obklad okolo umývadiel, ktoré budú takisto vymenené za nové, vrátane batérií,“ doplnil riaditeľ školy Juraj Guniš.

Doposiaľ posledné zrealizované investície v Základnej škole na Malinovského ulici súviseli so stavebnými úpravami a modernizáciou telocviční, ktoré boli v centre pozornosti na februárovom kontrolnom dni. „Medzičasom bola dokončená výmena okien na malej telocvični, čo sme už aj pocítili. Taktiež máme nové okná aj na medziposchodí a v umyvárni. Začali sme s renováciou chodbových častí v bloku, kde sa nachádzajú telocvične. V rámci týchto prác sme vymenili starú podlahu s linoleom za dlažbu a teraz opravujeme a maľujeme steny, “ uviedla riaditeľka školy Alena Barancová.

Na cintoríne v Šimonovanoch pribudlo začiatkom marca 100 metrov dlhé kovové zábradlie, ktoré má napomáhať bezpečnejšiemu pohybu návštevníkov po strmom chodníku. Už onedlho dostane nový vzhľad aj ďalšia časť vonkajšieho oplotenia cintorína. „Zhruba 60 metrov oplotenia sme opravili už v priebehu minulého roka. Teraz by sme chceli pokračovať na úseku ďalších 100 metrov, a to opäť kompletne, čo znamená nový náter železnej konštrukcie a renováciu oporného múrika,“ informoval správca cintorína Miroslav Dvonč.

Poslednou zastávkou kontrolnej skupiny bol Park Milana Rastislava Štefánika, kde sa aktuálne frézujú pne po vypílených stromoch. „Na základe posudku zo Štátnej ochrany prírody v Nitre, ako i posudku dendrológa, sme ešte v januári pristúpili k opíleniu a v niekoľkých prípadoch aj k vypíleniu stromov, ktoré boli prestarnuté a napadnuté imelom bielym. Je to parazit, ktorý prerastá do konárov stromov, oslabuje ho a dochádza k odumieraniu tkanív stromu,“ vysvetlil Marián Omelka z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ s tým, že v jarných mesiacoch sa bude v zmysle zákona realizovať v meste náhradná výsadba v počte zhruba 200 kusov stromov.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...