Z májového pracovného výjazdu primátora do mestskej časti Centrum

V stredu 30. mája 2012 sa uskutočnil celodenný pracovný výjazd primátora mesta Jozefa Božika, vedúcich pracovníkov mestského úradu a mestských organizácií, miestoprislušných poslancov do mestskej často Centrum.

 

Deň v mestskej časti Centrum, ktorý bol už štvrtým celodenným pracovným výjazdom primátora v rámci mesta,  odštartovali členovia výjazdového tímu na Februárovej ulici. Tu zvažovali okrem iného možnosti rekonštrukcie schodišťa do Domu služieb Alfa a vybudovanie  parkoviska pre vozidlá  pred objektom stomatológie. Zaoberali sa tiež možnosťami  rozšírenia parkovacích miest v okolí obytných blokov pri križovatke ulíc Februárová a Družstevná. Na Februárovej ulici zastavila primátora skupinka obyvateľov, ktorá sa sťažovala na hluk zo Salaša vo večerných hodinách. Tento problém prisľúbil primátor riešiť na spoločnom stretnutí s prevádzkovateľom zariadenia. Ďalšou zastávkou bolo detské ihrisko na Škultétyho ulici, o ktorého dobudovaní alebo uzatvorení rozhodne podľa primátora jeho návštevnosť počas tohto leta. Na Komenského ulici čakali pracovnú skupinu ďalší obyvatelia, ktorí sa sťažovali na problematické spolunažívanie s neprispôsobivými obyvateľmi z bytoviek na Nábrežnej ulici. Zaujímali sa predovšetkým o možnosti prehradenia prístupových ciest do centra mesta medzi priľahlými blokmi, ktoré požadovali už aj prostredníctvom petície v minulom roku. Zhromaždení obyvatelia z Nábrežnej ulice zasa vyjadrili nespokojnosť s platbami za vodu, ktorá im síce tečie v priebehu dňa len dve hodiny, lenže aj za tento odber musia doplácať podľa nameranej spotreby. K tomuto problému im primátor navrhol spoločné stretnutie všetkých zainteresovaných,  vrátane zástupcov rómskeho etnika z každej bytovky.

Počas prehliadky tejto časti mesta diskutovala pracovná skupina aj o možnostiach zjednosmernenia  ulíc Strojárenská, Školská, Sokolská, Komenského a obnovení parkovacej plochy na Komenského ulici. Zastavila sa aj v Ústave  sv. Cyrila a Metóda Partizánske, Vysokej školy zdravotníctva  a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava, ktorá sídli v priestoroch  bývalej základnej školy, odkiaľ sa presunula na krátku návštevu farského úradu. Dekan Miroslav Baláž oboznámil pracovný tím s renováciou  vnútorných priestorov a poďakoval vedeniu mesta a poslancom za finančný príspevok, ktorý im umožní  upraviť aj vonkajšiu fasádu. V základnej umeleckej škole si prezreli interiéry, ktoré škola postupne renovuje podľa rozpočtových možností. Pomoc od mesta by však privítala pri zakúpení klavíra a kamery na monitorovanie krádeží bicyklov pri škole. Výjazdový deň finišoval prehliadkou ulíc v centrálnej časti mesta, v rámci ktorej pracovná skupina rozhodla aj o oprave chodníkov s prepadnutou zámkovou dlažbou  a rozomletým asfaltom v najbližších dňoch.    

 „Príjemne nás prekvapil veľký záujem občanov, ktorí nás v hlúčikoch či skupinkách čakali v uliciach centra mesta. Vypočuli sme si nielen sťažnosti na problematické spolunažívanie s neprispôsobivými občanmi rómskej komunity, ale tiež veľa podnetov a pripomienok  k zlepšeniu každodenného  života v našom meste,“  zhodnotil v závere Deň v mestskej časti Centrum primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...