Z májového kontrolného dňa primátora na stavbách

Po takmer dvojmesačnej prestávke si primátor mesta Jozef Božik  naplánoval na štvrtok 12. mája 2016 svoj pravidelný kontrolný deň na stavbách. Spolu s kompetentnými pracovníkmi mestského úradu a mestských organizácií sa zaujímal o stav rozpracovaných investičných projektov v meste.

V mestskej časti Malé Bielice aktuálne finišujú  práce na budovaní kanalizácie. Po ich ukončení bude zrealizovaná veľkoplošná oprava povrchu piatich komunikácií. Podľa slov Petra Minárika z referátu životného prostredia a dopravy MsÚ, nový povrch by mali dostať ulice Pod baštou, Komínová, Prvá za parkom, Druhá za parkom a časť Žabokreckej ulice. Ak to počasie umožní, nový asfalt má byť položený už v priebehu tohto mesiaca.

Menšie investície realizovala firma, ktorá má v správe cintorín vo Veľkých Bieliciach. V dome smútku na miestnom cintoríne je inštalovaný nový katafalk s osvetlením, pribudli aj vertikálne žalúzie na presklenenej stene obradnej miestnosti. Správca cintorína umiestnil pri vchode na základe požiadaviek občanov aj nové smetné nádoby.

Vedenie Základnej školy vo Veľkých Bieliciach sa rozhodlo realizovať drobné úpravy učební. Žiaci majú k dispozícii novú počítačovú učebňu, ktorá vznikla v miestnosti bývalej kancelárie riaditeľky školy. Hneď vedľa nej sa upravuje na rovnaký účel jedna z tried. Hotová je nová elektroinštalácia prispôsobená potrebám použitia počítačov a v blízkej dobe bude v spolupráci s mestom nanovo vymaľovaná. Tieto práce majú pod palcom pracovníci v rámci verejnoprospešných prác. Škola tak bude mať k dispozícii dve nové počítačové učebne.

Občania cestujúci autobusovými spojmi upozorňovali mesto na neosvetlené časti autobusovej stanice a východ z podchodu pri hlavnej bráne areálu bývalých obuvníckych závodov. Tento problém vyriešila radnica po dohode s prevádzkovateľom stanice inštaláciou nových lámp na nástupištiach. Tie už dnes osvetľujú priestor až po oplotenie priemyselného areálu. Pribudla aj lampa s tromi svietidlami pri vjazde na autobusovú stanicu a ďalšia pri východe z podchodu.

Nakrátko sa primátor spolu s pracovnou skupinou zastavil aj na sídlisku Luhy. Pôvodný vchod do pivníc obytného domu č. 1029 na Veľkej okružnej sa už dlho nevyužíval na svoj pôvodný účel. Miesto slúžilo najmä na stretávanie sa asociálov, preto sa mesto rozhodlo nevyužívaný vchod zasypať.

Najväčšia investičná akcia mesta v areáli Základnej školy Radovana Kaufmana bola tiež jednou zo zastávok v programe kontrolného dňa. Na stavbe multifunkčného športového areálu  sa v poslednom období pracovalo na dokončení ústredného kúrenia. Dokončili sa aj podlahy a pokračujú práce na opravách a úpravách starej telocvične. Ako informoval vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ, po odsúhlasení financovania mestským zastupiteľstvom sa pripravujú podklady pre obstarávanie ďalších prác, ktoré v pôvodnom zámere neboli. Realizovať sa má oprava oplotenia športového areálu a strechy „starej“ telocvične, pribudnú nové chodníky a upraví sa aj časť určená pre atletiku.

Drobnými stavebnými úpravami prešli niektoré časti športového areálu pri ZŠ Rudolfa Jašíka. Stará antuka je z futbalového ihriska poodvážaná a v blízkom čase by ju mala nahradiť nová. Pribudli nové obrubníky okolo hracej plochy a zároveň bolo uložené nové elektrické vedenie až k hlásateľni. Práce sa dotkli aj sektoru pre skok do diaľky, kde je nová dráha a upravené doskočisko. V budúcom školskom roku príde na rad priestor určený na vrh guľou.

S blížiacou sa letnou sezónou pokročili aj práce na úpravách bazénov kúpaliska Dúha. V detskom brodisku vymenili dlažbu za bazénovú fóliu. Kompletnú rekonštrukciu obkladov a dlažby realizujú TSM v bazéne s atrakciami. V budúcom roku by chceli podobným spôsobom obnoviť aj steny oddychového bazéna.  

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...