Z májového kontrolného dňa primátora na stavbách

Investičným projektom mesta, ktoré sa realizujú pod holým nebom, počasie za uplynulé dva týždne príliš neprialo. Daždivo bolo i v utorok 26. mája 2015 počas kontrolného dňa primátora Jozefa Božika na stavbách, ktorý mal z tohto dôvodu aj o niečo dynamickejší priebeh.

 

V Šimonovanoch finišuje v týchto dňoch tretia etapa rekonštrukcie budovy so sídlom pošty. V renovovaných priestoroch na prízemí, ktoré budú slúžiť kultúrno-spoločenským aktivitám, sa dolaďujú posledné drobnosti. Výsledky niekoľkomesačnej práce na stavbe sú neprehliadnuteľné aj zvonku. Budova dostala po zateplení obvodového plášťa novú fasádu, pribudla terasa zo zámkovej dlažby a k príjemnému estetickému dojmu prispeli aj sadové úpravy v jej okolí. „Zostáva dokončiť už len kamenný obklad na vchode, a keď sa počasie zlepší, plánujeme ešte menšie terénne úpravy, vrátane osadenia nového stojana na bicykle, odpadkového koša a lavičiek,“ uviedol konateľ realizačnej spoločnosti Ondrej Bielský.

Na priaznivejšie počasie čaká aj stavebná firma, ktorá mala na budove pošty začať minulý týždeň rekonštrukciu strechy. Nutnosť a naliehavosť tejto investície potvrdili aj posledné dažde, po ktorých zostali na povale evidentné stopy po pretekaní strešnej krytiny. „Rekonštrukcia bude zahŕňať demontáž pôvodnej plechovej krytiny, latovania a výmenu poškodených časti krovu. Následné sa pristúpi k novému latovaniu a položeniu škridlovej pokrývky,“ priblížil postup prác Peter Ridzik z oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ.

K najnovším investičným akciám samosprávy patrí rekonštrukcia pravostranného chodníka na Ulici generála Svobodu v smere od centra. Ide o zhruba 500 metrov dlhý úsek medzi bytovými domami č. 720 až 976. Súčasťou stavebných prác je aj úprava prístupových chodníkov k jednotlivým vchodom do bytoviek a dobudovanie chýbajúcich cestných vpustí, ktoré zabezpečujú odvádzanie povrchových vôd. Ako informoval Peter Minárik z referátu životného prostredia a dopravy MsÚ, práce by mali trvať asi dva mesiace.

K úspešnému zavŕšeniu sa pomaly blíži modernizácia kinosály Panoramatického 3D kina v Partizánskom. Hotová je vzduchotechnika, takisto elektroinštalácie pre osvetlenie a zvukový systém, akustické stropy aj steny, ktoré sa budú ešte oplášťovať dekoračnou látkou. Zároveň bola urobená predpríprava na inštalovanie moderného zvukového systému Dolby Atmos. „Pokiaľ by sa mesto v budúcnosti rozhodlo zakúpiť tento mimoriadne kvalitný systém, nebude už nutné žiadne búranie, nakoľko sme už všetko potrebné na jeho zabudovanie pripravili,“ zdôraznil Miloš Tourek z realizačnej firmy. Ako ďalej uviedol, nasledujúce dni sa budú v kine dorábať podlahy, položia sa koberce, linoleum a nakoniec budú namontované nové, pohodlné sedadlá. Prví diváci ich budú môcť vyskúšať už v prvej polovici júna.   

Rušno je momentálne aj na kúpalisku Dúha, kde vrcholia prípravy na letnú sezónu. Do jej otvorenia by mali byť zrekonštruované aj schody tribúny na opaľovanie.

Na susednom Futbalovom štadióne Karola Jokla sa buduje nový chodník, od  vchodu po hlavnú tribúnu. Zároveň sa likviduje stará zdevastovaná tribúna. V oboch prípadoch sa ukončenie prác plánuje pred 13. júnom, kedy sa na štadióne uskutočnia oslavy 75. výročia vzniku futbalu v
Partizánskom.

V závere májového kontrolného dňa nahliadol primátor aj do útrob zimného štadióna, kde sa realizuje odvetranie a odvlhčovanie šatní a priestorov nad nimi.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...