Z májového kontrolného dňa primátora na stavbách

Priebeh investičných akcií v Partizánskom bol vo štvrtok 15. mája 2014 spolu s pracovníkmi mestského úradu monitorovať priamo v teréne primátor Jozef Božik. Do programu kontrolného dňa sa tentoraz dostalo až deväť aktuálne realizovaných projektov na území mesta.

Prvou zastávkou bol Park M. R. Štefánika na Hrnčírikovej ulici. V minulom roku začalo mesto s jeho revitalizáciou odstraňovaním náletových drevín. Dnes v ňom svoje miesto majú nové lavičky, petangové ihrisko a v rámci prvej etapy prác aj nové mlatové chodníky v dĺžke 157 metrov. Tie má mesto ambíciu dobudovať ešte tento rok až ku hlavnej ceste pri železničnom priecestí a tiež smerom k podchodu.

Na Námestí SNP pokračujú práce na zatepľovaní a obnove fasády domu kultúry. Pracovníci dodávateľskej firmy sa v prácach posunuli už na druhú stranu budovy od obchodného domu. Pohľadu obyvateľov mesta určite neunikol ani moderne zrekonštruovaný prístrešok nad hlavným vchodom do budovy.

Na druhej strane námestia sa práve v čase príchodu pracovnej skupiny začalo asfaltovanie cesty pred ÚPSVaR. Podľa vyjadrenia zástupcu realizačnej firmy budú dopravné obmedzenia minulosťou už v pondelok 19. mája a stavba bude odovzdaná mestu do 25. mája už aj s vodorovným dopravným značením.

V centre mesta pokračujú aj práce na výstavbe nových bytov v objekte bývalej slobodárne č. 8. Rekonštrukcia budovy pokračuje podľa harmonogramu. Budúci bytový dom je už pod strechou a súkromný investor v týchto dňoch realizuje práce na vnútorných priečkach a novom schodisku k bytovým jednotkám.

Jednou z väčších investičných aktivít mesta je výstavba poldra v mestskej časti Návojovce. Do 30. júna 2014 tu bude vybudovaný suchý polder spolu s regulovaným skrytým odvodňovacím kanálom v dĺžke 80 metrov, napojený na existujúci otvorený odvodňovací kanál. Povrchová aj podzemná voda, ktorú zachytí nový polder, sa plynule a regulovane odvedie z plochy 107 hektárov a už nebude obyvateľom Návojoviec viac komplikovať život.

Ďalšou zastávkou počas kontrolného dňa bol cintorín na sídlisku Šípok. Aj keď počasie neumožňuje použitie techniky, prvé dva rady urnových schránok sú uložené a termín odovzdania stavby nie je ohrozený. Rozširovanie urnového hája bude dokončené približne do dvoch týždňov.

Chodník na železničnom priecestí pri obchodných centrách by mal byť realitou už v júli. Momentálne sa pripravuje vytyčovanie sietí a reálne stavebné práce by sa mali začať už o dva týždne. Podľa vyjadrení zástupcov realizačnej firmy,  premávku na priecestí obmedzia len minimálne, zúžením jazdných pruhov pre autá.

O pár dní by sa mala začať aj výstavba novej autobusovej stanice. Po odstránení prístreškov na mieste, kde bude nová budova stáť, začal už investor s prípravou staveniska. Nová stanica by mala byť k dispozícii všetkým cestujúcim do konca tohto roka.

Posledným objektom na zozname zastávok kontrolného dňa bolo Centrum voľného času, kde sa v rámci rekonštrukcie jedného z pavilónov na komunitné centrum modernizujú priestory pre vzdelávacie aktivity a tiež kuchynka pre potreby centra.

V závere primátor vyjadril spokojnosť so stavom aktuálnych investičných aktivít a informoval o pripravovaných ďalších investíciách schválených zastupiteľstvom. Mesto čaká v blízkom období, po ukončení príprav a zrealizovaní verejného obstarávania, okrem iného aj rekonštrukcia časti vozovky a opravy chodníkov na Malej a Veľkej okružnej na sídlisku Luhy, čiastočná rekonštrukcia budovy Základnej školy na Malinovského ulici na Šípku a tiež objektu Materskej školy na Obuvníckej ulici.   

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...