Z májového kontrolného dňa primátora na stavbách

Aktuálne výstavby, rekonštrukcie či opravy boli súčasťou kontrolného dňa primátora Partizánskeho Jozefa Božika, ktorý sa uskutočnil v pondelok 20. mája 2019. Prvou zastávkou pracovnej skupiny bol zimný štadión, kde sa nedávno rekonštruovalo osvietenie i ozvučenie.

Rekonštrukcia osvetlenia na zimnom štadióne zahŕňala demontáž a kompletnú výmenu 86 LED svietidiel. „Je tam stmievateľná verzia svietidiel, ktoré budú mať aj dynamické efekty, čo prinesie zvýšenú atraktivitu pre divákov. Zároveň sa rekonštruovalo aj ozvučenie. Dokončovať sa bude ešte audio a následne dôjde k programovaniu po pripojení zimného štadióna k stabilnému napätiu a prúdu,“ uviedol Michal Elečko z realizačnej firmy.

Pri Kostole Božského Srdca Ježišovho zrealizovalo mesto na základe požiadavky Výboru mestskej časti Centrum a občanov spevnenú plochu, ktorá bude slúžiť ako zastávka MHD.

Štátnou ochranou prírody v Nitre bol posúdený zdravotný stav devätnástich topoľov čiernych v areáli ZŠ Radovana Kaufmana na Nádražnej ulici. „Odborníci odporučili, aby každé dva roky bol uskutočnený zdravotný rez týchto stromov. Arboristi počas dvoch dní topole ošetrili, odstránili preschnuté konáre a konáre napadnuté hubovými chorobami,“ vysvetlil Marián Omelka z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

Na križovatke ulíc Malá a Veľká okružná už stojí detské ihrisko Žihadielko, ktoré bude slávnostne odovzdané do užívania 15. júna. „Mesto vykonalo terénne úpravy pred prípravou výstavby Žihadielka a momentálne sme v procese realizácie prístupového chodníka, ktorý bude slúžiť všetkým návštevníkom detského ihriska,“ informoval Jozef Božik. Samospráva tiež realizuje komplexnú rekonštrukciu oplotenia detského ihriska v Parku Milana Rastislava Štefánika. „Ako som prisľúbil vlani na sociálnych sieťach, chceme v tomto roku vyriešiť aj čiastočné tienenie tohto ihriska tak, aby sa na ňom mohli deti hrať aj počas horúcich slnečných dní,“ doplnil primátor.

V blízkosti kúpeľov v Malých Bieliciach vyrastá nová rekreačno-športová zóna pre všetkých návštevníkov i obyvateľov mesta, ktorí budú môcť tento priestor využívať na športovanie a oddych. „Momentálne je hotová in-line dráha, ktorá bude predmetom kolaudácie. Nasledovať budú terénne úpravy, aby tu postupne v budúcnosti vznikol park, kde sa bude dať jednak korčuľovať a do konca roka tu máme ešte v pláne vybudovať pumptrack. Zasadia sa tu stromy, umiestni mobiliár, teda lavičky a smetné koše. Vzhľadom na počasie by mal byť areál prístupný koncom mesiaca jún,“ priblížila prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.

V tomto roku sa pristúpilo k viacerým súvislým plošným opravám sieťových rozpadov a malých výtlkov na mestských komunikáciách, ktoré sa realizovali na Nemocničnej ulici, križovatke ulíc Malinovského a Horská, na Malej okružnej, Veľkej okružnej, na ulici Generála Svobodu od priechodu pre chodcov ku kruhovej križovatke, na uliciach Horná, Dolná, Južná, Stredná, Kukučínova a Topoľová. „Výbor mestskej časti Veľké Bielice sa rozhodol ulicu Topoľová opraviť v polovičke profilu. Druhá časť sa bude riešiť postupne v závislosti od finančných prostriedkov, pričom sa musí preskúmať podložie a možnosti realizácie, nakoľko tu bola riešená kanalizácia,“ vyjadrila sa poslankyňa MsZ za mestskú časť Veľké Bielice Iveta Struhárová. „Celkovo ide o plochu viac ako 4000 metrov štvorcových. S týmito opravami sme začali už minulý rok, dovtedy sa nám podarilo zrealizovať 26 veľkoplošných opráv,“ dodal primátor.

Z iniciatívy VMČ Centrum sa buduje chodník pri železničnej stanici. „Dlhodobo vyzeral ako nedokončený. Dôvodom bola viazanosť nezasahovať do projektu, ktorý bol podporený finančnými prostriedkami z Európskej únie, kde sa robila centrálna mestská zóna, teda nemohli sme v danom čase tieto veci zrealizovať,“ vysvetlil Juraj Krasula, poslanec MsZ za mestskú časť Centrum.

Kroky kontrolnej skupiny viedli aj na sídlisko Šípok. V Základnej škole na Malinovského ulici sa prerábajú terasy. „Boli ešte v pôvodnom stave spred tridsiatich rokov a podpísal sa na nich zub času, takže bolo nutné ich zrekonštruovať nielen z estetickej, ale hlavne z funkčnej stránky. Chceme ich ešte ohradiť živým plotom, aby ich mohli využívať žiaci počas prestávok a v popoludňajších hodinách deti zo školského klubu,“ informovala riaditeľka školy Alena Barancová.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...