Z májového kontrolného dňa primátora na stavbách

Vonkajší areál kúpeľov v Malých Bieliciach sa rozrastie o nový atypický bar a letnú recepciu. Pre návštevníkov zároveň pribudne aj piesková pláž a volejbalové ihrisko. Informácie nielen o novinkách v kúpeľoch, ale aj o stave aktuálnych investičných aktivít samosprávy zazneli počas májového kontrolného dňa primátora Jozefa Božika na stavbách.

Prvou zastávkou bolo Zariadenie opatrovateľskej služby na Družstevnej ulici, kde momentálne prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce, zamerané na zvýšenie komfortu pre klientov. „Súbežne sa vykonáva viacero prác, prerábajú a maľujú sa izby a sociálne zariadenia, premiestňuje sa kuchyňa, mení sa elektroinštalácia,“ priblížila súčasný stav riaditeľka Domova Petra Zubatá.

V centre pozornosti kontrolnej skupiny bola aj budova bývalého školského klubu detí pri ZŠ vo Veľkých Bieliciach, ktorú súkromný investor rekonštruuje na bytový dom so štyrmi bytovými jednotkami. „Budova bola poškodená, bol to dubiózny majetok mesta a v tejto chvíli som veľmi rád, že sme sa rozhodli ju kapitalizovať a že je tu firma, ktorá tu spravila dvojizbové byty pre mladé rodiny,“ zdôraznil poslanec MsZ a člen VMČ Veľké Bielice Erich Dvonč.

V máji sa začalo so stavebnými prácami na ulici Generála Svobodu, ktoré súvisia s opravou chodníka. „Vykonáva sa zarezávanie cesty v mieste, kde budú osadzované obrubníky a vybúrava sa pôvodný chodník,“ vysvetlil Peter Ridzik z oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ v Partizánskom. Súčasťou prác bude aj priečne prepojenie kanalizačných rúr, preto by mali najmä motoristi dbať na zvýšenú opatrnosť v tomto úseku. Realizátor stavby žiada vodičov aj o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

V týchto dňoch tiež prebieha rekonštrukcia valbových striech budovy ZŠ Radovana Kaufmana, ktorá zahŕňa kompletnú výmenu krytiny a zateplenie stropu. „Momentálne demontujeme starú krytinu, staré latovanie a vypratávame povalu. Robia sa prípravné práce, čo sa týka bleskozvodu a uzemnenia,“ uviedol Marián Valo z realizačnej firmy.

V rámci realizácie cezhraničného projektu mesto pokračuje s revitalizáciou Parku M. R. Štefánika, kde pribudne 240 metrov nových mlatových chodníkov.

Na Hrnčírikovej ulici bola nedávno odovzdaná do užívania spevnená plocha zo zatrávňovacej dlažby. Jej súčasťou sú aj lavičky a miesto, kde bude vysadený záhon. V blízkosti tržnice pribudne tiež spevnená plocha pre umiestnenie zberných nádob.

V najbližších dňoch sa začne aj s výsadbou ďalších záhonov a kvetín v meste. „Nové záhony v centre mesta a v jeho blízkosti, podobne ako aj kruhová križovatka v centre sa onedlho zazelenajú, respektíve budú pestrofarebné, a to preto, lebo mesto Partizánske pripravuje novú kvetinovú výzdobu, aby zatraktívnilo a skrášlilo centrálnu mestskú zónu,“ uviedol primátor Jozef Božik.

V Šimonovanoch oproti Vodnému hradu prebiehali v uplynulých dňoch búracie práce na starej budove. Po demolácii bude plocha využitá na vybudovanie spevnených plôch pre odstavenie motorových vozidiel.

Na základe dlhoročnej požiadavky obyvateľov sa na Školskej ulici rekonštruuje pravostranný chodník. „Predpokladaný rozsah prác je približne 550 m2 zo zámkovej dlažby. Pravdepodobne prvý júnový týždeň by mal byť chodník zrekonštruovaný,“ skonštatoval Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom.

Mesto pristúpilo aj ku komplexnej renovácii strechy Domu smútku vo Veľkých Bieliciach, ktorá bola vo veľmi zlom stave. Zrážková voda poškodzovala múry stavby aj interiér. Rekonštrukciou sa tak zabráni ďalšiemu znehodnocovaniu domu smútku.

Kontrolná skupina zavítala aj areálu kúpeľov v Malých Bieliciach, v ktorom by mal do konca júna pribudnúť vonkajší bar s letnou recepciou, piesková pláž a volejbalové ihrisko. Druhá etapa projektu revitalizácie areálu sa začne približne v septembri a bude zahŕňať výstavbu in-line dráhy, ktorá bude súčasťou mestského kúpeľného parku. Vstup do parku bude bezplatný. „Ľudia sa v ňom budú môcť voľne pohybovať, športovať a v kontexte toho, že v blízkosti je vybudované detské a workoutové ihrisko a onedlho tam pribudne aj pumptrack, máme záujem, aby z tohto vznikla jedna ucelená oddychová zóna pre rozvoj domáceho cestovného ruchu,“ dodal primátor.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...