Z kontrolného dňa primátora v športových strediskách

Primátor mesta Jozef Božik sa bol v stredu 13. júna 2012, v rámci kontrolného dňa, oboznámiť so stavom rekonštrukčných prác v troch najväčších športových strediskách v meste – v mestskej športovej hale, na zimnom štadióne a na futbalovom štadióne Karola Jokla.

Na rekonštrukciu mestskej športovej haly, ktorá by mala byť ukončená v júli, vyčlenilo mesto  zo svojho rezervného fondu 200-tisíc eur. V týchto dňoch je už nainštalované a funkčné nové moderné osvetlenie, ktoré umožňuje regulovať podľa potreby  intenzitu svietidiel aj osvetlenie samostatných častí nad palubovkou. Nainštalovaná  je už aj časť vzduchotechniky, ktorá bude zabezpečovať kúrenie a vetranie v hale. Pracuje sa aj na oprave roštu pod demontovanými parketami, na ktorý sa bude podkladať nová palubovka. Súbežne prebiehajú na prvom poschodí práce na rekonštrukcii dvoch dvojbunkových šatní so sociálnymi zariadeniami a sprchami, ktoré zahŕňajú výmenu okien, radiátorov, obkladov a podláh.

Pracovný ruch vládne už niekoľko dní aj na zimnom štadióne, kde momentálne prebieha demontáž starých mantinelov. Vďaka prenajímateľovi, ktorý dopredu zaplatil Technickým službám mesta 50-tisíc eur za päťročný prenájom ľadovej plochy na mesiac august, ich nahradia nové mantinely s plexisklami. Súčasne sa bude robiť oprava stien pod tribúnami od vyrazených pukov a vymieňať trestné lavice a lavice na striedačkách. Práce by mali byť dokončené do konca júla, aby sa na vynovenom štadióne mohli hrať už v auguste hokejové turnaje žiakov. V štádiu vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa prác je aj plánované odvlhčenie štadióna, na realizáciu ktorého má mesto viazaných v rozpočte cca 66-tisíc eur.

Ďalších, približne 40-tisíc eur investuje mesto  v najbližších mesiacoch aj do futbalového štadióna Karola Jokla, kde chce vybudovať dve nové šatne s hygienickým príslušenstvom. V minulom roku už prispelo 10-tisíc eurami  na rekonštrukciu dvoch šatní so sociálnymi zariadeniami a sprchami, ktoré futbalisti využívajú už od marca. V máji bol na štadióne dokončený aj bufet a prístrešok s vonkajším sedením, do ktorého išlo ďalších viac ako 18-tisíc eur. V súčasnosti je vyhlásené aj verejné obstarávanie na realizátora zavlažovacieho systému na hlavnom a tréningovom ihrisku.

Môže sa Vám ešte páčiť...