Z kontrolného dňa primátora na stavbe zariadenia Domov

 

Primátor mesta Jozef Božik bol v stredu 18. apríla 2012 spolu s poverenými pracovníkmi mestského úradu skontrolovať, v akom stave sa nachádza budova zariadenia sociálnych služieb Domov na Nádražnej ulici päť mesiacov od začiatku rekonštrukcie a ako pokračujú stavebné práce.

Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia, ktorú realizuje spoločnosť Euro-building, sa začala v novembri minulého roka búracími prácami. Tie súviseli s dispozičnými zmenami pri výstavbe nových priestorov sociálnych zariadení na jednotlivých poschodiach, s prípravou na zabezpečenie bezbariérovosti interiéru zariadenia, ako aj s prepojením budovy s novou prístavbou, v ktorej bude jedáleň, kuchyňa so skladom a terasa. V budove sú už vybudované nové inžinierskych siete pre rozvody elektriny a časť rozvodov pre vodu, vymenená väčšina okien a tiež položené základy a vytiahnuté múry na prístavbe. Realizujú sa už aj niektoré naviac práce, ktoré si vyžiadali chyby v projektovej dokumentácii, ako dobudovanie vetrania a šácht na rozvody vody a kanalizácie v nových kúpeľniach. „V najbližších dňoch chceme prestrešiť prístavbu a začíname s výmenou strechy na hlavnej budove. Takisto chceme začať stavať za výťahom vrátnicu, najskôr však musíme preložiť kanalizáciu, ktorá vedie priamo pod ňou,“ vysvetlil priebeh ďalších prác hlavný stavbyvedúci zo spoločnosti Euro-building Vladimír Kňazovický. Ako dodal, na základe súčasného postupu prác nie je plánovaný termín kolaudácie ohrozený, pokiaľ sa nevyskytnú mimoriadne udalosti. „Ako som dnes mohol vidieť a ubezpečil ma o tom aj hlavný stavbyvedúci z realizačnej spoločnosti, termín decembrovej kolaudácie ohrozený nie je, čím nie sú ohrozené ani zdroje z Európskej únie,“ dodal primátor na margo kontrolného dňa, ktorý bude absolvovať raz mesačne. 

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...