Z kontrolného dňa primátora na stavbách mestských objektov

Viac i menej uspokojivé zistenia priniesol  v piatok 23. novembra 2012 kontrolný deň primátora Jozefa Božika v piatich mestských objektoch, v ktorých prebiehajú alebo sa v blízkej dobe pripravujú rekonštrukčné práce.  

Zariadenie sociálnych služieb DOMOV

Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia sociálnych služieb Domov, ktorá sa začala v novembri minulého roka, je prioritnou investičnou aktivitou samosprávy. Od začiatku prác ju však sprevádzajú problémy, ktoré vedenie mesta, v snahe ukončiť rekonštrukciu v plánovanom termíne, muselo operatívne riešiť. Ako žiaľ potvrdil kontrolný deň primátora mesta Jozefa Božika na stavbe zariadenia, harmonogram prác opäť komplikujú problémy. Podľa primátora je momentálny stav výsledkom vplyvu viacerých faktorov: „Po návštevách na stavbe vyjadrujem nespokojnosť najmä s tým, že dodávateľ neplní termíny. Problémom je aj zdedená projektová dokumentácia z roku 2009 s mnohými chybami, v kríze sa ocitol aj subdodávateľ. Verím, že úprava zákona o verejnom obstarávaní bude eliminovať praktiky, keď víťaz súťaže zadá práce ďalším ix-subdodávateľom. Je to problém, ktorý musí Partizánske riešiť podobne ako iné mestá na Slovensku.“ Ako dodala na margo faktorov, ovplyvňujúcich vývin na stavbe prednostka MsÚ v Partizánskom Dáša Jakubíková, s rekonštrukciou financovanou z prostriedkov Európskej únie sa malo začať už v apríli 2011. Prvé oddialenie spôsobilo ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré podpísalo dodatok o financovaní projektu až v septembri 2011. Tým sa odovzdanie staveniska realizátorovi oddialilo na november 2011. „Ubezpečujem občanov mesta a potenciálnych klientov, že mesto urobí všetko pre to, aby bola stavba čo najskôr ukončená, skolaudovaná a daná do užívania, aby sa do nej mohli záujemcovia a klienti Domova v nemocnici čo najskôr presťahovať,“ dodal primátor.

Ťažisko prác rozsiahlej rekonštrukcie a modernizácie Domova sa už presunulo do interiéru. Zvonku má novú fasádu, buduje sa plot, s posunom do trávnika, aby sa v budúcnosti mohla rozšíriť vozovka pre pozdĺžne parkovanie vozidiel. V novovybudovanej jedálni a kuchyni sa pripravuje montáž technológie. Vo vnútri sa temperuje, aby stavební robotníci mohli pokračovať v omietaní, obkladaní, maľovaní a dokončovaní ďalších remeselných prác.

Kultúrny dom v Návojovciach

Hodnotenie primátora, no tentokrát vysoko pozitívne, nechýbalo ani po prehliadke Kultúrneho domu v Návojovciach, v ktorom sa začiatkom novembra začala rekonštrukcia a modernizácia. Gro prác, ktoré zahŕňali zníženie a zateplenie stropu, vrátane javiska, výmenu elektroinštalácie, osadenie nových svietidiel a odstránenie starých náterov, sú už takmer dokončené. Naplánovaná je však ešte výmena okien, bočných dverí do sály a vymaľovanie interiéru. Úpravou už prešlo aj priestranstvo pre vstupom do kultúrneho domu, kde pribudli zatrávňovače a chodník zo zámkovej dlažby. Stavebná firma, ktorá rekonštrukciu zabezpečuje, už avizovala skorší termín ukončenia prác. Ten bol pôvodne naplánovaný na začiatok budúceho roka, vzhľadom na súčasné tempo prác sa však Návojovčania dočkajú vynoveného kultúrneho domu už začiatkom decembra.   

Dom služieb Luhy

Dom služieb Luhy je ďalším mestským objektom, na ktorom momentálne prebiehajú stavebné práce. Tie sú súčasťou II. etapy jeho rekonštrukcie vo výške približne 40-tisíc eur, ktorá zahŕňa výmenu okien a úpravu fasády so zateplením na pravej strane budovy od átria a tiež vydláždenie prístupového chodníka ku prevádzkam na ľavej strane budovy. Ako povedal po prehliadke okolia objektu primátor, mesto sa vzhľadom na bezpečnosť občanov pokúsi nájsť aj prostriedky na opravu poškodených schodov v átriu.    

Dom kultúry v centre

Počas kontrolného dňa sa primátor zaujímal aj o aktuálny stav rekonštrukcie strechy domu kultúry v centre mesta, do ktorej mesto investuje približne 40–tisíc eur. Súbežne sa pracuje aj na úprave prístrešku nad vstupom do budovy, ktorého rekonštrukcia predstavuje ďalších 12-tisíc eur. V zimnom období budú práce v oboch prípadoch pokračovať v závislosti od poveternostných podmienok. Začiatkom budúceho roka je naplánovaná aj úprava a čiastočné zateplenie vonkajšej fasády domu kultúry.

Budova Pošty v Šimonovanoch

Poslednou zastávkou primátora bola počas kontrolného dňa Pošta v Šimonovanoch, na ktorej rekonštrukciu má mesto pripravený komplexný projekt, rozpočtovaný na viac ako 100-tisíc eur.  Už o niekoľko dní sa začne 1. etapa rekonštrukčných prác, v ktorej je naplánovaná  výmena všetkých okien na budove a výmena vstupných dverí. Ďalšie etapy rekonštrukcie, ktorých rozsah realizácie závisí od finančných možností budúcoročného mestského rozpočtu, zahŕňa zmenu dispozície prízemia a poschodia, vrátane výmeny elektroinštalácie, dobudovania hygienických zariadení a kuchynky.

   

 

Môže sa Vám ešte páčiť...