Z júnového kontrolného dňa primátora na stavbách

Primátor mesta Jozef Božik si bol vo štvrtok 30. júna 2016 spolu so svojou pracovnou skupinou preveriť aktuálny stav stavebných prác a skoordinovať ďalší postup rozpracovaných projektov. Jeho pravidelný kontrolný deň mal jedenásť zastávok.

 

V mestskej časti Malé Bielice je za posledných šesť mesiacov vysoko aktuálnou témou projekt budovania kanalizácie. Malobieličania „vďaka“ nemu už viackrát stratili nervy, no zdá sa, že realizácia nekonečného frézovania, kopania, rozbíjania ciest a opätovného asfaltovania sa blíži ku koncu. Keď v posledných dňoch konečne začali na Komínovej ulici s finálnou fázou asfaltovania, občania zostali v nemom úžase. Upravený bol len jeden jazdný pruh, nehovoriac o kvalite vykonaných prác a krivolakej, neupravenej krajnici. „Občania reklamovali, že v niektorej časti je položený asfalt tenší, ale boli sme to premerať, prehodnotili sme to aj s firmou, ktorá práce realizuje, a hrúbka asfaltu je od 4,5 do 5 cm, čo je v poriadku,“ priblížil problém z ostatných dní zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Nerovnosti na krajnici vyrieši dodávateľ orezaním asfaltu. 

Príčinou neupravenej krajnice cesty bol finišér s menším rozsahom. Od pondelka 4. júla má firma mať k dispozícii veľký finišér, ktorý naraz obsiahne celú šírku vozovky. Potvrdil to aj zástupca prednostky: „S ním sa bude pokračovať na ulici Pod baštou, kde už ale koberec bude kladený v celej šírke – päť metrov, a tým nevznikne spojenie v strede vozovky. Aj povrch vozovky bude kvalitnejší bez stredového spoja. Ďalej sa bude asfalt klásť na ulice Prvá za parkom, Druhá za parkom, a nakoniec príde na rad Žabokrecká cesta. Úprava ciest by mala byť ukončená 7. júla.“

 

Popoludní 30. júna by ste deti v škole hľadali len márne. Len čo si doobeda prevzali vysvedčenia, takmer všetky sa rozutekali užívať si sladký začiatok prázdnin. Niekoľko detí si však príjemné popoludnie užívalo spolu so svojimi vychovávateľkami v herni školského klubu detí Základnej školy Radovana Kaufmana. Jedna skupinka zanietene sledovala film, iné sa len tak vyvaľovali na sedačke, ďalšie mali rozložené hry na koberci. V herni sa cítia dobre, veď jej priestor je ako nový. „Vymieňali sme tu okná, kupovali sme v decembri nový koberec, domček na hranie pre deti, gaučovú súpravu, no a vlastne nábytok máme celkovo vymenený,“ priblížila vedúca ŠKD Ľudmila Štangová. Noviniek v školskom klube je ale viac. Od septembra sa tam žiaci budú cítiť komfortnejšie. „V posledných júnových týždňoch sa nám podarilo vďaka mestu obnoviť a zrekonštruovať dve triedy v školskom klube. Vymaľovali sme ich, vymenili podlahovú krytinu, a tým sme zveľadili prostredie pre našich žiakov,“ doplnila riaditeľka ZŠ R. Kaufmana Jana Somogyiová.

Ak všetko pôjde ako má, v septembri otvorí svoje brány aj nové Multifunkčné športové centrum pri ZŠ Radovana Kaufmana, vo vnútri ktorého sa intenzívne pracuje. Od posledného kontrolného dňa boli zrealizované práce v átriu a pokročilo sa aj na vnútorných omietkach, v objekte šatne
a náraďovne. „Na stavbe momentálne prebiehajú prípravné práce na dokončenie ústredného kúrenia a vzduchotechniky. Samostatnou investičnou akciou je oprava strechy na
starej telocvični, ktorá sa začne v najbližších dňoch. Dohodnutý termín dokončenia diela podľa zmluvy je 15. september,“
uviedol na mieste vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ.

Doteraz si ho až tak neužili, no od nového školského roka bude nový drevený altánok slúžiť žiakom ZŠ vo Veľkých Bieliciach ako učebňa v prírode. „Učebňu máme len krátko a budeme ju vybavovať až na jeseň, pretože v lete sme tu nechceli nechávať nábytok. Učebňa v prírode bude slúžiť pre žiakov na výučbu v jarných, letných a jesenných mesiacoch, a bude slúžiť aj na relax pre žiakov ŠKD. V letných mesiacoch ju budú využívať aj deti, ktoré prídu do letného tábora, usporiadaného našou školou,“ povedala riaditeľka školy Eva Gvotová s tým, že s podobným projektom prišla veľkobielická škola ako prvá v Partizánskom. Ako dodala: „Podarilo sa nám ju vybudovať vďaka dvom veľkým sponzorom a s podporou menších sponzorských darov ju môžeme vybaviť“. 

Vďaka výhodnej spolupráci s ďalším partnerom, Slovenskou sporiteľňou, sa môže veľkobielická škola pochváliť aj odbornou  miestnosťou. S pomocou banky mohla vybaviť počítačmi druhú odbornú učebňu v škole. „Za pomoci mesta Partizánske sme ju vymaľovali, urobili sme novú internetovú sieť a žiaci ju môžu od septembra využívať,“ zhrnula ďalší vydarený projekt Eva Gvotová.

 

Signálom toho, že v centre mesta sa hromadia väčšie projekty, sú lešenia postavené jednak k budove Spojenej školy, a tiež k objektu bývalej slobodárne č. 7 na Februárovej ulici. Kým prvú má v rukách zriaďovateľ školy Trenčiansky samosprávny kraj a práce bude realizovať vybraná dodávateľská firma, objekt na Februárovej ulici patrí mestu. Aj preto sa primátor zaujímal o to, ako bude postupovať rekonštrukcia strechy na budove, ktorá mesto vyjde na 102-tisíc eur s DPH. Ako ho informoval Milan Kráľ z MsÚ, s celoplošnou renováciou strešnej krytiny by firma mala začať v najbližších dňoch, s tým, že dokončenie prác je podľa zmluvy do troch mesiacov od prevzatia staveniska.

 

Medzi zrealizované projekty, ktoré si pracovná skupina prezrela na kontrolnom dni, patrí nedávno „vyrastených“ 27 odstavných plôch na Októbrovej ulici. Ide o 2. etapu budovania parkovacích miest v tejto lokalite. „Som presvedčený, že prispejú k vyššiemu komfortu občanov žijúcich v tejto časti mesta,“ vyjadril nádej primátor.

Len o kúsok ďalej bola pracovnou skupinou kladne ohodnotená oprava časti chodníka pri výjazde z Rooseweltovej ulice na Námestie SNP. „Chodník v tejto časti bol rozšírený a opravy sa dočkala aj cesta okolo, ktorá bola značne rozbitá,“ predstavil rozsah menšej rekonštrukcie riaditeľ Technických služieb mesta (TSM) Jozef Jarošinec.  

Ďalšiu investičnú akciu má mesto rozpracovanú na ulici Terézie Vansovej. Jej realizátorom sú TSM. „Ide o prekládku verejného osvetlenia, nakoľko pôvodné verejné osvetlenie sa bude demontovať aj so stĺpmi, nakoľko rozvody elektriny sa prekladajú do zeme. Je tu plánovaných 37 stĺpov, z toho je už 22 zrealizovaných,“ ozrejmil technický námestník TSM Tibor Kúdela.

Dokončiť rozrobené práce chcú TSM aj v areáli Futbalového štadióna Karola Jokla. Vlani tam dali zbúrať tribúnu, nebezpečnú pre návštevníkov a tento rok im ostáva už len „doklepnúť“ jej torzo. „Chceme oplechovať vrchy múrikov a upraviť túto plochu. Biele plochy steny, ktoré zostali z tribúny, chceme ponúknuť deťom zo ZUŠ a mladým ľuďom, ktorí majú cit pre umenie a aj pre šport, aby ich pomaľovali kresbami, ktoré budú súvisieť napríklad s futbalom,“ prezradil zámery riaditeľ TSM.

Jednou z posledných zastávok kontrolnej skupiny bolo kúpalisko Dúha, kde bola v centre pozornosti novinka pri vstupe – vodná hmla. Ide o systém, vďaka ktorému sa vzduch dokáže ochladiť aj o 5 – 15 °C.

V závere kontrolného dňa primátor informoval, že investičná aktivita sa realizuje aj v nemocnici. Svet zdravia, a.s., v súlade s nájomnou zmluvou uzavretou s mestom, rekonštruuje ďalšie priestory. V týchto dňoch sa začínajú zveľaďovať priestory nemocničnej kuchyne. Počas jej modernizácie bude stravu po dohode zabezpečovať školská jedáleň ZŠ Rudolfa Jašíka. 

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...