Z júnového kontrolného dňa primátora na stavbách

So zvyšovaním kvality života občanov v meste bezprostredne súvisí jeho investičný rozvoj, ktorý je výsledkom realizácie veľkých i menších projektov. O stave tých najaktuálnejších sa primátor Jozef Božik informoval v pondelok 22. júna 2015 počas pravidelného kontrolného dňa na stavbách.

Konečnú podobu každým dňom nadobúda dvojradová zástavba rodinných domov na Bezručovej ulici v Šimonovanoch. Časť z domov, ktoré postavil súkromný investor na mieste niekdajšieho objektu bývalej materskej školy, je skolaudovaná. Pripravil a ohradil už aj pozemok, na ktorom v zmysle požiadaviek výboru mestskej časti, poslancov a miestnych obyvateľov vybuduje na vlastné náklady verejné detské ihrisko. 

V Šimonovanoch sa novým vzhľadom môže popýšiť aj budova so sídlom pošty. Začiatkom júna bola ukončená tretia etapa jej rekonštrukcie. Zahŕňala renováciu spoločenských priestorov na prízemí, zateplenie obvodového plášťa budovy, obnovu fasády, vybudovanie terasy a úpravu okolia. „Mimo tohto projektu sme investovali aj do rekonštrukcie strechy, ktorá bola v havarijnom stave. Som rád, že sme výmenu strešnej krytiny stihli vo veľmi krátkom čase. Zostáva nám už len dobudovať bezbariérový vstup do budovy,“ konštatoval primátor.

Na Ulici generála Svobodu napreduje rekonštrukcia 500 metrov dlhého úseku chodníka aj napriek minulotýždňovým dažďom bez problémov. Podľa stavbyvedúceho realizačnej firmy Libora Zuba pokračujú stavebné práce podľa harmonogramu: „Sme približne v polovici a predpokladáme, že termín ukončenia, 14. júla, stíhame.“

Najbližších deväť mesiacov bude rušno v areáli ZŠ Radovana Kaufmana, kde sa začala výstavba multifunkčného športového centra. Projekt, na ktorý získalo mesto finančnú podporu z dánskej nadácie Velux, má byť ukončený koncom marca 2016. „Aktuálne prebiehajú búracie práce. Zároveň riešime prekládku kábla vysokého napätia, ktorý je uložený v mieste, kde bude postavená nová hala,“ opísal dianie na stavenisku Peter Ridzik z oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ. 

Inovuje, opravuje a buduje sa aj v areáli Základnej školy Rudolfa Jašíka. Ešte na jeseň minulého roku mesto zafinancovalo výstavbu nového detského ihriska za telocvičňou, kde trávia čas najmä deti zo školského klubu. „My sme na túto aktivitu nadviazali a zo školských financií sme upravili okolie ihriska, zbúrali staré budovy, ktoré sa tu nachádzali a postavili nový altánok. Taktiež postupne opravujeme a budujeme nové chodníky, opravujeme oplotenie. Myslím si, že sa nám podarilo vytvoriť veľmi peknú zónu, kde sa môžu naše deti každé popoludnie hrávať,“ uviedla riaditeľka školy Dagmar Pučeková. 

Svoj účel už niekoľko týždňov plní novovybudovaný 160 metrov dlhý chodník zo zámkovej dlažby na Futbalovom štadióne Karola Jokla. Zo starej nebezpečnej tribúny ostal na štadióne len zadný múr. Ten majú v pláne Technické služby mesta v krátkom čase upraviť, očistiť a namaľovať. „Použijeme ho ako voľné pokračovanie betónového plotu a zladíme ho tak, aby tam zapasoval,“ vysvetlil riaditeľ TSM Jozef Jarošinec.

Pozitívne zmeny v nadchádzajúcej sezóne môžu očakávať aj hokejisti. Priniesť by ich mal projekt odvetrania a odvlhčenia šatní a priestorov nad nimi, ktorý sa momentálne realizuje v útrobách zimného štadióna.

Správca mestských pohrebísk investoval v ostatných týždňoch na cintoríne vo Veľkých Bieliciach do viacerých úprav. „Kompletne sme zrekonštruovali schodisko, pridali zábradlia kvôli bezpečnosti, a na schody sme dali špeciálny protišmykový betón s náterom. Zrekonštruovali sme tiež výtokové stojany v celom areáli, dorobili držiaky na krhly a cintorín sme oplotili zo strany, kde pletivo chýbalo,“ uviedol Miroslav Dvonč, správca cintorína. Renováciou prešiel aj jeden z troch vstupov na cintorín, ďalšie dva čaká oprava tento rok. Naplánovaná je tiež menšia rekonštrukcia domu smútku.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...