Z júnového kontrolného dňa primátora na stavbách

Každý mesiac mapuje primátor Jozef Božik v teréne stav investičných aktivít v meste. Jeho ostatný kontrolný deň v stredu 18. júna 2014 zahŕňal prehliadku rozpracovaných stavieb, ktoré budú mať vo finále vplyv aj na kvalitu života Partizánčanov.

V centrálnej časti mesta prebieha súčasne viacero investičných akcií. Práce na zateplení a obnove fasády bočných stien domu kultúry, ktoré mali byť ukončené už koncom mája, budú trvať ešte zhruba tri týždne. Voči realizačnej firme, ktorá stavbu neodovzdala do užívania v dohodnutom termíne, bude preto mesto postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy a omeškanie bude sankcionovať.

Na Nádražnej ulici, medzi blokmi 647 a 648, nedávno začala výstavba spevnených plôch. „Najskôr sme vypílili stromy, ktoré zasahovali do stavby a teraz robíme zemné a búracie práce. Dostaneme sa až na podložie, ktoré zhutníme a následne budeme postupovať podľa projektu,“ priblížil práce stavbyvedúci. Po úprave terénu vznikne medzi blokmi okolo 26 odstavných miest, ktorých povrch bude kvôli lepšiemu odvodeniu plochy z vegetačných tvaroviek. Vypílené dreviny bude mesto alternovať novou výsadbou. Pribudne tiež vydláždená plocha pre kontajnery a chodník v dĺžke cca 28 metrov, od radových garáží až ku spojnici s chodníkom na Nádražnej ulici.

Investície do chátrajúcich objektov

Bývalá slobodáreň č.8 a budova nedokončeného nového kultúrneho domu pri kine sú ďalšie stavby v centre mesta, na ktorých napredujú rekonštrukčné práce. Dlhodobo chátrajúce objekty mesto odpredalo a noví majitelia ich prestavujú na bytový dom a športovo-spoločenské zariadenie.

V budove bývalej slobodárne, v ktorej má vzniknúť 32 malometrážnych bytov, sa momentálne robia tesárske práce a betonáž schodísk. I keď investor na čas väčšinu robotníkov stiahol pracovať do iného regiónu, decembrový termín dokončenia stavby podľa neho ohrozený nie je. O aktuálnom stave prác informoval aj stavbyvedúci budúceho športovo-spoločenského centra, ktorého súčasťou bude aj ubytovacia časť: „Dokončili sme deliace stropy, položili sme stratené debnenie, pripravujeme armatúry a čakáme na podporné nosníky, aby sme mohli pristúpiť k betonáži. V druhej, ubytovacej časti, riešime priečky a výmurovky okien.“ Prestavba budovy by mala byť podľa zmluvy o predaji hotová najneskôr v roku 2016. 

Bez povšimnutia nezostal počas kontrolného dňa nový vzhľad mestskej budovy na Námestí SNP pri tržnici, ktorej časť zrekonštruoval súkromný podnikateľ na predajňu zmrzliny. Do vynovenia o úpravy druhej časti budovy plánuje investovať čoskoro aj majiteľ susednej predajne pekárenských výrobkov.    

Projekty v ďalších mestských častiach

Investície mesta smerujú aj do projektov v ďalších mestských častiach. Rušno majú v týchto týždňoch obyvatelia Riečnej ulice na Štrkovci, kde Západoslovenská distribučná, a. s. začala prekládku vzdušných vedení do zeme. “Mesto sa pripojilo k tejto akcii, nakoľko potrebuje vyriešiť rozvody verejného osvetlenia a mestského rozhlasu. To znamená, že na Riečnej ulici, v dĺžke asi 600 metrov, pribudne 12 nových stĺpov verejného osvetlenia a takisto sa bude nanovo riešiť mestský rozhlas,“ vysvetlila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková.

Už koncom mesiaca však utíchnu pracovné stroje v Návojovciach, kde mesto buduje suchý polder s krytým odvodňovacím kanálom. V súčasnej dobe sa dorába betonáž odkrytého kanála, po ktorej budú nasledovať posledné terénne úpravy.

V deň kontrolného výjazdu bola vo finálnej fáze tretia etapa rozšírenia urnového hája na cintoríne na Šípku, kde pribudlo 167 nových urnových schránok.

K definitívnemu ukončeniu sa blíži aj výstavba chodníka cez železničné priecestie pri Kauflande. Od 24. do 27. júna by však mali vodiči aj chodci pri jeho prechode zvýšiť pozornosť, pretože nebude fungovať výstražné svetlené zariadenie a premávku bude koordinovať strážnik trate. Železničné priecestie by malo byť opäť plne funkčné, aj vrátane nového chodníka, už 30. júna.  

Zastávka v nemocnici aj na Bezručovej

Prestavuje a renovuje sa aj za múrmi Nemocnice s poliklinikou v Partizánskom. Jej nájomca, Nemocnica na okraji mesta, n.o., člen spoločnosti Svet zdravia, investuje do rozsiahlej rekonštrukcie a modernizácie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. „V týchto priestoroch sa bude v budúcnosti odohrávať všetka intenzívna starostlivosť nemocnice. Budú  sa tu riešiť stavy, ktoré si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, či už chirurgickú, neurologickú alebo internú. Ide nám týmto projektom najmä o skvalitnenie činností, skoncentrovanie techniky, personálu a o zlepšenie spolupráce medzi lekármi, ktorí vykonávajú intenzívnu starostlivosť,“ zdôraznil námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť NsP Gabriel Krbúšik.

V harmonograme kontrolného dňa bola po prvýkrát zahrnutá aj zastávka na Bezručovej ulici, kde ešte pred časom stála budova bývalej materskej školy. Nevyužívaný objekt mesto predalo súkromnému investorovi, ktorý na jeho mieste plánuje vybudovať 18 prevažne 3-izbových rodinných domov v dvojradovej zástavbe. „Teraz robíme terénne úpravy, vykopávky pôvodného vedenia a čistenie po zbúraní objektu. Pokiaľ pôjde všetko ako má, zhruba do pol roka by sme chceli vytiahnuť hrubé stavby,“ uviedol stavbyvedúci.

Môže sa Vám ešte páčiť...