Z júnového kontrolného dňa primátora na stavbách

Na júnovom kontrolnom dni na stavbách dominovali práce v exteriéri. O postupe ich realizácie, ako aj o stave ďalších investičných projektov sa informoval primátor Jozef Božik so svojimi spolupracovníkmi z mestského úradu.

Vo finálnej fáze je rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby na Družstevnej ulici. Ostáva dokončiť hygienické centrum, vymaľovať chodby, vymeniť podlahy a vchodové dvere do izieb. „V priebehu rekonštrukcie sa urobilo niekoľko prác, je kompletne vymenená celá elektroinštalácia, sú vymaľované izby a spoločenské miestnosti pre klientov, vymenená sanita v hygienických zariadeniach, takisto sú vymenené obklady,“ uviedla riaditeľka Domova n.o. a poverená riadením ZOS Petra Zubatá.

Už počas minulého mesiaca sa začali stavebné práce súvisiace s opravou chodníka na ulici Generála Svobodu. „V prvej etape pozostávajú z rekonštrukcie v dĺžke asi 250 metrov, súčasťou je aj osadenie zábradlia, ktoré zvýši bezpečnosť chodcov v tejto križovatke,“ podotkol Milan Kráľ, vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ.

Práce finišujú aj v areáli kúpeľov v Malých Bieliciach, kde už čoskoro bude návštevníkom k dispozícii nová letná terasa. „Pribudne tam bar, ktorý bude mať dve časti, interiérovú a exteriérovú, aby ľudia mohli prísť aj na bicykli zvonku a takisto pribudlo volejbalové ihrisko, ktoré už je dokončené,“ priblížil riaditeľ Termálov Malé Bielice Jozef Strna.

V máji mesto realizovalo komplexnú rekonštrukciu strechy Domu smútku vo Veľkých Bieliciach. „Mesto sa dohodlo s pohrebníctvom Dvonč, že následne na vlastné náklady zrekonštruuje vonkajšiu fasádu, ktorá je poškodená zatekajúcou vodou a opraví vnútorné omietky a maľovky,“ doplnil Martin Hlbočan, vedúci oddelenia služieb MsÚ.

Kontrolná skupina si bola obzrieť aj dve nové petangové ihriská. Jedno z nich sa vybudovalo pri centre voľného času. „Nebude slúžiť iba deťom, ktoré navštevujú CVČ a občanom z lokality Luhy I, ale aj komunitnému centru, ktoré je zamerané na prácu s marginalizovanými skupinami a to nielen vo väzbe na etnicitu, ale aj na vek, pretože komunitné centrum je často navštevované aj seniormi, ktorí sú organizovaní v rôznych spoločenských organizáciách,“ ozrejmil primátor. Druhé petangové ihrisko buduje mesto na žiadosť výboru mestskej časti Luhy II a obyvateľov sídliska na Veľkej okružnej. „Ihrisko je dlhé 15 metrov, široké 6 metrov, budú sa tu dať hrať dva zápasy naraz a ešte pribudnú dve lavičky,“ dodal Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

V plnom prúde je v týchto dňoch rekonštrukcia valbových striech budov ZŠ Radovana Kaufmana, ktorá zahŕňa kompletnú výmenu krytiny a zateplenie stropu. „Na pôvodný podhľad sa osadil nový, na jednej strane to už máme hotové a momentálne sa osadzujú ríny a pripájajú zvody. Ukladala sa aj nová krytina aj snehové zábrany,“ uviedol Karol Rebro z realizačnej firmy.

Kroky kontrolnej skupiny smerovali aj do Parku Milana Rastislava Štefánika. V rámci prvej etapy cezhraničného projektu, ktorý je postavený na spolupráci miest Partizánske a Valašské Meziříčí, sa vybudovalo 240 metrov mlatového chodníka. Do priestoru parku budú ešte osadené dve miniatúry Bratislavského hradu a Mohyly M. R. Štefánika na Bradle.

Dokončené bolo aj búranie starej budovy na Šimonovianskej ulici oproti Vodnému hradu a úprava deliaceho múru na hranici pozemku. „V ďalšej časti podľa projektu pripravujeme ešte v tomto roku realizáciu spevnenej plochy pre odstavenie motorových vozidiel aj s výjazdom na hlavnú cestu,“ dodal vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ.

Ďalšou zo zastávok kontrolného dňa bola aj Školská ulica, kde Technické služby mesta Partizánske do konca mája zrealizovali rekonštrukciu chodníka s dĺžkou 270 metrov a rozlohou 545 m2.

Na Námestí SNP sa už vyníma nová kvetinová výzdoba. „Skladba toho trvalkového záhonu je realizovaná tak, že počas celého roku budú jednotlivé druhy trvaliek zakvitať, pričom trávy budú dopĺňať celý kolorit poloblúku,“ vysvetlil Marián Omelka z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ. Trvalkovými záhonmi je skrášlený aj kruhový objazd na ulici Generála Svobodu. Výsadba má zároveň zdôrazňovať aj počet rokov mesta Partizánske. „Preto v rámci centrálnej časti námestia pribudlo číslo 80 a mojou snahou je, aby vždy počas roka tu v rámci kvetinovej výzdoby dominovala číslica, ktorá bude reprezentovať počet rokov existencie mesta Partizánske,“ vyjadril sa primátor.

Zrealizované boli aj opravy povrchov miestnych komunikácii pružnými zálievkami na uliciach Hrnčíriková, Februárová, Jesenského, Malinovského, Rudolfa Jašíka a Priemyselná. „Technológia opravy spočíva v tom, že sa pozdĺžna alebo priečna prasklina vyfrézuje a celá medzera, ktorá vznikne, sa vyplní pružnou asfaltovou zmesou, tak aby sa do podložia komunikácie nedostávala voda,“ informoval Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...