Z júnového kontrolného dňa primátora na stavbách

Úvod júnového kontrolného dňa primátora Jozefa Božika na stavbách mal slávnostný podtón. Dôvodom bolo ukončenie kompletnej rekonštrukcie strešného plášťa na budove Základnej školy (ZŠ) na Veľkej okružnej.

Úspešné zavŕšenie jedného z najväčších investičných projektov mesta na Luhoch v tomto volebnom období symbolicky spečatilo prestrihnutie pásky. Spolu s primátorom sa ho zhostil riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká okružná  Juraj Guniš, ktorý neskrýval radosť: „Budovu základnej školy už máme zateplenú, pred dvomi rokmi sme vymenili kúrenie a teraz máme už aj novú modernú a zateplenú strechu. Pre nás to znamená ušetrené financie na energiách, ktoré budeme môcť investovať do jej ďalšieho rozvoja.“ Rozsiahla rekonštrukcia strechy trvala tri mesiace. „Po prvý raz, a to v rámci celého Slovenska, bol na tejto stavbe použitý úplne nový materiál. Je bezúdržbový a vzťahuje sa naň záruka až štyridsať rokov,“ dodal Jozef Debnár z realizačnej spoločnosti.

V ZŠ na Malinovského ulici bola nedávno zrenovovaná prístupová časť do školskej jedálne, ktorá zahŕňala výmenu obkladov, umývadiel a vodovodných batérií v umyvárni, ako aj výmenu okna a vymaľovanie stien na chodbe. V týchto dňoch sa v priestoroch školy opäť rekonštruuje. „Kompletne prerábame hygienické zázemie a šatne v telocvični. Na túto prestavbu sme získali časť prostriedkov zo štátu a časť financuje mesto, za čo sme veľmi vďační,“ uviedla riaditeľka školy Alena Barancová.

V záujme samosprávy je tiež bezpečnejší a komfortnejší pohyb v areáli ZŠ Rudolfa Jašíka, čoho dôkazom sú viaceré novozrekonštruované spojovacie chodníky.

V zariadení sociálnych služieb Domov boli v ostatných týždňoch  vymenené podlahy v chodbovej časti kuchyne a na treťom poschodí, vrátane všetkých izieb, chodby, spoločenskej miestnosti a kaplnky. „Tieto práce boli súčasťou reklamácie. Popri nich sme sa rozhodli aj všetky tieto priestory svojpomocne vymaľovať,“ zdôraznila riaditeľka Domova Petra Zubatá.

Investície do rekonštrukcie ulíc a nových chodníkov

Ulice Hôrka a Športovcov sú prvé dve komunikácie vo Veľkých Bieliciach, ktoré boli po dokončení výstavby kanalizácie opravené v plnom profile. „Dodávateľ prác na výstavbe kanalizácie avizoval opravy miestnych komunikácií len v šírke ryhy po rozkopávkach. Nám sa s ním podarilo dohodnúť a vyčleniť z mestského rozpočtu financie, aby boli tieto dve ulice a časť ulice Lány opravené v plnom profile. Znamená to, že časť nákladov zaplatil dodávateľ a časť mesto. Našou ambíciou však je, aby všetky ulice, výrazne poškodené výstavbou kanalizácie, boli časom opravené kompletne. Je to ale určite otázka niekoľkých rokov,“ zdôraznil primátor.

Hrboľatý povrch cesty s jamami a výmoľami na Pekárenskej ulici je už dnes tiež minulosťou. Kompletná rekonštrukcia jednej z najužších miestnych komunikácií v Šimonovanoch bola dokončená koncom apríla. „Práce sme začali ešte v minulom roku, počas zimy boli prerušené a pokračovali sme opäť od marca tohto roka,“ opísal priebeh prác vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ s tým, že do rekonštrukcie ulice sa investovalo viac ako 200-tisíc eur.

V najstaršej mestskej časti Šimonovany bola dokončená aj výstavba chodníka v dĺžke 70 metrov popri štátnej ceste I/64, od autobusovej zastávky po vstup na Šimonoviansku ulicu. Projekt v hodnote 38-tisíc eur zahŕňal okrem samotného chodníka i vybudovanie vsakovacích objektov, vybetónovanie oporného múru a osadenie zábradlia.

K spokojnosti nejedného obyvateľa Veľkým Bielic bola v máji zrealizovaná výstavba chodníka cez notársku záhradu, ktorý spája Agátovú ulicu a cestu II/579. Chodník je dlhý 100 metrov a široký 1,5 metra.

Pribúdajú aj parkovacie miesta

Jedným z aktuálne rozpracovaných investičných projektov samosprávy je výstavba spevnených odstavných plôch medzi bytovými domami č. 720 a 765 na Ulici gen. Svobodu. Obyvateľom bytoviek poskytnú 26 miest na parkovanie. „Práce by mali trvať približne dva mesiace. Po ich skončení začíname na tejto ulici budovať spevnené plochy pre štyri vozidlá medzi blokmi č. 720 a 721 a následne aj za blokom č. 721, a to pre 25 áut,“ povedal Róbert Dorušinec z Technických služieb mesta Partizánske, ktoré stavbu realizujú.

Vybudovaním spevnených plôch z vegetačných tvárnic v uplynulých dňoch sa rozšírili a skvalitnili aj možnosti parkovania pri bloku č. 147 na Makarenkovej ulici a pri vstupe do areálu Základnej školy vo Veľkých Bieliciach.

Mesto tiež pokračuje v budovaní stojísk kontajnerov na separovaný a komunálny odpad. Tie najnovšie, so zastrešením a oplôtkami, pribudli na sídlisku Šípok. Dve na Horskej ulici pri bloku č. 1308, 1309 a jedno bude už čoskoro dokončené na Malinovského ulici pri bloku č. 1155.

Koncom mája boli ukončené úpravy v mestskej karanténnej stanici pre psov. Ich súčasťou bolo vybudovanie betónovej plochy pod kotercami, ktorá je vyspádovaná do odtokového žľabu a ústí do novej žumpy. Nový je aj výbeh pre psov s rozlohou 60 metrov štvorcových.

Poslednou zastávkou kontrolnej skupiny bola veľká zasadačka mestského úradu, ktorá je aj miestom konania pravidelných rokovaní mestského zastupiteľstva. „V roku 2015 sme v zasadačke vymenili okná, elektroinštaláciu, stropy, osvetlenie, kúrenie. Terajšie práce sa týkajú renovácie interiérového vybavenia. Nové sedadlá a stoly budú po novom napevno zabudované do podlahy, ktorá bude kompletne zrekonštruovaná,“ informoval vedúci oddelenia služieb MsÚ Martin Hlbočan.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...