Z júlového kontrolného dňa primátora na stavbách

V ZŠ Malinovského a v MŠ Obuvnícka bude i počas letných prázdnin rušno. V týchto dňoch sa tam rozbiehajú rekonštrukčné práce, ktoré potrvajú zhruba dva mesiace. Obe školy nechýbali v utorok 8. júla 2014 na zozname zastávok kontrolného dňa primátora Jozefa Božika na stavbách.

K najväčším investičných aktivitám mesta v tomto roku patrí rekonštrukcia hlavného pavilónu Základnej školy na Malinovského ulici, ktorá prinesie najmä zníženie energetickej nákladovosti. Jej súčasťou je výmena okien, vybúranie drevených výplní medziokenných pilierov a ich domurovanie, zamurovanie sklenených výplní na schodisku a zateplenie obvodových stien. Projekt v hodnote 285-tisíc € pozostáva z dvoch etáp. „Prvá zahŕňa práce na južnej a západnej strane pavilónu, ktoré budú určite dokončené ešte pred koncom augusta. Medzitým plánujeme začať aj druhú etapu, ktorá sa týka kompletnej revitalizácie fasádneho plášťa na severnej a východnej strane. Tú by sme chceli ukončiť najneskôr v septembri,“ priblížil harmonogram prác konateľ realizačnej spoločnosti.

Rekonštrukčné práce sa o pár dní rozbehnú aj v Materskej škole na Obuvníckej ulici. Zateplenie celého objektu a výmena všetkých okien by mali byť hotové v polovici septembra.

 

Ukončiť ich plánujú v júli

 

Do finálnej fázy sa pomaly blíži výstavba spevnených plôch medzi blokmi 647 a 648 na Nádražnej ulici. „Robíme  pokládku zatrávňovacej dlažby a osádzame obrubníky, ktoré budú vymedzovať parkovacie plochy a prístupovú komunikáciu. Nasledovať bude položenie asfaltovo-betónových vrstiev a sadové úpravy,“ informoval stavbyvedúci, podľa ktorého by mohla byť stavba odovzdaná do užívania do konca júla.  

S presným termínom odovzdania stavby je to však stále neurčité v prípade obnovy fasády bočných stien domu kultúry, ktorú mala realizačná firma dokončiť v zmysle zmluvy ešte koncom mája. „Momentálne sa odstraňujú nedostatky reklamovaných prác. Predpokladáme však, že stavba bude mestu odovzdaná do užívania v najbližšej dobe,“ uviedol za stavebný dozor Milan Kráľ, vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ.  

Práce pokračujú aj na Riečnej ulici, kde sa súčasne realizujú dva projekty. Ide o prekládku vzdušných vedení do zeme, zabezpečovanú Západoslovenskou distribučnou, a. s., ktorú mesto spojilo s rekonštrukciou verejného osvetlenia. Podľa slov riaditeľa Technických služieb mesta Partizánske Jozefa Jarošinca sa čaká už len na dodávku svietidiel a je predpoklad, že rekonštrukcia bude ukončená koncom tohto mesiaca.

 

Zvýšia bezpečnosť aj komfort

 

Bez problémov napreduje aj výstavba novej autobusovej stanice, ktorá by mala byť cestujúcej verejnosti k dispozícii už v novembri tohto roka. Robotníci dokončujú prvé podlažie a začínajú s budovaním druhého. SAD Prievidza, a. s., má záujem po dokončení stavby upraviť aj jej okolie. „Chceli by sme tu vytvoriť oddychovú zónu, dať do tohto priestoru trocha zelene, aby to nebol ten šedivý betón, ako je to teraz,“ doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko.

V mestskej časti Návojovce bola len nedávno dokončená výstavba suchého poldra, ktorý bude v čase prívalových dažďov zohrávať dôležitú úlohu pred prípadnými záplavami domov. Aby však polder mohol efektívne plniť svoju funkciu, bude ho mesto minimálne dvakrát do roka čistiť od nánosov bahna.

Úspešne zrealizovaným projektom je aj chodník cez železničné priecestie pri Kauflande. „Táto stavba výrazným spôsobom prispeje k zvýšenej bezpečnosti ako chodcov, tak i motorizovaných účastníkov cestnej premávky. Pridanou hodnotou je skrátenie časového intervalu o polovicu, kedy sú rampy počas prejazdu vlaku zatvorené. Znamená to menej čakania, kratšie kolóny a väčšiu dynamika cestnej dopravy v tejto lokalite,“ dodal pri poslednej zastávke kontrolného dňa primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...