Z júlového kontrolného dňa primátora na stavbách

Aj v čase letných prázdnin a dovoleniek sa v Partizánskom buduje a rekonštruuje. Primátor Jozef Božik si bol spolu so svojimi spolupracovníkmi z mestského úradu v rámci júlového kontrolného dňa na stavbách obzrieť realizáciu aktuálnych investičných aktivít.

Prvou zastávkou kontrolnej skupiny bolo Zariadenie opatrovateľskej služby na Družstevnej ulici, kde od marca do júna prebiehala komplexná rekonštrukcia. Prerábali sa izby aj hygienické zariadenia, vymieňala sa elektroinštalácia, boli vymaľované všetky priestory a došlo aj k dispozičným zmenám. „Zvýšil sa počet izieb z pôvodných desať na sedemnásť, pričom zostala zachovaná kapacita 25 klientov. Keby sme k tomuto kroku nepristúpili, tak by sme museli znížiť kapacitu minimálne na pätnásť klientov, čo by bolo pre zariadenie i mesto nerentabilné,“ vysvetlila riaditeľka Domova n.o. a poverená riadením ZOS Petra Zubatá.

Začiatkom júla mesto ukončilo stavebné práce súvisiace s opravou chodníka na ulici Generála Svobodu.

Od začiatku mesiaca sa realizujú rekonštrukcie spojovacích a prístupových chodníkov k obytným blokom v mestskej časti Luhy II. „Celá akcia je rozdelená na štyri časti, momentálne realizujeme prvú a štvrtú časť. Prvá časť zahŕňa opravy chodníkov pri obytnom bloku č. 1015, 1022 a 1106 na Veľkej okružnej. Štvrtá etapa je oprava spojovacieho chodníka medzi základnou školou a Veľkou okružnou v celej dĺžke,“ uviedol Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

Kroky kontrolnej skupiny smerovali aj do ZŠ Radovana Kaufmana. „Momentálne odstraňujeme starú krytinu aj latovanie na časti A a B, postupne sa dáva nové latovanie, pracuje sa z jednej i z druhej strany strechy, aby sme urýchlili priebeh prác. Namontovať sa ešte bude musieť podhľad, žľaby a doplnky ako napríklad snehové zábrany,“ bližšie popísal rekonštrukčné práce na valbových strechách budov školy Karol Rebro z realizačnej firmy.

V pieskoviskách v materských školách a na detských ihriskách v Partizánskom sa v júli vymieňal piesok. Išlo o pieskoviská v MŠ na Malinovského ulici, MŠ na Makarenkovej ulici, MŠ na Obuvníckej ulici, MŠ na Malej okružnej a v MŠ vo Veľkých Bieliciach. Vymenený piesok bol aj v dvadsiatich verejných pieskoviskách v meste.

Opravu z dôvodu nestabilnosti podložia si vyžiadal priechod pre chodcov pri Dome kultúry na Námestí SNP. „Stabilizáciou sa zabezpečí lepšia kvalita povrchu priechodu pre chodcov aj príjazdovej komunikácie,“ dodal Peter Minárik.

V uplynulých týždňoch prebiehali aj veľkoplošné opravy sieťových rozpadov asfaltových povrchov komunikácií v deviatich lokalitách. Celkovo bolo opravených 2940 metrov štvorcových sieťových rozpadov a 200 metrov štvorcových výtlkov. Opravovalo sa na uliciach Nemocničná, Pod Šípkom, Makarenková, Veľká okružná, Malá okružná a Kukučínova. „Som presvedčený, že aj touto cestou sa nám darí aspoň sčasti skvalitňovať dopravnú a cestnú infraštruktúra v rámci nášho mesta,“ vyjadril sa primátor Jozef Božik.

Na cintoríne na Šípku pristúpili v rámci bežnej údržby aj k oprave urnového hája. „Časť sme nanovo omietli vodeodolným náterom, aby vydržala i poveternostné podmienky, ktoré tu nie sú veľmi ideálne. Popri urnovom háji sme sa venovali aj kolumbáriu, ktoré sa taktiež natieralo vodeodolným náterom. Opravovali sme aj popraskaný asfalt na hlavných príjazdových komunikáciách, ktorý sme vypílili, vyzbíjali do hĺbky, zabetónovali a rovnako sme použili penetračný a asfaltový náter,“ uviedol správca cintorína Miroslav Dvonč.

V športovom areáli Základnej školy Rudolfa Jašíka v Partizánskom zavládol cez letné prázdniny ruch stavebných mechanizmov. Zámerom je zmodernizovať športovú plochu tak, aby bola určená na všetky atletické disciplíny a vyhovovala súčasným požiadavkám. Nové športoviská budú vybudované s umelým polyuretánovým povrchom a umelým trávnikom. Okolo nich bude situovaná atletická dráha, pri ktorej budú umiestnené doskočiská pre skok do diaľky s rozbehovou dráhou, sektor pre vrh guľou, skok do výšky a rozbehová dráha pre hod kriketovou loptičkou. „Momentálne realizujeme práce na oddrenážovaní ihriska aj atletickej dráhy, pokračovať budeme v napojení na osvetlenie, v ďalšej fáze budeme postupovať v zhotovovaní konštrukčných vrstiev pod spevnené plochy, ihrisko i pod atletickú dráhu,“ uviedol stavbyvedúci Ján Tomajka. Termín ukončenia prác by mal byť podľa zmluvy koncom septembra.

Okrem prác na športovom areáli ZŠ Rudolfa Jašíka sa realizuje aj výmena elektroinštalácie v školskej kuchyni. Podľa slov riaditeľky základnej školy Dagmar Pučekovej by práce mali byť dokončené v auguste, aby bolo všetko pripravené no nový školský rok 2018/2019.

V areáli kúpeľov v Malých Bieliciach už bola dokončená a otvorená nová letná terasa. „Vonkajšia barová časť je dostupná pre všetkých návštevníkov, ktorí sa tu môžu zastaviť a občerstviť. Otvorené je i volejbalové ihrisko, pribudli autíčka pre deti ako aj vnútorná časť baru a piesková pláž. V ďalšej fáze sa posúvame do budovania mestského kúpeľného parku,“ doplnil riaditeľ Termálov Malé Bielice Jozef Strna.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...