Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Šimonovian, Šípku a Luhov II

Počas októbra absolvoval primátor Jozef Božik ďalšie tri jesenné stretnutia s obyvateľmi mestských častí Šimonovany, Šípok a Luhy II. Voľnej diskusii o dianí a problémoch v Partizánskom predchádzal prehľad investičných aktivít samosprávy aj odpočet plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí.

Šimonovany

Úvodné slovo na jesennom stretnutí v mestskej časti Šimonovany už tradične patrilo primátorovi, ktorý predstavil zrealizované investičné aktivity v jednotlivých mestských častiach. Tak ako v každej lokalite, aj v Šimonovanoch občania predkladali svoje postrehy. Ešte predtým si ale vypočuli odpočet plnenia pripomienok z jarného stretnutia, ktorý urobila prednostka Mestského úradu (MsÚ) v Partizánskom Dáša Jakubíková. Prvá pripomienka sa týkala parkovania v časti Stráne, kde sa v tom čase oplotili pozemky pod Cintorínskou ulicou, čím nastal problém státia áut popri ceste. Po marcovom stretnutí úrad riešil situáciu s vlastníkom pozemkov. Dohodol sa spôsob oplocovania tak, aby bolo možné realizovať dočasné státie áut. Zároveň vlastník predložil mestu ponuku na odpredaj jedného z týchto pozemkov. Žiaľ, daná položka nie je v rozpočte mesta na toto obdobie, ale ak by mesto neskôr získalo finančné zdroje, mohlo by pozemok odkúpiť. V tej istej lokalite sa na marcovom stretnutí s občanmi diskutovalo o vyčistení pozemkov v správe poľnohospodárskeho družstva. MsÚ dal síce výzvu na odstránenie neporiadku a náletových drevín, ktoré sa tam nachádzali, ale zrealizovaná ešte nebola. Podľa slov prednostky je tento problém behom na dlhé trate, keďže mesto podobnú situáciu rieši s týmto vlastníkom aj v inej lokalite mesta. Kompetencie, ktoré v tomto smere samospráva má, nie sú také, ako by si niektorí občania možno predstavovali.

Na minulom stretnutí sa objavila aj otázka, či nevyznačiť priechod pre chodcov pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Keďže cesta okolo neho je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja, o danej veci musí rozhodnúť ten. Kraj zatiaľ vybudovanie nového priechodu pre chodcov na danom úseku neodobril. Občania na poslednom stretnutí upozornili aj na neudržiavaný súkromný pozemok na Puškinovej ulici. S týmto typom problémov sa mesto, žiaľ, stretáva aj v iných častiach. Ak má majiteľ pozemku vysoký vek, alebo sú pozemky dlhodobo neobývané, ťarchu sa snaží mesto zmierniť kosbou aj týchto pozemkov. Bolo tomu tak v prípade Puškinovej ulice. Údržbu je však povinný vykonávať každý majiteľ na svojom súkromnom pozemku svojpomocne. Možnosti urobiť všetky údržby, opravy a zrealizovať všetky podnety občanov je nemožné. Aj preto primátor pri predkladaní nových požiadaviek, ktoré sa týkali najmä opráv rôznych úsekov ciest (ulica J. Bottu, Nitrianska, Tehelná…), opätovne trpezlivo vysvetľoval ťaživú situáciu. „Ani štát nevie opraviť všetky svoje cesty, nie to ešte samospráva, ktorá od roku 2001 musela prebrať zodpovednosť napríklad za základné a materské školy! Pekárenská ulica sa realizovala po 50-tich rokoch. Ak je málo peňazí, nedá sa všetko urobiť. Taká je realita.“ Budovanie chodníkov patrí medzi investičné aktivity, ktoré musia byť zahrnuté vopred do rozpočtu a schválené poslancami mestského zastupiteľstva na daný rok. Preto nie je možné predložiť na jar požiadavku na tieto investičné aktivity a očakávať ich zrealizovanie do jesenného stretnutia.

Naopak, riešiť a to pomerne jednoducho, sa dá pripomienka na častejší odvoz smetí. Kontajnery na separovaný odpad pri budove pošty vraj bývajú z času na čas veľmi preplnené. Ľudia potom nechávajú vracia s odpadom povedľa nich, čím vzniká neporiadok okolo zberných nádob. Mesto informovalo občanov, že v takom prípade stačí zavolať na číslo uvedené na kontajneri, prípadne na Technické služby mesta Partizánske, alebo na oddelenie životného prostredia MsÚ, ktoré dá pokyn na odvoz kontajnerov aj mimo bežného cyklu. Horšie sa budú riešiť smeti pri záhradkárskej oblasti vedľa Nitrianskej cesty, na ktoré upozornili občania. Mesto eviduje, že každoročne sa tam vyskytuje čierna skládka, ktorú „musí“ na svoje náklady odpratať. Povinnosť skompostovať záhradný odpad má pritom každý záhradkár sám. Mesto vyhovie aj občanom, ktorým chýbajú zberné nádoby napríklad na papier. Tie sú práve vo verejnom obstarávaní mesta a čoskoro by sa mali objaviť na potrebných miestach. Potešujúcou správou najmä pre rodičov s malými deťmi je, že už čoskoro sa v areáli Vodného hradu bude inštalovať detské ihrisko, ktoré bude už tretie v lokalite Šimonovian.

Šípok

Stretnutie s obyvateľmi mestskej časti Šípok otvoril primátor prehľadom investičných akcií v meste. Na Šípku si väčšiu investíciu vyžiadala rekonštrukcia základnej školy. Kompletnou renováciou prešla telocvičňa, škola má nové šatne, sprchy a tiež priestory pre vyučujúcich. Ďalšie financie putovali na vybudovanie spevnených plôch na zberné nádoby na Horskej ulici, ktorých súčasťou sú aj oplôtky a zastrešenie, a tiež na vybudovanie časti spojovacie chodníka na tejto ulici. Nepochybne najväčšou investíciou bola rekonštrukcia Materskej školy na Malinovského ulici, ktorá bola prerobená zvnútra i zvonka. Na jej opravy putovalo viac ako 600-tisíc eur a stala sa jednou z najmodernejších materských škôl nielen v rámci mesta, ale aj regiónu.

Následne zástupca prednostu MsÚ Štefan Hučko zrekapituloval plnenie podnetov z predchádzajúceho stretnutia s obyvateľmi tejto mestskej časti, po čom sa začala verejná diskusia. Prvým problémom, na ktorý upozornili občania, bolo parkovanie dodávok na Horskej ulici. Napriek tomu, že v tejto lokalite nedávno začal platiť zákaz parkovania vozidiel dlhších ako 5,3 metra, dodávky nepresahujúce túto dĺžku tu parkujú aj naďalej. Ako sa však vyjadrila predsedníčka VMČ Šípok Hana Vanková, počet týchto vozidiel rapídne klesol. „V tomto prípade nám zviazal ruky aj zákon, pretože nie je možné na tabule napísať inú dĺžku vozidla, len tých 5,3 metra. Mesto spravilo, čo sa dalo a situácia je určite lepšia,“ uviedla. Obyvatelia sa pozastavili aj nad správaním majiteľa pohostinstva v Malých Uherciach. „Len čo smetiari vynesú odpad, príde dodávka, otvorí dvere a vyhádže za trištvrte kontajnera papierov. Keď sme na to dotyčného upozornili, povedal, že mu to kázal vedúci,“ povedal občan žijúci na sídlisku Šípok.

Občania sa dotkli aj do celomestskej témy, ktorou je povolenie jazdiť na bicykli cez pešiu zónu na námestí. Trápi ich najmä to, či cyklisti nebudú ohrozovať deti pobehujúce po námestí či ľudí, ktorí sa tadiaľto prechádzajú, rozprávajú sa. „Budeme sa uhýbať a báť sa, či nás niekto nezrazí? Je to predsa pešia zóna, nech idú vedľa,“ zaznelo. Ako sa vyjadril primátor, týmto krokom sa vedenie mesta snažilo vyjsť v ústrety cyklistom a pridať sa k väčšine slovenských i európskych miest, kde sú námestia pre cyklistov otvorené. „Je to iba o tom, či cyklisti chodia primerane, či nikoho neohrozujú. Všetko je to len o dohode a tolerancii. Ak však budú opakované sťažnosti, opäť im zakážeme jazdiť na námestí,“ povedal primátor. Predmetom diskusie sa stali aj detské ihriská a u-rampa. Na mušku obyvateľov sa ako prvé dostalo ihrisko pri kostole, a to najmä kvôli neporiadku. Ako sa vyjadrila riaditeľka školy, pod ktorej správu patria, so žiakmi chodia tieto ihriská pravidelne upratovať a zbierať odpadky. „Za to, čo sa tu deje počas víkendov, však my ťažko zodpovieme. Veľkým problémom je aj susediaca u-rampa. Je tam už niekoľko desiatok rokov a nezodpovedá bezpečnostným pravidlám. Keďže sa tam združujú všelijaké živly a nájdu sa tam aj nejaké tie striekačky, mne je veľmi ťažko poslať tam žiakov, aby to išli vyčistiť,“ uviedla.

Občania žijúci na Šípku sa posťažovali tiež na ihrisko Vážka pri základnej škole, ale aj na neporiadok okolo plota školy. „Sú to obaly z keksíkov, krabičky z džúsikov. Za plotom si deti spravili smetisko. Bolo by dobré sa s nimi porozprávať,“ povedal jeden zo zúčastnených. Hoci vedenie školy spolu so žiakmi odpad zbierajú, prítomní sa zhodli na tom, že začať by mal každý od seba. „Sedia tu nesprávni ľudia. Mali by tu sedieť rodičia, ktorí ani sami nevedia, že existuje smetný kôs, do ktorého patrí odpad. Keď to dieťa vidí u rodiča, potom aj ono hádže odpadky na zem. Sami vidíte, aký je neporiadok na sídlisku. Kto to robí? Chodia nám to sem robiť ľudia z Nábrežnej alebo kto? My sami si to robíme,“ vyjadrila sa členka VMČ Šípok Mária Bielešová. Ako vyplynulo z diskusie, obyvateľom sídliska znepríjemňuje život najmä u-rampa a „smotánka“, ktorá sa na nej stretáva.

Luhy II

Oboznámením s investičnými aktivitami mesta Partizánske sa začalo aj jesenné stretnutie primátora s občanmi mestskej časti Luhy II. Po týchto informáciách nasledoval odpočet plnením požiadaviek z jarného stretnutia. Na ňom obyvatelia bytového bloku č. 1106 poukázali na posedávanie bezdomovcov pri potravinách, ktorí svojim správaním obťažujú obyvateľov sídliska. Kontrolu tohto miesta zabezpečila mestská polícia. Keďže neskôr sa tam neprispôsobiví občania opäť vrátili, mesto ich požiadalo, aby po sebe aspoň upratali. Sťažnosť prišla aj na parkovanie áut na chodníku pred mäsiarstvom. Ako informoval zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko, v tejto lokalite je už pripravené rozmiestnenie zábran.

Obyvatelia bytového domu, kde žije prvý „komunitný pes“ Ťapko, požiadali o to, aby sa v priestore pod schodiskom udržovala čistota. Na predchádzajúcom stretnutí na Luhoch II bolo dohodnuté, že sa zachová poriadok a pes bude môcť naďalej žiť na slobode. Primátor navyše poznamenal, že náklady spojené s upratovaním po psíkovi je ochotný uhradiť. Obyvatelia požiadali tiež vyznačiť parkovacie miesta na odstavnej ploche pri obytnom bloku č. 1022. „Požiadavka bola zadaná firme, ktorá nám vyznačuje parkovacie miesta, žiaľ, počasie to dodnes neumožnilo zrealizovať. Ak sa to nepodarí na jeseň, vyznačovať sa bude začiatkom jari 2018,“ uviedol Hučko. Pri dome č. 987 žiadali občania doplniť dopravné značenie zákaz vjazdu. „Pri tomto bloku je dopravné značenie zákaz vjazdu. Avšak vodiči, ktorí nepovažujú za povinnosť rešpektovať dopravné značenie, to porušujú. Keďže kamera, ktorá je na stĺpe, je už dnes opravená, po dohode s náčelníkom Mestskej polície v Partizánskom Jozefom Piterkom, budú títo vodiči predvolávaní na mestskú políciu a budú pokutovaní,“ vysvetlil.

V novembri tohto roka sa bude realizovať aj oprava chodníka medzi budovou materskej školy a Fréziou, na ktorom po dažďoch zostáva stáť voda. oddelenie životného prostredia a dopravy MsÚ akceptovalo i pripomienku ku koseniu trávy na Luhoch II, ale aj v iných mestských častiach, preto sa vypracováva nový harmonogram kosenia na rok 2018. Postúpené oddeleniu životného prostredia a dopravy boli aj podnety občianky na opílenie vysokej vŕby pri bytovom dome a javora pred jeho vchodom i požiadavka posunutia kontajnerov pri obytnom bloku č. 1128. Obyvateľ sídliska apeloval aj na nedostatok priechodov pre chodcov na Veľkej okružnej. Pri ich realizácii by však mesto muselo vybudovať chodník na oboch stranách a zabezpečiť osvetlenie.

Ako aj na stretnutiach v iných mestských častiach, aj niektorí občania Luhov II vyjadrili svoju nespokojnosť s otvorením pešej zóny na Námestí SNP cyklistom. Obyvatelia sídliska v rámci svojich ďalších požiadaviek poukázali na chýbajúce osvetlenie na chodníku pri bytovom bloku č. 1028, prekážajúce kontajnery na križovatke pri blokoch č. 1028 a č.1015 a na premiestnenie lavičky.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...