Z jarných verejných stretnutí primátora s obyvateľmi Návojoviec a Malých Bielic

Primátor Partizánskeho Jozef Božik začal v pondelok 9. apríla 2018 v Návojovciach jarné kolo verejných stretnutí s občanmi. O týždeň neskôr, 16. apríla, diskutoval o aktuálnych problémoch v meste s obyvateľmi Malých Bielic.

Tohtoročná investičná priorita samosprávy v Návojovciach súvisí s pripravovanou kompletnou rekonštrukciou vozovky na ceste II/579 medzi Veľkými Bielicami a Hradišťom. Tú plánuje Trenčiansky samosprávny kraj, ako jej správca, realizovať podľa posledných informácií župana v letných mesiacoch. „V nadväznosti na rekonštrukciu tejto komunikácie máme v rozpočte mesta viazaných cca 200-tisíc eur. Sú to prostriedky určené na rekonštrukciu obojstranných chodníkov vedúcich popri hlavnej ceste, a to ako v Návojovciach, tak aj vo Veľkých Bieliciach. V Návojovciach chceme zároveň dobudovať časť chýbajúceho chodníka od rodinných domov až po predajňu Fruktopu,“ vysvetlil primátor. Projekt rekonštrukcie cesty počíta aj s odvádzaním povrchovej vody z vozovky, čím by sa mali eliminovať aj opakujúce sa problémy so zaplavenými priľahlými chodníkmi. Ako zaznelo na stretnutí, Návojovčania sa obávajú, že zrenovovaná cesta bez výmoľov bude pre niektorých vodičov príležitosťou šliapnuť ešte viac na plyn. Aj preto požiadali vedenie mesta o preverenie možnosti posunúť tabuľu s označením mesta smerom na Hradište až po prvé záhradky.

V diskusii bola reč aj o čiernych skládkach, ktoré sú problémom aj v iných mestských častiach. Aj v Návojovciach je niekoľko lokalít, ktoré si podaktorí občania mýlia so smetiskom. Takéto miesto je aj na starej ceste, kde bola čierna skládka odstránená už niekoľkokrát, naposledy pred pár dňami. V tejto nadväznosti primátor prisľúbil, že v problémovej lokalite bude už čoskoro nainštalovaná fotopasca.

V mestskej časti Malé Bielice je už viac ako dva roky jednou z najčastejšie diskutovaných tém na verejných stretnutiach občanov s primátorom výstavba kanalizácie a s ňou spojené problémy. Keďže stavebné práce na projekte Čistiarne odpadových vôd Sever, ktorý sa týka aj susedných Veľkých Bielic, sú už dávno ukončené, Malobieličanov zaujímalo, čo a kedy bude nasledovať. „Západoslovenská vodárenská spoločnosť ako realizátor celého projektu aktuálne čaká na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o povolení na skúšobnú prevádzku kanalizácie. Potom by mala každá dotknutá domácnosť dostať od vodární list s podrobnými podmienkami a inštrukciami k pripojeniu sa na kanalizáciu. O nejakých konkrétnych termínoch však zatiaľ ešte nebolo mesto informované,“ vysvetlila poverená vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ Andrea Bencelová.

Obyvateľov Malých Bielic trápia okrem iného aj zarastené odvodňovacie rigoly, neodstránený posypový materiál zo zimnej údržby na komunikáciách či nerovnosti na štátnej ceste I/64. „S riešením týchto problémov sme museli čakať na vhodnejšie počasie. S nástupom slnečnejších jarných dní sme začali s čistením žľabov a miestnych komunikácií. Poškodené časti vozovky na hlavnej ceste sme reklamovali u jej správcu, ktorý by mal zabezpečiť ich odstránenie, rovnako ako aj a vyzametania krajníc, taktiež v jarných mesiacoch,“ zhrnul zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...