Z jarných stretnutí primátora s obyvateľmi Šimonovian, Luhov I a Luhov II

Ďalšie tri jarné stretnutia s obyvateľmi mesta absolvoval primátor Jozef Božik v mestských častiach Šimonovany, Luhy I a Luhy II. Voľnej diskusii o dianí a problémoch v Partizánskom predchádzal prehľad o aktuálnych i plánovaných investičných projektoch samosprávy, o pripravovaných podujatiach a nechýbal ani odpočet plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí.

ŠIMONOVANY

Na verejnom stretnutí primátora s obyvateľmi Šimonovian sa diskutovalo o viacerých problémoch. Jeden z nich sa týkal nového oplotenia v časti Strání, ktoré vzbudilo u tamojších obyvateľov isté rozhorčenie. Na Cintorínskej ulici smerom k nemocnici bolo totiž nedávno vybudované oplotenie súkromného pozemku, ktoré sťažilo už aj tak komplikovanú dopravnú situáciu. Zúženie prejazdnosti ulice otvorilo súčasne aj horúcu tému nedostatočných možností parkovania v danej lokalite. „Čo sa týka oplotenia, s majiteľmi pozemkov sme sa dohodli, že ho posunú približne o štyri metre tak, aby bolo po pravej strane smerom k nemocnici možné zaparkovať motorové vozidlo,“ vysvetlil prvé výsledky rokovania mestského úradu s majiteľmi pozemkov primátor. S prednostkou MsÚ Dášou Jakubíkovou si vypočuli návrhy občanov, ako by sa problém s oplotením, ktoré sa občanom nepozdáva, dal vyriešiť. Nedostatok parkovacích miest čiastočne zlepší parkovisko, ktoré mesto vybuduje pri cintoríne. Prednostka však vysvetlila občanom, že otázka parkovania leží v prípade majiteľov domov na pleciach samotných občanov. Mesto totiž nemôže zabezpečovať parkovacie miesto každému jednému obyvateľovi. Navyše, nezodpovedá za dnes zjavne nedostatočné naprojektovanie v časti Stráne. Úzke, strmé a nahusto rozmiestnené ulice sú problémom, ktorý je, žiaľ, dedičstvom minulosti. Sťažnosť na rýchlo jazdiace autá v časti Strání mesto vyriešilo schválením žiadosti o spomaľovače. Od októbra minulého roka nefunguje v danej časti mestský rozhlas. Preto tam bude prebiehať prvá etapa jeho rekonštrukcie.

V diskusii odzneli aj ďalšie témy. Obyvatelia sa potešili rekonštrukcii Pekárenskej ulice, no trápia ich najmä záležitosti správy ciest. Aj tentoraz muselo mesto vysvetľovať, že niektoré cesty, ako napríklad Šimonovianska ulica, sú v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý aj zodpovedá za ich údržbu. Prepad na Jilemnického ulici v správe mesta radnica zaevidovala do požadovaných opráv. Obyvateľov Šimonovian čaká aj vybudovanie detského ihriska vo Vodnom hrade a dobudovanie chodníka na štátnej ceste I/64 od autobusovej zastávky smerom na Šimonoviansku ulicu.

LUHY I

V minulom roku bolo prioritou mestskej časti Luhy I dokončenie výstavby nového športového centra pri Základnej škole Radovana Kaufmana v celkovej hodnote viac ako 1,2 milióna eur. Projekt, na realizáciu ktorého získala samospráva finančný dar zo súkromnej dánskej nadácie vo výške 800-tisíc eur, je už dnes dokončený a plne využívaný pre svoj účel žiakmi, športovými klubmi i ostatnou verejnosťou. Ako podotkol primátor, z hľadiska investícií to bol nielen najväčší projekt na Luhoch I, ale i v rámci celého mesta. Zahŕňal vybudovanie novej športovej haly so šatňami, hygienickými zariadeniami, kotolňou, náraďovňou, a tiež úpravu okolia nového objektu, vrátane chodníkov a oplotenia. Okrem tohto mesto investovalo aj do pôvodnej školskej telocvične, kde bola opravená strecha, vymenené okná, a v tomto roku aj obnovené omietky a zrenovovaná palubovka. Bez zásahov zostal len vonkajší športový areál školy, o budúcnosť ktorého sa zaujímali občania v diskusii. „V krátkom čase budeme robiť v areáli menšie úpravy terénu a doskočiska. Žiadne väčšie rekonštrukcie tam však v tomto volebnom období neplánujeme, nakoľko sme sa dohodli na realizácii iných priorít,“ reagoval predseda VMČ Vladimír Marko, ktorý následne vymenoval plánované investičné aktivity na Luhoch I v tomto roku. Pôjde o výstavbu spevnených plôch pri bytových domoch č. 720, 721 a 765, opravu prístupovej cesty so spevnenou plochou pri Špeciálnej základnej škole, či opravu stropu a výmenu časti okien v Centre voľného času.

V diskusii sa okrem iného hovorilo o stave zelene na sídlisku a potrebe jej celkovej revitalizácie, a zaznelo i niekoľko menších požiadaviek, ktorými sa bude konkrétnejšie zaoberať VMČ. Občania sa vrátili aj k zatiaľ nesplneným podnetom z predchádzajúceho stretnutia na opílenia stromov. „Vegetačné obdobie, kedy je možné robiť opílenia drevín, sa začalo len nedávno, 1. apríla. Postupne ideme po všetkých mestských častiach a na rad už zakrátko prídu aj Luhy I,“ vysvetlila Monika Štetiarová z Oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

LUHY II

V úvodnom slove primátora na jarnom stretnutí s obyvateľmi Luhov II zaznel tradičný prehľad aktuálnych i plánovaných aktivít v rámci celého mesta. V mestskej časti Luhy II ide o dve základné investičné priority. „Prvou je rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej, ktorá sa už realizuje, druhou je vybudovanie petangového ihriska, ktoré je požiadavkou mestskej časti,“ uviedol primátor.

V diskusii zarezonovalo viacero problémov. Jedným z nich sú aj skupinky ľudí, asociálov, ktorí v podguráženom stave postávajú pri potravinách a svojím správaním obťažujú obyvateľov sídliska. „Zanechávajú po sebe špinu, konzumujú alkohol priamo pred obchodom. Aj pre dospelých je problémom sa na to pozerať, nie ešte pre deti, ktoré chodia okolo. Nemyslím si, že je to vhodné,“ uviedla jedna z obyvateliek sídliska. Na vzniknutú situáciu reagoval zástupca náčelníka mestskej polície Drahomír Hrkal s tým, že problém by mohlo pomôcť vyriešiť VZN o konzumácii alkoholu na verejnosti, ktoré už mesto v minulosti malo, avšak prokuratúra ho zrušila. Naviac ide o súkromný, nie mestský pozemok, teda nie je možné, aby z neho príslušníci mestskej polície problémové skupiny vykázali bez toho, aby o to požiadal samotný majiteľ pozemku.

Témou diskusie sa opäť stal aj „komunitný pes“ Ťapko. Ten bol prednedávnom dokonca predmetom petície, pod ktorú sa podpísalo viac ako tisíc ľudí, čím mu zabezpečili možnosť voľného pohybu po meste. Jeden z obyvateľov sídliska sa však opäť sťažoval, že Ťapko neustále prespáva vo vchode, ktorý znečisťuje a znepríjemňuje mu tým život. Keďže Ťapko je miláčikom Partizánskeho a z útulku už niekoľkokrát ušiel, aby sa vrátil na svoje pôvodné miesto, jeho odchyt by bol bezvýsledný. Zo stretnutia preto vyplynulo kompromisné riešenie – psík bude kompletne ošetrený u veterinárnej lekárky a aj okúpaný, aby nepredstavoval riziko, ale bude mu naďalej  ponechaná možnosť žiť na slobode.

O slovo sa prihlásil aj obyvateľ, podľa ktorého je problémom kosenie: „V centre sa kosí tak, že majú zberače, nezostávajú nánosy pokosenej trávy. Tu na Luhoch im je to už jedno a tráva zostáva všade.“ Vysvetlenie mu podala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková s tým, že kosenie so zberom vykonávajú Technické služby mesta len na námestí a v parkoch: „Nikde inde kosenie so zberom neprebieha. Nie je to záležitosť toho, že tu už by to niekto nechcel“. Kosba so zberom je pre mesto finančne náročnejšia. „Ak chceme niekde financie pridať, inde ich musíme ubrať, pretože nie je možné s obmedzeným rozpočtom zabezpečiť všetko tak, ako by sme si predstavovali,“ doplnil primátor.

(Tempo, msk)


 

Môže sa Vám ešte páčiť...