Z januárového kontrolného dňa primátora na stavbách

Primátor Partizánskeho Jozef Božik pokračuje aj v novom roku vo svojich pravidelných kontrolných dňoch na stavbách. Počas januárového výjazdu sa okrem stavu akruálne realizovaných investičných akcii mesta zaujímal aj o projekty dokončené v závere minulého roka.

V rámci príprav na spustenie nového parkovacieho systému v centre Partizánskeho bola koncom novembra upravená spevnená plocha na Nádražnej ulici pri bytovom dome č. 686, ktorá bude súčasťou spoplatnenej zóny. „Na jestvujúcej ploche s rozlohou cca 460 metrov štorcových sme položili zámkovú dlažbu a vytvorili celkovo 16 odstavných miest, z tohto jedno je vyhradené pre invalidov,“ priblížil stavbu Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy mestského úradu (MsÚ).

Vďaka priaznivému novembrovému počasiu prebehla bez problémov výmena desiatich pôvodných balkónových okien v nájomnom bytovom dome č. 833 na Nádražnej ulici. V nasledujúcich mesiacoch je plánovaná výmena zvyšných siedmich okien na balkónoch a hlavných vchodových dverí. V budove bol zároveň nainštalovaný kamerový bezpečnostný systém napojený na mestskú políciu. „Nakoľko tu boli v minulosti veľké problémy a chceme, aby boli zaznamenávané, kamery boli umiestnené na každom poschodí a pri vchode,“ zdôraznil Vladimír Marko, vedúci údržby Správy majetku mesta Partizánske.

V priestoroch mestského múzea sa aktuálne prerábajú dámske a pánske hygienické zariadenia. Ako vysvetlila Lenka Ďuríčková z referátu kultúry, cezhraničnej spolupráce a občianskych aktivít MsÚ, po stavebných úpravách vznikne len jedna toaleta a druhá miestnosť bude slúžiť ako príručný sklad depozitu.

Ďalšiu investičnú akciu má samospráva rozpracovanú na sídlisku Šípok. „Na Malinovského ulici od bytového domu č. 1151 po bytový dom č. 1158 budujeme verejné osvetlenie, ktoré tu chýbalo tridsať rokov. Na tomto úseku umiestnime pätnásť stĺpov s ledkovým osvetlením, ktoré sa bude dať regulovať,“ ozrejmil Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ. Súčasťou projektu, ktorý má byť zrealizovaný do apríla, bude tiež osvetlenie priechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke na križovatke ulíc Janka Kráľa a Horská.

Na lávke pre peších cez rieku Nitra pri Riečnej ulici pribudlo v týchto dňoch provizórne oplotenie, ktoré zabraňuje prístupu k zábradliu. Vytvorenie tzv. bezpečného koridoru pre chodcov je preventívnym opatrením vyplývajúcim zo stavebno-technického posudku aktuálneho stavu mostného objektu. Radnica následne zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na rekonštrukciu lávky.

Realitou sa už čoskoro stane chodník popri hlavnej ceste II/579, ktorý bude spájať mestské časti Veľké Bielice a Návojovce. Podľa vyjadrenia primátora je výstavba dva metre širokej a 270 metrov dlhej pešej komunikácie pred dokončením. Posledným krokom bude asfaltovanie, ktoré sa uskutoční na jar.

Svojmu účelu už niekoľko dní slúži novovybudovaný 93 metrov dlhý chodník pred areálom Materskej školy (MŠ) na Malej okružnej, rovnako ako aj nová spevnená plocha zo zatrávňovacích panelov pre odstavenie desiatich motorových vozidiel.

Na ulici Veľká okružná za radovými garážami pri železničnej trati buduje mesto v spolupráci Technickými službami mesta (TSM) Partizánske výbeh pre výcvik psov. Plotom ohradený priestor s rozmermi 58 x 16 metrov bude rozdelený na dve časti. „Jedna časť je určená pre voľný výbeh a druhá bude slúžiť pre výcvik psov. Budú tam rôzne cvičebné prvky ako kladina, šikmá rampa či tunel a tiež zázemie pre návštevníkov,“ informoval riaditeľ TSM Jozef Jarošinec.

Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa (CZŠ), ktorá sídli v prenajatých priestoroch mestskej budovy na Námestí SNP, si z vlastných prostriedkov a vo vlastnej réžii zrekonštruovala celé druhé poschodie. „Urobili sme tu klubovú miestnosť a tiež nové triedy a učebne pre druhý stupeň, nakoľko tento rok už máme po prvý raz aj piatakov,“ uviedla riaditeľka CZŠ Daniela Gubková. Samospráva prispela k modernizácii budovy výmenou vchodových dverí a okien na schodisku.

Krátko pred koncom minulého roka sa renovovalo vo viacerých materských školách. V MŠ na Makarenkovej bolo vymenených desať veľkých okien v priestoroch šatní a hygienických zariadení. Nové okná dostala aj hospodárska budova MŠ na Malej okružnej. „Veľmi nás teší, že teraz už máme na materskej škole vymenené za plastové všetky okná,“ zdôraznila riaditeľka MŠ na Malej okružnej Ľudmila Beňačková.

V budove MŠ na Veľkej okružnej boli kompletne zrekonštruované dve triedy a zborovňa. „V týchto priestoroch sme vymenili elektroinštaláciu, dali nové vypínače, zásuvky, úsporné LED svietidlá, urobili sme nové obklady a osadili nové umývadlá,“ opísal práce riaditeľ ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej Juraj Guniš.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...