Z februárového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Návojoviec

V mestskej časti Návojovce odštartoval v pondelok 6. februára 2012 primátor mesta Jozef Božik tohtoročné prvé kolo verejných stretnutí s občanmi mesta. Návojovčania mali opäť možnosť osobne diskutovať s vedením mesta o problémoch v ich mestskej časti, poukázať na nedostatky a spoločne navrhovať riešenia.  

V úvode stretnutia sa primátor poďakoval občanom za podporu pri dôležitých minuloročných rozhodnutiach a aktivitách mesta, z ktorých vyzdvihol predovšetkým spoločný boj o záchranu nemocnice. Primátor ďalej informoval Návojovčanov o uskutočnených investičných aktivitách a kultúrnych akciách v meste v uplynulom roku, ako aj o plánoch mesta na nadchádzajúce obdobie. V súvislosti so zrealizovanými aktivitami mesta v mestskej časti Návojovce spomenul  primátor menšie investície do kultúrneho domu, vyčistenie miestnych kanálov a projekt protipovodňových opatrení, v ktorom chce mesto pokračovať, v prípade že bude úspešné pri získavaní finančných prostriedkov z aktuálnych grantových schém.

Ako odznelo pri odpočte úloh z predchádzajúceho stretnutia, z predostretých pripomienok občanov sa do tohto roka presunuli len tri nesplnené. Prvá z nich, ktorá sa týkala orezania stromov na parkovisku pod záhradkami, bola zrealizovaná koncom januára tohto roka. Ohľadne druhej požiadavky na pokosenie hrádze pri rieke Belanke z Návojoviec do Veľkých Bielic prebiehajú rokovania mesta s Povodím Váhu, ktoré je správcom hrádze. Menšiu diskusiu vyvolala tretia nesplnená požiadavka na výrub topoľov pri futbalovom ihrisku, v blízkosti ktorého je aj detské ihrisko. Niektorým Návojovčanom prekáža, že im topole pri opadávaní kvetov znečisťujú okolie domov a takisto strpčujú život alergikom. Ako však vysvetlila Anna Csollárová z Referátu ochrany životného prostredia MsÚ, výrub si treba dobre premyslieť, pretože topole vytvárajú prirodzenú clonu proti prachu, hluku aj vetru. Zároveň odporučila okolie topoľov podsadiť nízkymi drevinami, ktoré by vytvorili prirodzenú bariéru medzi detským ihriskom a hlavnou cestou. 

V rámci diskusie Návojovčania upozornili vedenie mesta aj na  potrebu rozšírenia miestneho cintorína, predostreli požiadavku na výmenu strechy na kultúrnom dome či zabezpečenie pravidelného kosenia trávy na futbalovom ihrisku. Zaujímali sa tiež o to, ako budú pokračovať práce na čistení  potoka na Potočnej ulici a jeho napojení do rieky Belanky, a ako budú použité peniaze z predaja bývalého ozdravného strediska v Návojovciach. „Základom demokracie je vôľa ľudu reprezentovaná poslancami VMČ Návojovce, ktorého priority sú kľúčovými zámermi mesta, ktoré chceme financovať z prostriedkov získaných predajom ozdravného strediska v Návojovciach,“ dodal na margo investičných aktivít mesta v Návojovciach primátor. 

Môže sa Vám ešte páčiť...