Z februárového kontrolného dňa primátora na stavbách

Primátor mesta Jozef Božik má aj v tomto roku naplánované pravidelné kontrolné dni na stavbách, zamerané na monitorovanie stavu aktuálne realizovaných projektov v Partizánskom. Prvý tohtoročný výjazd absolvoval vo štvrtok 18. februára 2016.

V úvode výjazdu sa pozornosť pracovnej skupiny už tradične upriamila na výstavbu multifunkčného športového areálu pri Základnej škole Radovana Kaufmana. Na realizáciu aktuálne jedného z najväčších projektov mesta, v hodnote viac ako 1,2 mil. eur, získala radnica finančný dar vo výške 800-tisíc eur od dánskej súkromnej nadácie. Ako to na stavbe aktuálne vyzerá, informoval redakciu Milan Kráľ, vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ: „Počas zimných mesiacov práce postupovali pomalšie, v určitom období boli kvôli mrazu aj prerušené. Momentálne sa ale pracuje na rozvodoch elektriky, v ďalších dňoch sa začnú práce na vodovode a kanalizácii, resp. na vzduchotechnike.“

Za moderným športovým areálom nechce zaostávať ani budova školy, ktorá prechádza postupnou revitalizáciou. Po nedávnom ukončení prvej etapy výmeny okien a renovácii deliacich stien školskej jedálne, prišli na rad podlahy. „Začali sme demontovať pôvodné podlahové krytiny, dosť vychodený gumolit. Následne musíme vyspraviť nerovnosti na podlahe, pretože sa tu kladie veľkometrážna dlažba,zhrnul priebeh prác Ladislav Bánovský, zástupca realizačnej firmy. Ako ďalej uviedol, „projekt sa týka výmeny 513 m2 veľkometrážnej dlažby, s čím súvisí aj položenie 120 m soklov na prízemí. Súčasťou je položenie novej PVC podlahoviny na treťom poschodí  školy.“ Do prác sa robotníci pustili začiatkom mesiaca a skončiť by mali okolo 11. marca.

V rovnakom termíne, 11. marca by mala byť hotová aj rekonštrukcia dievčenských hygienických zariadení v Základnej škole Radovana Kaufmana. Ako upresnil Jozef Loviška, zástupca realizačnej firmy, „práce celkovo v ôsmich v  toaletách zahŕňajú obklady, dlažby a nové moderné deliace priečky.“

Vynovené hygienické zariadenia pri školskej jedálni má aj Základná škola na Malinovského ulici a Centrum voľného času v Partizánskom. „Rozšírili sa nám vnútorné priestory a stúpol aj počet detí v centre voľného času. V tomto školskom roku máme už 496 detí, preto sme pokladali za potrebné, aby mali dostatočné hygienické zariadenia,“ uviedol na kontrolnom dni Pavol Horňan, poverený riaditeľ centra voľného času.

Jedným z projektov, zaradených do harmonogramu výjazdu, bol zrekonštruovaný chodník popri Vodnom hrade v Šimonovanoch, spájajúci ulice Jána Bottu a Šimonoviansku. „Na sklonku minulého roka bola revitalizácia chodníka v dĺžke 95 metrov ukončená,“ priblížil Milan Kráľ z MsÚ.

Záver kontrolného dňa na stavbách využila pracovná skupina na prehliadku niekdajšej rozostavanej budovy bývalého kultúrneho domu v centre mesta, ktorú prestavuje súkromný investor. Od poslednej návštevy primátora v týchto priestoroch uplynul presne rok a zmeny na objekte i v jeho interiéri sú podľa jeho slov očividné: „Investori urobili veľký kus práce. Musím konštatovať, že rozhodnutie mesta Partizánske v roku 2012, odpredať tento objekt, bolo správne. Transparentná verejná obchodná súťaž preukázala, že sú tu aj podnikatelia, ktorí vedia kúpiť budovu, chátrajúcu viac ako dve desiatky rokov a absolútne ju dispozične zmeniť.“ Noví majitelia pretvárajú objekt na spoločensko-športové centrum s rôznym využitím. Jeho súčasťou budú priestranné telocvične, penzión, reštaurácia a kaviareň.

Tento rok plánuje vedenie mesta absolvovať desať kontrolných dní na stavbách. Súvisí to napokon aj s investičnými zámermi radnice. „Mesto Partizánske vo svojom rozpočte zadefinovalo, že v roku 2016 by sa malo realizovať 30 investičných akcií v hodnote prevyšujúcej 1 400 000 eur. Verím, že občania aj po tomto roku budú môcť konštatovať, že mesto sa opäť investične posunulo dopredu,“ zhrnul na záver primátor Jozef Božik.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...