Z februárového kontrolného dňa primátora na stavbách

Primátor Jozef Božik pokračuje aj v novom kalendárnom roku v pravidelných kontrolných dňoch na stavbách, zameraných na monitorovanie stavu realizovaných investičných akcií mesta. Za týmto účelom sa po dlhšej prestávke opäť vybral do terénu vo štvrtok 15. februára 2018, kedy boli v centre jeho pozornosti projekty zavŕšené či začaté v priebehu posledných dvoch mesiacov.

Jednou z posledných investičných akcií mesta v minulom roku bola výstavba spevnenej odstavnej plochy medzi bytovými domami č. 643 a 644 na Družstevnej ulici. Hoci 26 nových miest na parkovanie slúži verejnosti už nejeden týždeň, projekt ešte definitívne dokončený nie je. „V jarných mesiacoch máme naplánované práce, ktoré sme nestihli kvôli počasiu. Tie zahŕňajú vyznačenie parkovacích čiar a terénne úpravy okolia,“ informoval Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

V decembri minulého roka pribudla v parku mestského zariadenia sociálnych služieb Domov zostava fit prvkov, ktorú začnú jeho klienti využívať s príchodom teplejších jarných dní. „Súčasťou nášho malého fit parku sú tri stĺpiky so štyrmi cvičebnými strojmi, ktoré sú určené primárne pre ľudí na vozíku, ale zacvičiť si na nich môžu aj ostatní klienti,“ priblížila riaditeľka Domova Petra Zubatá s tým, že ide o prvú etapu výstavby fit parku, pričom ambíciou zariadenia je aj realizácia druhej a tretej etapy, ktoré by mali byť zamerané na pohybové aktivity chodiacich klientov.

Koncom minulého roka sa mestu podarilo získať dotáciu ministerstva vnútra na projekt podpory prevencie proti kriminalite. „Jeho výsledkom je osem nových moderných kamier, ktoré sme po dohode so štátnou políciou rozmiestnili tak, aby bol zabezpečený monitoring všetkých vstupov a výjazdov z mesta, ale i niektorých ďalších lokalít, “ vysvetlil náčelník Mestskej polície v Partizánskom.

Ďalšou zastávkou v harmonograme kontrolného dňa bola budova bývalej I. základnej školy na Námestí SNP, v prenajatých priestoroch ktorej má v súčasnosti zázemie cirkevná základná škola aj detašované pracovisko vysokej školy zdravotníctva. Investície mesta do tohto objektu si v uplynulých týždňoch vyžiadala rekonštrukcia hlavného vstupu, ako i opravy zatekajúcej strechy telocvične, ktorú okrem tamojších žiakov využívajú aj športové kluby a ostatná verejnosť. „Samotná strešná krytina je našťastie v dobrom stave, ale museli sme komplet vymeniť odhnité latovanie, s čím súvisela i výmena zhruba tisícky skrutiek,“ podotkol Vladimír Marko zo Správy majetku mesta, ktorá práce zabezpečovala.

V Základnej škole na Malinovského ulici sa pred niekoľkými dňami pustili do stavebných úprav malej i veľkej telocvične. „V oboch opravujeme opadnuté omietky a následne maľujeme steny. Vo veľkej telocvični sme okrem tohto vymenili ochranné siete na oknách a v dolnej vymieňame aj tridsať rokov staré okná za nové. Zároveň sme si splnili náš dávny sen a vďaka výhre školy v súťaži jedného obchodného reťazca sme zakúpili a nainštalovali v malej telocvični lezeckú stenu,“ uviedla riaditeľka školy Alena Barancová.

Renovovalo a skrášľovalo sa aj v jedálni Základnej školy na Veľkej okružnej. „Vymaľovali sme steny, urobili nové sokle aj pekné nové obloženie stĺpikov,“ zhrnul práce riaditeľ školy Juraj Guniš. Pozornosti kontrolnej skupiny neušla ani nová schodisková plošina. „Plošina výrazne uľahčuje našej imobilnej žiačke presun na poschodie. Prostriedky na ňu sme získali v rámci projektu bezbariérová škola,“ dodal Guniš.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...