Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestskí poslanci v Partizánskom schválili v utorok 13. decembra 2011 na zasadnutí mestského zastupiteľstva rozpočet na rok 2012. Okrem iného odsúhlasili úverový rámec vo výške 3,1 milióna eur na najbližšie tri roky, ako aj s ním súvisiace memorandum o rozpočtovej zodpovednosti.

V úvode posledného tohtoročného zasadnutia informoval zástupca  riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Partizánskom Róbert Hartmann o súčasnej bezpečnostnej situácií v okrese. Ako konštatoval, oproti minulému roku stúpla objasnenosť trestných činov, zvýšil sa však počet krádeží motorových vozidiel. Zlepšila sa tiež spolupráca s mestskou políciou, aj spolupráca  s občanmi pri nahlasovaní, resp. objasňovaní rôznych priestupkov či trestných činov.

V poslednom období vzrástol počet sťažností občanov na reštauračné zariadenia a pohostinstvá v meste v súvislosti s rušením nočného pokoja. Mestské zastupiteľstvo reagovalo na túto situáciu schválením nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN) o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území mesta. Ako zdôraznila prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková, snahou mesta je novým VZN optimalizovať jednotný všeobecný prevádzkový čas s dôrazom na zachovanie ako ústavných práv obyvateľov, tak i vlastníckych práv prevádzkovateľov služieb.

Jedným z najdôležitejších bodov programu decembrového zastupiteľstva bolo schválenie návrhu  rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014, s úverovým rámcom 3,1 milióna eur, pričom rozpočet na rok 2012 je záväzný. Z úverového rámca by malo byť v roku 2012 preinvestovaných 1,252 milióna eur. Tieto finančné prostriedky chce mesto použiť predovšetkým na opravu ciest a chodníkov, budovanie parkovísk, rekonštrukciu zložitej križovatky na Hrnčírikovej ulici, vybudovanie chodníka ku kúpeľom v Malých Bielicach, opravu športovísk a budov vo vlastníctve mesta  atď. Poslanci zároveň schválili aj tzv. memorandum o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorom aj svojim podpisom deklarovali, že úverové zaťaženie mesta nepresiahne v tomto volebnom období 35 % z bežných príjmov, hoci podľa zákona môže byť úverové zaťaženie až 60 % z bežných príjmov. „Zvyšných 25 %, ktoré definuje zákon, nechávame ako rezervu na nepredvídateľné okolnosti, ako sú napríklad povodne či veterné smršte a zároveň. Je to aj istá rezerva, aby aj zastupiteľstvo a vedenie mesta v ďalšom volebnom období, malo možnosť realizovať svoje investičné zámery,“ zdôraznil primátor Jozef Božik.

Mestské zastupiteľstvo okrem iného schválilo aj opatrenia Správy káblových rozvodov, s.r.o., ktoré sa týkajú skvalitnenia služieb pre svojich klientov. Poslanci odobrili aj zámer mesta vstúpiť do oblastnej organizácie cestovného ruchu, ako aj Koncepciu riešenia parkovania v centrálnej mestskej zóne, ktorá obsahuje aj zavedenie systému spoplatneného parkovania v centre mesta prostredníctvom parkovacích automatov.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...