Z decembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Primátor Jozef Božik sa v stredu 14. decembra 2016, len dva týždne od ostatného kontrolného dňa na stavbách, rozhodol opäť vyraziť do ulíc Partizánskeho, aby poslednýkrát v tomto kalendárnom roku zmonitoroval stav aktuálnych investičných akcií v meste.

Kompletná rekonštrukcia vozovky na ulici 1. mája a pred Strednou odbornou školou na Námestí SNP patrila v tomto roku medzi najväčšie investičné projekty v centrálnej časti mesta. Jej súčasťou bolo tiež dobudovanie časti chodníkov, nové verejné osvetlenie a zmena organizácie parkovania na ulici 1. mája. „Po novom parkujú motorové vozidlá na opačnej strane cesty ako doteraz, čím sme docielili vyšší počet týchto odstavných plôch. Celkovo ich je na oboch komunikáciách 58,“ priblížil vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ. Rekonštrukčné práce trvali dva mesiace a súviseli s nimi aj dopravné obmedzenia. Hotová stavba bola verejnosti odovzdaná do užívania začiatkom decembra.

Krátko pred Vianocami si môžu vydýchnuť obyvatelia Pekárenskej ulice v Šimonovanoch.

Rozsiahla rekonštrukcia ulice síce ešte nie je ani zďaleka dokončená, po viac ako dvoch mesiacoch stavebných prác je však konečne pochôdzna a zjazdná. „Kvôli poveternostným podmienkam budú práce pokračovať až na jar budúceho roka. Termín ich ukončenia je koncom apríla,“ informoval Peter Ridzik z oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ.

Takmer ukončená je už v týchto dňoch výstavba spevnenej plochy v areáli futbalového ihriska ŠK Slovan Šimonovany. Miestny futbalový klub a výbor mestskej časti ju budú využívať na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí pod holým nebom.

Mesto sa snaží napriek chladnému decembrovému počasiu pokračovať vo výstavbe stojísk kontajnerov na zber separovaného a komunálneho odpadu. V tomto roku si ich naplánovalo zrealizovať 24, čo predstavuje plochu cca 550 metrov štvorcových. Tri stojiská, na sídlisku Šípok, sú už hotové. „Deväť nových stojísk, na tých aktuálne robíme, bude v centre. Ďalších sedem bude na Luhoch, jedno vo Veľkých Bieliciach a jedno na Štrkovci. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať počasie, ale pokúsime sa to všetko stihnúť do konca roka,“ zdôraznil riaditeľ Technických služieb mesta Partizánske Jozef Jarošinec.

V areáli Základnej školy Radovana Kaufmana bol v septembri tohto roka vybudovaný z prostriedkov komunitného participatívneho rozpočtu drevený altánok, ktorý bude slúžiť ako učebňa v prírode. Aby bolo vyučovanie v exteriéri ešte príjemnejšie, stavebnými úpravami nedávno prešla aj okolitá spevnená plocha.

Viaceré úpravy a renovácie boli v ostatných týždňoch zrealizované aj na cintoríne v Šimonovanoch. „Popri údržbárskych a záhradníckych prácach na pohrebisku sme pristúpili aj k drobným rekonštrukciám. Tie sa týkali hlavného kríža, schodiska do domu smútku, ktoré sme rozšírili o jeden stupeň, ale i hrobov hrdinov, kde sme opravili obruby a urobili povrchovú úpravu z kameňa. Zrenovovali sme tiež výtokové stojany, a takisto časť oplotenia, zatiaľ najmä pri hlavných vstupoch, ktoré dostalo novú omietku,“ zhrnul v krátkosti aktivity správca pohrebiska Miroslav Dvonč.

K úspešnému zavŕšeniu sa pomaly blížia investičné projekty, ktoré má rozpracované na oboch stredných školách v meste Trenčiansky samosprávny kraj. Zateplenie a rekonštrukcia obvodového plášťa i strechy Strednej odbornej školy v Partizánskom mala byť pôvodne ukončená v polovici decembra. „Finišovať budeme s malým oneskorením, pretože omietka sa nesmie robiť pri mínusových teplotách. Preto aj odovzdanie stavby bude posunuté, najneskôr však do konca decembra,“ vysvetlila riaditeľka školy Katarína Hartmannová. 

Do finálnej fázy sa postupne dostáva kompletná prestavba šatní a hygienických zariadení v telocvični gymnázia. Momentálne sa dorábajú omietky, obklady a dlažby. „Práce sú špecifické v tom, že je tu veľa detailov, ktoré treba dokončovať a prispôsobovať daným podmienkam. Predpokladáme však, že budeme hotoví podľa harmonogramu, teda okolo 22. decembra,“ uviedol konateľ realizačnej spoločnosti Martin Laššo.

Tesne pred vianočnými sviatkami má byť v gymnáziu dokončený aj druhý veľký projekt. Je ním výmena 69 okenných blokov na budove školy v hodnote 76-tisíc eur. „Vďaka financiám, ktoré nám na túto aktivitu poskytol náš zriaďovateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, sa zvýšia bezpečnosť a komfort žiakov, ale najmä príde k veľkej energetickej úspore. Ušetrené peniaze potom môžeme zužitkovať iným spôsobom,“ dodal riaditeľ gymnázia Vladimír Karásek. 

Môže sa Vám ešte páčiť...