Z decembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Kvalitu života Partizánčanov sa samospráva snaží zlepšiť nielen veľkými investičnými akciami, ale i odstraňovaním nedostatkov, drobnými opravami či úpravami v uliciach mesta. Niektoré z nich boli v utorok 2. decembra 2014 aj v centre pozornosti primátora Jozefa Božika počas jeho posledného kontrolného dňa na stavbách v tomto roku.

Pravidelné kontrolné dni primátora v teréne sú okrem zisťovania aktuálneho stavu investičných projektov zamerané aj na monitorovanie a riešenie zistených problémov v meste. Bol medzi nimi i vyšliapaný chodník v trávniku pri novom bočnom vchode do domu kultúry. Dnes si už ale môžu občania v tomto mieste krátiť cestu po vydláždenom chodníku, ktorý koncom minulého mesiaca vybudovali Technické služby mesta Partizánske.

K zmenám došlo aj za múrmi domu kultúry, kde boli zrekonštruované hygienické zariadenia a šatne pre účinkujúcich. Veľkú zásluhu na vynovení týchto priestorov majú samotní zamestnanci Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom, ktorí väčšinu prác zabezpečili svojpomocne.

 

Rekonštrukcia v CVČ ukončená v predstihu

 

K posledným investičným aktivitám samosprávy v tomto roku patrí výmena okien na čelnej a bočných stranách mestského úradu, ktorá sa začala pred pár dňami. „Je to vlastne pokračovanie investičnej akcie, začatej ešte v decembri 2012, kedy sme vymenili okná na zadnej strane budovy. Tento rok nám situácia v rámci napĺňania rozpočtových zdrojov mesta umožnila, aby sme ju dokončili,“ vysvetlila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Celkovo ide o výmenu 80 okien, ktorá by mala byť dokončená tesne pred Vianocami.

Približne v rovnakom termíne má byť hotová aj prestavba jedného z pavilónov centra voľného času, v ktorom vzniknú moderné priestory pre vzdelávacie aktivity nového komunitného centra. Realizačná firma aktuálne avizuje odovzdanie stavby v dvojtýždňovom predstihu. Ako konštatoval jej zástupca Juraj Ölvecký, práce sú v štádiu ukončovania, ako vo vnútri, tak i vonku: „Momentálne upevňujeme strešné zvody a musíme ešte dorobiť na fasáde farebnú omietku.“

Stavebné práce prebiehajú od novembra aj v ďalšom pavilóne centra. „Pre zlepšenie podmienok detí, ktoré navštevujú CVČ sme sa rozhodli zrekonštruovať staré hygienické zariadenia. Robíme samostatné WC pre chlapcov a pre dievčatá, pričom jedno z nich bude bezbariérové,“ povedal poverený riaditeľ CVČ Pavol Horňan.

 

Menej náročné, no nemenej dôležité aktivity

 

Náležité opodstatnenie majú aj menej nákladné aktivity, ktoré mesto realizovalo na základe požiadaviek občanov. Vďaka vybudovanému obrubníku pri obytnom bloku č. 173 na Škultétyho ulici už nemôžu vodiči parkovať svoje autá na trávniku, ani v úplnej blízkosti bytovky.  

Obdobným spôsobom bolo zamedzené aj parkovaniu áut na verejnej zeleni pri bytovke  č. 652 na Ulici Rudolfa Jašíka, v blízkosti ktorého bolo ku spokojnosti občanov vybudované i nové spevnené stojisko pre kontajnery a opravená časť chodníka, na spojnici s Družstevnou ulicou.

O nápravu sa snažilo mesto aj v prípade poškodeného povrchu frekventovaného priechodu pre chodcov na Hrnčírikovej ulici, vedúcemu k podchodu. „Bol porušený povrch priechodu zo zámkovej dlažby, ktorá bola rozpadnutá, a preto sme museli opraviť podložie, dlažbu rozobrať a nanovo ju poukladať,“ informoval Peter Minárik z referátu životného prostredia a dopravy miestnych komunikácií MsÚ. Ako ale ďalej zdôraznil, ide len o dočasné riešenie, nakoľko poškodenia sa stále opakujú a bude potrebné urobiť povrch priechodu z odolnejšieho materiálu.

 

Stavby súkromných investorov sú vo finálnych fázach

 

Harmonogram kontrolného dňa zahŕňal aj prehliadku stavieb súkromných investorov. Budova novej autobusovej stanice bola nedávno úspešne skolaudovaná. „Snažíme sa ešte dokončiť okolie tak, aby to bolo vhodné aj pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Zároveň vybavujeme vnútrajšok, dokončievajú sa zariadenia pre vodičov a dátové spojenia,“ opísal aktuálnu situáciu generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko s tým, že slávnostné otvorenie autobusovej stanice je plánované zhruba o mesiac.

Začiatkom budúceho roka chce s prácami finišovať aj investor prestavby bývalej slobodárne č. 8 na bytový dom. Stavbári momentálne pracujú na vonkajšej fasáde a spevnených plochách pri budove, vo vnútorných priestoroch dorábajú omietky, potery a postupne začnú zhotovovať sadrokartónové stropy a maľovať časti bytov.   

 

Nové okná budú mať aj materské školy

 

Priaznivo to vyzerá aj s rekonštrukciou strechy na mestskom bytovom dome č. 833 na Družstevnej ulici, ktorá má byť ukončená začiatkom januára. Podľa slov riaditeľa realizačnej firmy Milana Riga to bude pravdepodobne o niekoľko týždňov skôr: „Robíme tu celú zmenu zastrešenia a tepelnej izolácie, zatepľujeme podkrovie ako také, pretože už nespĺňalo potrebné normy. V každom podkrovnom byte je nová izolácia, vymenené okná, sadrokartóny a doteplené stropy, parozábrany a samotná nová krytina.“

Rozpracovaný projekt má mesto i v Šimonovanoch. Je ním ďalšia etapa rekonštrukcie budovy so sídlom pošty, ktorá je zameraná na zateplenie celého objektu a renováciu spoločenských priestorov na prízemí. „V celom objekte sme zdemontovali elektroinštaláciu a vybúrali omietky. Čo sa týka zateplenia a novej fasády, hotovú máme kompletne celú severnú stranu budovy,“ uviedol stavbyvedúci František Lukačovič.

Po piatich mesiacoch sa každým dňom blíži k definitívnemu ukončeniu rekonštrukcia hlavného pavilónu ZŠ na Šípku. Dodávateľská firma po dohode dopracovala navyše fasádu vstupného portálu do budovy a vymenila okná na átriu. V areáli školy okrem toho pribudol vydláždený chodník, vedúci k detskému ihrisku.

Z nových okien sa môžu tešiť aj v materských školách. Na Makarenkovej a Topoľovej ulici už bola čiastočná výmena okien zrealizovaná, aktuálne sa robí v materských školách na Malinovského ulici a na Malej okružnej. Rušno je aj v priestoroch Materskej školy na Veľkej okružnej, kde sa začala rekonštrukcia podláh.

Môže sa Vám ešte páčiť...