Z decembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Prvý v novom volebnom období a zároveň posledný v tomto kalendárnom roku bol kontrolný deň primátora Jozefa Božika na stavbách, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 6. decembra 2018. Aktuálne investičné aktivity samosprávy predstavujú najmä rekonštrukcie chodníkov a výstavba spevnených odstavných plôch.

Vyšliapaný chodník vedúci cez veľkobielický park je už minulosťou, nahradil ho nový zo zámkovej dlažby. „Stavebné práce sa začali v polovici októbra a trvali päť týždňov. Chodník má dĺžku 92 metrov a šírku 1,5 metra, pričom bolo položených 137 metrov štvorcových zámkovej dlažby,“ zhrnul v krátkosti Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy mestského úradu (MsÚ). Do tohtoročného zoznamu zrealizovaných investičných projektov mesta sa už čoskoro zapíše aj výstavba časti chodníka na Víťaznej ulici vo Veľkých Bieliciach. Novovybudovaný úsek pešej komunikácie, od mosta na štátnej ceste I/64 až po rodinné domy oproti Novej ulici, má dĺžku 158 metrov. „Súčasťou stavebných prác je tiež vybudovanie oporných múrikov pri chodníku a piatich vpustí na priľahlej ceste II/593, ktoré zabezpečia jej odvodnenie,“ doplnil vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ.

Vo fáze záverečných terénnych úprav bola v čase kontrolného dňa rekonštrukcia chodníka pri dennom centre Frézia, ktoré sídli v mestskej budove bývalej materskej školy na Veľkej okružnej. „Prístup do tohto zariadenia sociálnych služieb, ktoré navštevujú aj klienti na invalidných vozíkoch, bolo v dezolátnom stave a bolo potrebné dať ho do poriadku. Išlo o investíciu vo výške približne 8-tisíc eur, “ uviedla prednostka MsÚ Dáša Jakubíková.

Renovácie sa v posledných týždňoch tohto roka dočkali aj chodníky v areáli dvoch materských škôl (MŠ). „V areáli MŠ na Makarenkovej ulici sa realizovala druhá etapa rekonštrukcie chodníkov v celkovej dĺžke 177,7 metrov. Pri MŠ na Malinovského ulici sme opravili chodník od vstupnej brány po vchod do budovy školy a dobudovanie časť chodníka ku kotolni,“ priblížil práce Peter Ridzik z oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ.

Začiatkom decembra bola dokončená rekonštrukcia tréningového ihriska Futbalového klubu Tempo Partizánske. „V rámci nej bola postavená krytá tribúna so 117 miestami na sedenie a osadené boli štyri osvetľovacie stožiare, ktoré zabezpečia využívanie ihriska aj po zotmení,“ informoval Milan Kráľ.

Na mieste po zbúranej nefunkčnej výmenníkovej stanici na Horskej ulici pokračuje výstavba spevnenej odstavnej plochy. „Plocha o rozlohe viac ako 600 metrov štvorcových bude zo zátravňovacích betónových tvárnic a ponúkne tunajším obyvateľom 20 miest na odstavenie osobných motorových vozidiel,“ uviedol primátor. Približne 600 metrov štvorcových bude mať aj spevnená štrková plocha pre odstavenie 22 motorových vozidiel, ktorú buduje mesto na Šimonovianskej ulici oproti kaštieľu Vodný hrad. „Projekt zahŕňa aj rozšírenie prístupovej komunikácie a osadenie stĺpov verejného osvetlenia,“ dodal Milan Kráľ.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...