Z cezhraničnej spolupráce vzišiel ďalší projekt

Primátor mesta Jozef Božik sa v piatok 22. apríla 2016 zúčastnil slávnostného otvorenia interaktívnej výstavy Európou krížom krážom v Klube hier Vrtule v partnerskom meste Valašské Meziříčí. Expozícia je súčasťou cezhraničného projektu Európsky dom hier, ktorý vznikol na báze vzájomnej spolupráce Mikroregiónu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a mesta Partizánske. Projekt, ktorého cieľom je hravou formou oboznámiť deti a mládež so základnými charakteristikami európskych štátov, bude mať aj slovenskú verziu v Partizánskom. Verejnosti bude predstavená 27. júna 2016 počas podujatia Deň mladých mesta Partizánske.

Môže sa Vám ešte páčiť...