Z celodenného pracovného výjazdu primátora do mestskej časti Šípok

Šípok bol treťou mestskou časťou, v ktorej primátor mesta Jozef Božik spolu s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu a mestských organizácií, miestoprislušnými poslancami a členmi výboru mestskej častí absolvoval vo štvrtok 26. apríla 2012 celodenný pracovný výjazd.

 

Deň v mestskej časti Šípok začal prehliadkou areálu centrálneho tepelného zdroja, kde sa pracovná skupina oboznámila so systémom vykurovania sídliska. Odtiaľ sa presunula do zberného dvora, v ktorom sa môžu Partizánčania bezplatne zbavovať rôznych druhov odpadu, vrátane nebezpečného odpadu, starých pneumatík či orezov z drevín. Odpad sa po dotrieďovaní upravuje, skladuje a ďalej zužitkováva. V zbernom dvore skončil aj nepotrebný materiál z výmeny teplovodných rozvodov na sídlisku, ktorý bude takisto druhotne zhodnotený. Ďalšou zastávkou bola lokalita medzi poschodovými garážami a záhradkami, na ktorej chce mesto postaviť s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania dva obytné bloky so 64 bytmi pre mladé rodiny.

Pred prehliadkou centrálnej časti sídliska sa pracovná skupina zastavila v areáli ZŠ Malinovského, kde práve prebiehala preventívno-bezpečnostná akcia. Tú pre žiakov pripravil VMČ Šípok v spolupráci s Obvodným i Okresným oddelením Policajného zboru SR v Partizánskom.

Na ulici J. Kráľa čakala primátora skupina obyvateľov, ktorá ho upozornila na viaceré nedostatky v tejto lokalite, ako napr. parkovanie áut na trávnikoch, poškodené osvetlenie, nevhodne umiestnený verejný rozhlas, ako aj zabudnutý štrk na trávniku po výmene teplovodných rozvodov.

Na príkaz primátora bola počas výjazdu promptne dočistená časť chodníka, na ktorom zostal štrk zo zimnej údržbe. V krátkej dobe bude na podnet občanov na detskom ihrisku vymenená opotrebovaná doska na stolnotenisovom stole a pod ním vybetónovaný povrch, a tiež upravený vstup  na detské pieskovisko.

Súčasťou pracovného výjazdu na Šípku bola aj prehliadka nedostatočne  využívanej budovy OV 3000, po ktorej zaznel názor, dať budovu do dlhodobého prenájmu alebo predať, s podmienkou zachovania pošty a priestorov pre lekáreň. Skupina sa ďalej presunula na Horskú ulicu, k obytnému bloku 1311, za ktorým VMČ navrhuje vybudovať parkovacie plochy a pozrela si aj novovybudované súkromné garáže. Ako ďalej v priebehu prehliadky skonštatoval primátor, potrebná bude údržba chátrajúceho schodiska smerom na Malinovského ulicu, a tiež vyčistenie zarastených žľabov popri schodisku, ale aj po oboch stranách Horskej ulice.

Na konci Horskej ulice si pracovná skupina pozrela novostavbu súkromnej autoumyvárne, odkiaľ sa po Malinovského ulici, ktorá sa v súčasnosti rozširuje o odstavný pruh pre cca 39 vozidiel, presunula do materskej školy. Ako jediná škola v Partizánskom má svoj bazén, ktorý využívajú aj žiaci z ostatných materských aj základných škôl v meste. Počas prehliadky päťtriednej materskej školy informovala jej riaditeľka Renáta Veresová pracovnú skupinu nielen o vybavení a fungovaní predškolského zariadenia, ale aj problémoch so zatekajúcou strechou a nebezpečnými vypuklinami  v chodníku pred vstupom do budovy, ktoré primátor prisľúbil v čo najkratšom čase, kvôli bezpečnosti detí, opraviť.   

Poslednou zastávkou v rámci celodenného pracovného výjazdu bola Základná škola na Malinovského ulici. Pracovná skupina si najskôr prezrela viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, ktorý je už viditeľne opotrebovaný. Riaditeľka základnej školy Alena Barancová upozornila na poškodené verejné osvetlenie pri ihrisku, ktoré majú na svedomí neprispôsobiví mladí ľudia. Následné previedla návštevu po vnútorných priestoroch školy, vrátane  špeciálnej relaxačnej miestnosti, ktorá slúži integrovaným deťom nižších ročníkov na oddych.

Môže sa Vám ešte páčiť...