Z augustového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

V úvode 12. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom, ktoré sa uskutočnilo v utorok 30. augusta 2016, zaznela štátna hymna. Poslanecký zbor si ňou uctil 27. výročie SNP.

Riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Partizánskom Peter Hurtiš v úvode rokovania  informoval o zlepšení situácie v oblasti násilnej kriminality za obdobie od posledného zasadnutia MsZ. Pripomenul tiež rýchle vyriešenie prípadu streľby na Nábrežnej ulici. Vďaka kamerovému systému mestskej polície sa podarilo páchateľa odhaliť a postaviť pred sudcu okresného súdu v priebehu 72 hodín.

Nové partnerstvo, i personálne zmeny

Na zasadnutie mestského parlamentu zavítal ako hosť primátor mesta Svit Miroslav Škvarek. Dôvodom bolo schválenie dohody o partnerstve a spolupráci. Mestá Partizánske a Svit neoddeliteľne spája skutočnosť, že pri ich zrode a budovaní stála firma Baťa na čele s Janom Antonínom Baťom. „Som rád, že dve mestá, historicky úzko prepojené osobou ich zakladateľa, budú intenzívnejšie rozvíjať svoje vzťahy. Máme záujem vytvárať formu našej spolupráce tak, aby obyvatelia oboch miest mali možnosť lepšie spoznať vzájomne nielen minulosť, ale aj súčasnosť života v ich bydlisku,“ uviedol primátor Jozef Božik. Zmluvu o partnerstve a spolupráci medzi mestami, rovnako ako to bolo v prípade Valašského Meziříčí a Benešova, musí schváliť aj zastupiteľstvo partnerského mesta.

S vysvetlením situácie, týkajúcej sa rekonštrukcie a zateplenia obvodového plášťa budovy Spojenej školy v Partizánskom, vystúpil pred plénom vedúci Odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky Úradu TSK Rastislav Šepták. Vypočul si kritiku a pripomienky z úst poslanca Juraja Krasulu a Márie Hazuchovej a pokúsil sa poslaneckému zboru objasniť, prečo realizácia tohto projektu trvá tak dlho. Dobrou správou je, že práce má dodávateľ stavby naplno začať v najbližších dňoch a predpokladá sa, že ich ukončí v úvode decembra.

Poslanci ďalej schválili personálne zmeny v orgánoch mesta a mestských organizáciách. Súviseli z odstúpením poslanca Ľubomíra Fiksela zo všetkých pozícií, kde bol ako poslanec schválený po jeho menovaní do funkcie prednostu Okresného úradu v Partizánskom. Odsúhlasené boli tiež zmeny v zastúpení poslancov vo funkciách po zosnulom Sergejovi
Talárovi.

 

Súkromná umelecká škola dostala zelenú

Mestské zastupiteľstvo zaujalo stanovisko k návrhu na zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy Bailador. V diskusii sa k tomuto bodu programu vyjadrila riaditeľka Základnej umeleckej školy v Partizánskom Renáta Andrejová a tiež zástupca občianskeho združenia Peter Chovanec, ktorým adresovali svoje otázky aj poslanci. Vedenie mestskej ZUŠ má obavy z možného poklesu počtu detí v tanečnom odbore, no podľa vyjadrenia zástupcu súkromnej umeleckej školy by k nemu dôjsť nemalo, keďže v tejto oblasti už pôsobia a s deťmi v Partizánskom pracujú už viac ako 2 roky. Poslanec Juraj Krasula vyjadril presvedčenie, že konečným víťazom rozhodnutia poslaneckého zboru budú deti. Zastupiteľstvo zriadenie súkromnej základnej školy zameranej na tanečný odbor odsúhlasilo.

Tradičný priestor pre vyjadrenia občanov, slovo pre verejnosť, využil tentoraz primátor. Vzhľadom na množstvo podnetov, ktoré sa týkajú „špekulatívnych“ obchodov s autami, sa vedenie mesta z jeho iniciatívy rozhodlo poskytovať v danej oblasti bezplatné poradenstvo. Záujemcovia o overenie skutočného majiteľa vozidla si budú môcť napríklad verifikovať informáciu o vlastníkovi vozidla, a vyhnúť sa tak problémom na dopravnom inšpektoráte pri prepise auta.

Rokovanie pokračovalo odsúhlasením zmien v rozpočte mesta. Súvisia s realizáciou opravy ciest na ulici 1. mája a na Námestí SNP, a tiež s opravou schodiska na sídlisku Šípok. Dofinancovaná bude aj rekonštrukcia cesty na Pekárenskej ulici v Šimonovanoch. Odsúhlasené boli tiež prenájmy pozemkov v majetku mesta. Okrem iného aj pozemkov pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi na sídlisku Šípok.

 

Správa káblových rozvodov je na predaj

 

Dôležitým bodom rokovania bolo aj rozhodnutie zastupiteľstva o predaji 100 %-ného obchodného podielu v mestskej spoločnosti Správa káblových rozvodov, s.r.o. (SKR), ktorá zabezpečuje prevádzku káblovej televízie. V diskusii odzneli názory súvisiace s podmienkami predaja. Podľa poslanca Antona Jašíka by niektoré podmienky mohli potencionálneho zástupcu z pohľadu biznisplánu skôr demotivovať. Ako povedal v diskusii primátor: „Chceme, aby bola garantovaná zamestnanosť súčasných pracovníkov v kancelárii SKR. Ďalšou podmienkou je garantovať minimálny balík bezplatných slovenských a českých programov v hodnote päť eur za mesiac po dobu niekoľkých rokov. Veľmi dôležité je aj to, aby bol bezplatne šírený signál Mestskej televízie Partizánske a s tým súvisí aj pravidlo, že tento signál môže byť na území mesta šírený aj prostredníctvom iných operátorov.“ Predaj obchodného podielu v spoločnosti SKR, s.r.o. bude realizovaný prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže aj s podmienkami, ako bol na rokovaní schválený.

(Tempo)   

Môže sa Vám ešte páčiť...