Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách

Samospráva pokračovala vo svojich investičných aktivitách aj počas prázdnin. Čo všetko sa podarilo v meste za ostatné týždne zrealizovať a v akom stave sú aktuálne rozpracované projekty, mapoval primátor mesta Jozef Božik vo štvrtok 18. augusta 2016 v rámci pravidelného kontrolného dňa na stavbách.

Do harmonogramu primátorovho kontrolného dňa sa poslednýkrát dostal objekt Multifunkčného športového centra pri Základnej škole Radovana Kaufmana. Práce na stavbe, ktorej realizáciu podporila dánska súkromná nadácia vo výške 800-tisíc €, sa pomaly blížia do finále. V interiéri sa pracuje na dokončení podláh a povrchových úpravách stien. Zároveň sa inštalujú zariadenia elektroinštalácie, vzduchotechniky a ústredného kúrenia. „Predpokladaný termín ukončenia prác na objekte je 5. septembra. Po tomto termíne sa budú ešte montovať ochranné prvky v novej telocvični, a tiež upravovať okolitý terén, súčasťou čoho je aj vybudovanie novej prístupovej komunikácie a oplotenie objektu,“ informoval vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ.

Kroky kontrolnej skupiny viedli aj do areálu Základnej školy Rudolfa Jašíka. V centre jej pozornosti bola novovydláždená spevnená plocha pred pavilónom A, ktorý mesto v minulom roku kompletne zrekonštruovalo. „Vďaka rekonštrukcii pavilónu sa nám podarilo ušetriť na energiách a z ušetrených finančných prostriedkov zrealizovať úpravu tejto plochy. Do konca prázdnin nás čaká aj ďalšia investícia, ktorú si vyžiadala havária na potrubí kanalizácie v našej telocvični,“ zdôraznila riaditeľka školy Dagmar Pučeková.

Nezávideniahodnú situáciu, ktorú má na svedomí prasknutá prívodová hadička do WC nádržky, riešia v týchto dňoch v MŠ na Malej okružnej. Havária, ktorá sa stala cez víkend, stihla napáchať nemalé škody. „Voda sa rozliala v triede na poschodí a odtiaľ stekala do triedy na prízemí, ktorá to schytala najviac. Podľa odpočtu vody sa sem vylialo až 43 kubíkov,“ opísala následky havárie riaditeľka školy Ľudmila Beňačková, ktorá spolu s ostatnými kolegami okamžite začala s upratovaním. „Vytrhali sme všetky zamočené gumolity, vyhadzujeme zničený nábytok a snažíme sa vysúšať steny, ktoré sú v dezolátnom stave,“ zhrnula riaditeľka. Brány školy sa aj napriek tejto situácia otvoria v riadnom termíne. Kým sa priestory vysušia a mesto zabezpečí adekvátne úpravy a opravy, deti budú prerozdelené do iných tried.

Krátko pred začiatkom nového školského roka sa intenzívne prerába aj v budove Gymnázia v Partizánskom. Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom gymnázia, sa rozhodol investovať takmer 43-tisíc € do renovácie hygienických zariadení „Ide o komplexnú rekonštrukciu troch hygienických zariadení. Jedno chlapčenské na prízemí a ďalšie dve, chlapčenské aj dievčenské, na prvom poschodí,“ priblížil riaditeľ gymnázia Vladimír Karásek s tým, že práce by mali byť ukončené začiatkom septembra.

V časovom predstihu, už koncom augusta, avizuje ukončenie prác firma, ktorá buduje diagonálu pre chodcov medzi ulicami Februárová a Rudolfa Jašíka. Po ukončení pokládky dlažby budú nasledovať terénne úpravy okolia a okrasná výsadba.

Na Februárovej ulici má mesto rozpracovaný aj projekt celoplošnej renovácie strechy na mestskom bytovom dome č. 152. V prípade priaznivého počasia by mala realizačná firma odovzdať mestu do užívania zateplenú a zrekonštruovanú strechu v polovici septembra.

K aktuálnym investičným akciám mesta patrí tiež výmena všetkých 76 okien na budove mestskej knižnice, sprevádzaná maľovaním interiéru, ktorá potrvá do konca augusta.

Na sídlisku Šípok buduje mesto v týchto dňoch nové stojiská kontajnerov na zber separovaného odpadu. „Konkrétne sú to tri úplne nové stojiská a v ďalších dvoch prípadoch ide o rozšírenie už existujúcich stojísk,“ spresnil riaditeľ Technických služieb mesta Partizánske Jozef Jarošinec.

Neopomenuté nezostali ani projekty, ktoré sa mestu podarilo zrealizovať od ostatného kontrolného dňa. Na tento zoznam patrí aj rekonštrukcia palubovky javiska v Dome kultúry v Partizánskom, ako aj vybudovanie automatických závlahových systémov na ihriskách FK Veľké Bielice a ŠK Slovan Šimonovany. V neposlednom rade bola tiež úspešne zavŕšená  rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Terézie Vansovej, Kukučínovej, Bernolákovej a časti Námestia mieru, ktorú sú vyžiadala prekládka vzdušných vedení do zeme.

Môže sa Vám ešte páčiť...