Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách

Vo svojich investičných aktivitách nepoľavila samospráva ani počas letných mesiacov. Čo všetko sa podarilo cez prázdniny v meste zrealizovať a ako napredujú rozpracované projekty, mapoval primátor Jozef Božik v pondelok 24. augusta 2015 v rámci pravidelného kontrolného dňa na stavbách.

Tohtoročnou investičnou prioritou v Návojovciach bolo vybudovanie priechodu pre chodcov na ceste II/579. Ten sa stal realitou začiatkom augusta. Novovybudovaný priechod zodpovedá najnáročnejším technickým normám. „V rámci tohto projektu boli dobudované na oboch stranách priechodu časti chodníkov s upraveným nástupom, ktorý umožní bezpečný pohyb aj telesne či zrakovo postihnutým ľuďom. Priechod je tiež z oboch strán osvetlený a na priľahlej komunikácii sme vybudovali aj tzv. dopravný tieň, kde sú umiestnené prvky spomaľovacieho prahu. Ten slúži na to, aby si vodiči neskracovali cestu a neohrozovali tým chodcov,“ informoval Peter Minárik z referátu životného prostredia a dopravy MsÚ.

Zrealizované boli aj niektoré požiadavky obyvateľov v ďalších mestských častiach. V Malých Bieliciach bol pri objektoch bývalého družstva na Žabokreckej ceste osadený záchytný žľab s mriežkou, ktorý počas dažďov zabraňuje stekaniu nánosov bahna z poľnej cesty na komunikáciu. Pre celkové zlepšenie odvádzania vôd z povrchu Žabokreckej cesty bol zároveň prečistený a prehĺbený aj priľahlý rigol.

V priebehu júla bol dorobený aj bezbariérový vstup do nedávno zrekonštruovanej budovy so sídlom Pošty v Šimonovanoch.

V prvej polovici júla bola dokončená rekonštrukcia 500 metrov dlhého úseku pravostranného chodníka na Ulici generála Svobodu v smere od centra. Súčasťou rekonštrukčný prác bola tiež úprava prístupových chodníkov k jednotlivým vchodom do bytoviek a dobudovanie chýbajúcich cestných vpustí, ktoré zabezpečujú odvádzanie povrchových vôd.

Počas prázdnin boli tiež zrekonštruované dva prístupové chodníky a spevnená plocha pri bytovom dome č. 661 na Lomonosovej ulici. V obnove časti prístupových chodníkov mesto aktuálne pokračuje na sídlisku Luhy, pred blokmi č. 987 a 904. 

Projekty napredujú podľa plánu

Z hľadiska rozsahu času i stavebných prác patrí k najnáročnejším aktuálnym projektom mesta rekonštrukcia kaštieľa Vodný hrad v Šimonovanoch, ktorá sa začala koncom júna. Významnej kultúrnej pamiatke má prinavrátiť pôvodnú podobu a historickú atmosféru. Po revitalizácii bude v objekte zriadená historická expozícia a prevádzka mestskej knižnice s čitárňou, študovňou a verejným internetom. Úpravy sa dotknú aj areálu, v ktorom pribudnú nové chodníky, zeleň, osvetlenie a meander v podobe suchej priekopy, ktorý bude pripomínať, že ide o stavbu postavenú na vode. „Dokončili sme sanáciu základov objektu a položili prípravu pre elektroosmózu, ktorá má odstrániť vlhkosť z muriva. V interiéri sme vybúrali pôvodné podlahy a pripravujeme všetko na inštaláciu podlahového kúrenia. Zároveň sme v areáli začali výkopové práce na výstavbe meandra. Máme postavené už aj lešenie a začíname s renováciou vonkajších omietok a strechy,“ vysvetlil priebeh prác stavbyvedúci realizačnej firmy Marek Krištofík. Rekonštrukcia kaštieľa by mala byť ukončená koncom októbra.    

Druhým veľkým projektom mesta je výstavba multifunkčného športového centra pri ZŠ Radovana Kaufmana. Ako uviedol Milan Kráľ z oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ, práce na stavbe, ktorá má byť hotová v apríli 2016, napredujú podľa plánu. Momentálne sa betónujú základy a pripravujú podklady pre montáž oceľovej konštrukcie novej veľkej telocvične, s ktorou sa začne v polovici septembra. Súbežne by sa mala rozbehnúť aj výstavba druhého objektu, v ktorom budú šatne.

V ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej je aj napriek prázdninám už niekoľko týždňov rušno. Dôvodom je realizácia vyregulovania vykurovacej sústavy v škole, ktorá zahŕňa výmenu radiátorov, termoregulačných ventilov a rekonštrukciu výmenníkovej stanice. Projekt, ktorý má byť ukončený v druhej polovici septembra, má za cieľ zlepšenie energetickej hospodárnosti.

Už niekoľko dní sa pracuje aj v centre voľného času, kde realizačná firma začala s výmenou krytiny a zateplením striech na dvoch pavilónoch a časti spojovacej chodby. Nasledovať bude výmena drevených okien za plastové a dokončenie zateplenia obvodových múrov na jednom z pavilónov. Stavebné práce by mali trvať do polovice septembra.

Počas voľnejších letných mesiacov sa rozhodla pristúpiť k úpravám a skrášľovaniu aj nemocnica. „Podarilo sa nám zrekonštruovať priestory pľúcnej a urologickej ambulancie a tiež obnoviť interiérové nátery na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Teraz maľujeme priestory v mužskej časti chirurgického oddelenia a následne budeme pokračovať v ženskej časti. Zároveň dokončuje prestavbu bývalých priestorov JIS na mužskom internom oddelení na nadštandardnú izbu,“ uviedol koordinátor marketingu nemocnice Martin Mariani.  

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...