Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách

Aj v auguste zahrnul primátor mesta Jozef Božik do svojho pracovného programu kontrolný deň na stavbách. Stav aktuálnych investičných akcií v meste bol v centre jeho pozornosti vo štvrtok 7. augusta 2014.

Zo dňa na deň mení svoj vzhľad Materská škola na Obuvníckej ulici. V polovici júla sa tam začali rekonštrukčné práce, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti objektu. Aj napriek výkyvom počasia pokračuje výmena okien a zateplenie obvodového plášťa podľa plánu. „Do 25. augusta bude kompletne hotová celá časť školy, ktorá je z hľadiska prevádzky potrebná na zabezpečenie jej plynulého chodu. Ostatné práce dokončíme v zmysle zmluvy do polovice septembra,“ povedal obchodný riaditeľ realizačnej spoločnosti.

Úplne iná je situácia v Základnej škole na Malinovského ulici, kde sa začiatkom prázdnin takisto rozbehla rekonštrukcia, zahŕňajúca výmenu okien a zateplenie obvodových stien na hlavnom pavilóne. Aktuálny stav prác ani zďaleka nezodpovedá tomu, čo realizačná firma pred mesiacom avizovala. Mesto, poslanci, vedenie školy aj rodičia školákov majú preto obavy, či budú môcť žiaci v septembri riadne nastúpiť do školy. „Sme veľmi nespokojní s priebehom prác. Aby sme mohli plnohodnotne začať nový školský rok, budú musieť jednoznačne zvýšiť úsilie. Som presvedčený, že v priebehu niekoľkých hodín dôjde k zásadnému zvratu a minimálne tie časti, kde bude prebiehať vyučovací proces, budú k tomuto termínu hotové,“ zdôraznil primátor. Oprávnenú kritiku priznal aj konateľ realizačnej firmy a prisľúbil situáciu okamžite riešiť: „Dnešným dňom začneme stavbu hodinovo sledovať. Urobíme nápravu a stavba bude napredovať rýchlejším tempom. Budeme sa tiež snažiť, aby sme eliminovali rôzne nedostatky, ktoré tu vznikali nie vždy len naším zavinením.“    

Vynovené priestory pre futbalistov

Investície mesta v týchto týždňoch smerujú aj do revitalizácie priestorov, v ktorých majú svoje zázemia futbalové kluby Slovan Návojovce a Slovan Šimonovany. Rekonštrukciou postupne prejdú šatne, sprchy a hygienické zariadenia. Harmonogram prác sa snažila stavebná spoločnosť prispôsobiť rozpisu zápasov. Podľa jej konateľa ide všetko podľa časového plánu. V Návojovciach budú do prvého domáceho zápasu novej sezóny, 10. augusta, ukončené práce už na 90 %. Šimonianski futbalisti si kvôli väčšiemu rozsahu rekonštrukčných prác počkajú na kompletne vynovené priestory o pár týždňov dlhšie.

Súkromné investície vo verejnom záujme

Za posledné týždne sa viditeľne posunula ďalej výstavba novej autobusovej stanice. Po dokončení druhého podlažia a zakrytí stavby sa práce presunuli do interiéru. „Cestujúcej verejnosti bude slúžiť celé prízemie, kde bude aj čakáreň a sociálne zariadenia. Priestory na poschodí sú určené pre našich zamestnancov, čiže vodičov, dispečerov a technika výpočtového strediska,“ priblížil generálny riaditeľ SAD Prievidza, a. s., Michal Danko, podľa ktorého novembrový termín zavŕšenia stavby ohrozený nie je.

Pozitívne správy, ktoré v tomto prípade súvisia so skvalitňovaním poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti, má aj Nemocnica s poliklinikou v Partizánskom. V týchto dňoch tam končí prvá časť rekonštrukcie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorá sa týkala modernizácie jednotiek intenzívnej starostlivosti. „Náš nájomca, Nemocnica na okraji mesta, n.o., člen spoločnosti Svet zdravia, sa rozhodol investovať aj do druhej, anestéziologickej časti, ktorej rekonštrukcia by sa mala začať koncom augusta,“ informoval zástupca vedúceho úseku technicko-hospodárskych činností nemocnice Ladislav Mačuha.    

Kvalitnejšia dopravná infraštruktúra

Veľmi rušno bude v nasledujúcich týždňoch na sídlisku Luhy, kde sa bude súbežne realizovať viacero väčších investičných akcií. Vytýčením inžinierskych sietí a búracími prácami sa už začala rekonštrukcia 273-metrov dlhého úseku cesty a chodníka na Veľkej okružnej, od spojnice s Malou okružnou po obytný blok č. 1106. Práce si na čas vyžiadajú v tomto úseku zjednosmernenie premávky, aj obmedzenie využitia priľahlého parkoviska na Malej okružnej, ktoré bude slúžiť na uloženie materiálu. „Chceli by sme v tejto súvislosti požiadať občanov o trpezlivosť. Podľa zmluvy máme na túto stavbu tri mesiace. Urobíme však všetko pre to, aby sme ju dokončili do polovice septembra,“ uviedol stavbyvedúci. O niečo rozsiahlejšie budú práce na Malej okružnej, kde sa bude rekonštruovať cesta a obojstranné chodníky v dĺžke zhruba 370 metrov. Podľa stavbyvedúceho by mali byť práce ukončené koncom októbra.                   

K zlepšeniu statickej dopravy na Luhoch by malo prispieť 50 nových odstavných plôch, ktoré sa aktuálne budujú v šiestich vytypovaných lokalitách na ulici Veľká okružná. Obyvatelia by ich mohli užívať už koncom tohto mesiaca.

Medzi ukončené akcie už dnes patrí aj rekonštrukcia spevnených plôch medzi blokmi 647 a 648 na Nádražnej ulici, kde však bude ešte subdodávateľská firma opravovať reklamovanú nerovnosť na asfaltovom povrchu. Po ukončení prekládky vzdušných vedení do zeme finišujú aj Technické služby mesta s rekonštrukciou verejného osvetlenia na Riečnej ulici.

Môže sa Vám ešte páčiť...