Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách

Dovolenkové obdobie a horúčavy sú na investičné aktivity mesta Partizánske prikrátke. V jednotlivých mestských častiach vládne totiž aj v týchto dňoch čulý pracovný ruch. Napokon, termíny nepustia a všetko treba dokončiť načas. Priebeh prác je však podľa primátora mesta Jozefa Božika uspokojivý. Skonštatoval to vo štvrtok 1. augusta 2013 počas kontrolného dňa na stavbách.

Čo má spoločné mestská časť Štrkovec a Malé Bielice? Obe sa môžu popýšiť novými chodníkmi, ktoré v oboch štvrtiach vyrástli v priebehu ostatných týždňov. Koncom júla pribudol na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach  570 metrov dlhý chodník, ktorý lemuje pravú stranu cesty v smere od štátnej komunikácie I/64 do miestnych kúpeľov. Rovnako však aj Ulica Fraňa Kráľa v časti Štrkovec, kde dali nový chodník do užívania Technické služby mesta v jeden z posledných júlových dní.

Kultúrny dom ako darček k Vianociam

Ak pôjde všetko podľa plánu, obyvatelia Veľkých Bielic dostanú pod vianočný stromček väčší darček. Bude ním nový kultúrny dom, ktorý má predpokladaný dátum kolaudácie v novembri. Ako uviedol Tibor Kúdela z TSM Partizánske, od ostatného výjazdu bola na stavbe zateplená strecha a osadené bleskozvody. Hotová je aj hrubá inštalácia elektrických rozvodov a taktiež vodoinštalácia. Osadené sú niektoré okná a v najbližších dňoch nastúpi firma, ktorá urobí vonkajšie obklady a stavbu komplexne zateplí.

Bezpečne po Nádražnej ulici

Rozpadnuté chodníky na Nádražnej ulici už potrebovali zmenu. Nie však provizórne opravy, ale priamo zmeny „od podlahy“.  Po oboch stranách vyrastajú nové chodníky, ktoré by podľa slov stavbyvedúceho Juraja Bundu z dodávateľskej firmy mali byť dokončené v priebehu najbližších troch týždňov. „Momentálne sme v 75 percentách priebehu prác. Hotová je ľavá strana a v ostatných dňoch dokončíme aj pravú stranu chodníka,“ dodal Bunda.

Nový výjazd i petangové ihrisko

Do konca augusta by mal byť hotový aj ďalší investičný projekt mesta. Ide o spojenie dvoch parkovacích plôch za detskou poliklinikou na Hrnčírikovej ulici. Mesto tým chce nielen vyriešiť problém statickej dopravy, ale v prvom rade mieni zefektívniť jej využívanie. „Úpravou výjazdu na parkovisku za poliklinikou sa nám podarí zjednosmerniť premávku v tejto lokalite tak, aby sa usporiadal pohyb motorových vozidiel. Tak bude zabezpečený jeden vjazd a jeden výjazd na komunikáciu na Hrnčírikovej ulici,“ vysvetlil Peter Minárik z MsÚ. Svoju tvár mení aj samotný park, nachádzajúci sa pri spomínanej ulici. „Pomaly sa robia prípravy pre vybudovanie petangového ihriska,“ potvrdil primátor Jozef Božik, ktorý aktivitu financuje zo svojho vrecka. Spoločenská a svojím spôsobom aj športová hra bude mať zázemie práve v lokalite za detským ihriskom. Reálne kontúry by petangové ihrisko malo dostať už v najbližších dňoch a následne bude k dispozícii všetkým občanom mesta.

Pribudnú aj ďalšie projekty

K aktivitám, ktoré si mesto v ostatných týždňoch pripísalo na zoznam zrealizovaných projektov,  patrí aj oprava strechy nad tribúnou Futbalového štadióna Karola Jokla. „Práce v objekte sú už hotové, robila sa tam celá strešná krytina,“ spresnil Tibor Kúdela z TSM Partizánske. Na obzore sú však aj nové projekty, ktoré sú v štádiu príprav. Plánované sú rekonštrukcie ciest na Malinovského a Februárovej ulici, ako aj vybudovanie chodníka, vedúceho cez železničné priecestie medzi zónou obchodov a sídliskom Luhy. Na „čakacej listine“ figurujú štyri parkovacie plochy, polder v Návojovciach, súťažiť sa bude i druhá časť prvej etapy rekonštrukcie pošty v Šimonovanoch. „Uvedomujem si, že v meste je veľa problémov, ktoré je potrebné riešiť. Vzhľadom na finančné možnosti sa snažíme robiť maximum. Pri súčasnom modeli financovania je možné predpokladať, že ak by sme chceli vyriešiť všetky záležitosti, máme tým na mysli cesty, chodníky, parkoviská, budovy škôl a školských organizácií, športoviská, detské ihriská, verejné osvetlenie, atď., bude to trvať minimálne jedno storočie. To je reálny stav,“ dodal primátor na záver.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...