Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách

Dvojmesačné prázdniny sú pre školy ideálnym obdobím na menšie i väčšie renovácie a úpravy svojich priestorov. Do tých sa už v júli pustili aj v niektorých základných školách (ZŠ) v Partizánskom. Ako to v nich vyzerá krátko pred začiatkom nového školského roka, zisťoval primátor mesta Jozef Božik počas svojho augustového kontrolného dňa na stavbách.

V ZŠ Rudolfa Jašíka začali v týchto dňoch s veľkým upratovaním kompletne zrekonštruovanej školskej kuchyne a jedálne. Rozsiahlu prestavbu týchto priestorov počas prázdnin si vyžiadal očakávaný nárast počtu stravníkov od septembra, súvisiaci so schválením štátnej dotácie na stravovanie predškolákov a žiakov základných škôl. „V súlade so stanovenými predpismi došlo k rozšíreniu kuchyne, ku ktorej sme pripojili bývalé šatne. Tie sme museli nanovo dorobiť, rovnako ako aj hygienické zariadenie pre dievčatá. Tiež sme zrekonštruovali kanceláriu vedúcej, šatňu, toaletu a sprchu pre zamestnancov. Vytvorili sme aj nový koridor pre stravníkov pri návšteve jedálne počas obedných prestávok,“ priblížila práce riaditeľka školy Dagmar Pučeková.

Prerobené stravovacie priestory však nie sú v škole jedinou novinkou. Žiakov budú čakať po nástupe do školy aj štyri zrekonštruované učebne. „V jazykovej učebni, počítačovej učebni, školskej dielni a cvičnej kuchynke máme novú elektroinštaláciu, vykurovanie, osvetlenie, podlahy a nové moderné vybavenie. V prípade prvých troch učební ide o rekonštrukciu financovanú v rámci europrojektu, na cvičnú kuchynku sme použili prostriedky z normatívu,“ doplnila Dagmar Pučeková.

Na vynovení školskej kuchyne sa v letných mesiacoch pracovalo i v ZŠ na ulici Športovcov vo Veľkých Bieliciach. „Rekonštrukčné práce zahŕňali kompletnú výmenu elektroinštalácie, taktiež výmenu obkladov a vymaľovanie stien. Momentálne ešte čakáme na niekoľko nových spotrebičov, ktoré budeme musieť zapojiť a začali sme s čistením a prípravou kuchyne na prevádzku,“ uviedla riaditeľka školy Eva Gvotová.

Od konca júla je rušno aj v budove ZŠ na Veľkej okružnej. Ako ozrejmil riaditeľ školy Juraj Guniš, dôvodom je ďalšia etapa rekonštrukcie elektroinštalácie v bloku A na poschodí: „Vymenili sme elektrické rozvody v učebni a v kabinete výtvarnej výchovy, na chodbe, v hygienických zariadeniach a v učebni hudobnej výchovy. Následne sme aj vymaľovali učebňu výtvarnej výchovy a kabinet výtvarnej výchovy, kde sme položili i novú podlahu. Zároveň sme v triedach vymenili staré umývadlá za nové a dali nové obklady.“

Popri renovácii a modernizácii školských zariadení sa samospráva za ostatný mesiac venovala aj svojím ďalším investičným aktivitám. V priebehu augusta nadobudla nový vzhľad schátraná prístavba bytového domu č. 945 na Februárovej ulici. „Na objekte bývalej kotolne sme zamurovali otvory, opravili vonkajšie steny zatepľovacím systémom, urobila sa nová fasáda a nová je aj strecha s odvedením dažďových vôd,“ informoval Róbert Dorušinec z Technických služieb mesta Partizánske, ktoré rekonštrukciu realizovali.

Tesne pred dokončením bola počas kontrolného dňa renovácia strechy na centre voľného času – pavilón F. „Robili sme kompletnú rekonštrukciu strešného plášťa, vrátane novej tepelnej izolácie, povrchovej hydroizolácie, tesárskych a klampiarskych konštrukcií, plus lokálne vysprávky fasády, ktorá bola poškodená,“ vysvetlil konateľ realizačnej spoločnosti Michal Kováčik s tým, že práce trvali zhruba osem dní.

Najnovšou investičnou akciou mesta je výstavba multifunkčného ihriska v areáli futbalového ihriska v Šimonovanoch, ktorá je aj na zozname priorít tejto mestskej časti. Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a celkovou rozlohou 924 metrov štvorcových bude možné využívať na futbal, volejbal, nohejbal a tenis. Stavebné práce by mali byť ukončené koncom septembra.

Začiatkom septembra je naplánovaná výmena podlahy v spoločenskej sále Domu kultúry na Námestí SNP v Partizánskom, ktorá je súčasťou jej celkovej modernizácie. „Celá sála bola nedávno vymaľovaná, steny sú vyspravené a čoskoro pribudne i nová podlaha. Plánujeme sem tiež zakúpiť pekné nové stoličky, aby sa tieto priestory stali dôstojným a príjemným miestom na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí,“ dodal primátor.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...