Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách

Dva mesiace letných prázdnin využili základné a materské školy v Partizánskom na skrášľovanie a úpravy svojich priestorov. Čo a kde sa konkrétne robilo, ale i to, ako postupujú práce na aktuálnych investičných projektoch mesta, mapoval primátor Jozef Božik vo štvrtok 17. augusta 2017 počas kontrolného dňa na stavbách.

V Základnej škole vo Veľkých Bieliciach sa počas prázdnin vymieňala elektroinštalácia v triedach a na chodbe prvého stupňa. „Po ukončení prác sme zabezpečili vymaľovanie týchto priestorov a v jednej triede sme menili aj podlahovú krytinu. Vďaka nášmu združeniu priateľov a rodičov školy máme tiež v niektorých triedach nové lavice a stoličky,“ informovala riaditeľka školy Eva Gvotová.

Krátko pred začiatkom nového školského roka sa maľuje aj v ZŠ na Veľkej okružnej. „Nové nátery stien budú v štyroch triedach, v jednej z nich sme upravili podlahu a dali nové linoleum. Taktiež sme pri budove základnej školy vybudovali nový spojovací chodník,“ uviedol riaditeľ školy Juraj Guniš.

Viacerými novinkami sa môže pochváliť Základná škola Rudolfa Jašíka. Jednou z nich je zrenovovaná palubovka v telocvični, ktorá bola zrealizovaná z dotácie ministerstva školstva s finančnou spoluúčasťou mesta. „V uplynulých týždňoch bola tiež vybudovaná nová plocha zo zámkovej dlažby pred školským klubom detí, čím sme nadviazali na rekonštrukciu spojovacích chodníkov v areáli, ktorú sme robili v júni,“ ozrejmila riaditeľka školy Dagmar Pučeková. Vzhľad zmenila počas prázdnin aj vstupná chodba do školskej jedálne. Po kompletnej rekonštrukcii je modernejšia a útulnejšia.

Základná škola Radovana Kaufmana pripravila na september prekvapenie, ktoré urobí radosť najmä žiakom v školskom klube detí. Je ním nové detské ihrisko pri učebni v prírode, vybudované z prostriedkov komunitného participatívneho rozpočtu mesta. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám poslali svoj hlas a umožnili nám tak zrealizovať náš tohtoročný komunitný projekt,“ zdôraznila riaditeľka školy Jana Somogyiová. Ako doplnila, počas prázdnin bola tiež vymaľovaná školská kuchyňa so vstupnou chodbou a schodiskom.

Na príjemnú zmenu v priestoroch telocvične sa môžu tešiť žiaci Základnej školy na Malinovského ulici. „Kompletne sme rekonštruovali hygienické zariadenia, šatne a kabinet učiteľov, kde sme nanovo robili elektriku, vodu, omietky, obklady, dlažbu. Taktiež sme demontovali prednú železoazbestovú stenu, ktorú sme nanovo vymurovali a osadili na nej nové okná,“ opísal postup prác zástupca realizačnej spoločnosti Vladimír Fázik. Renovovalo sa aj v školskej kuchyni. „Vymenili sme staré okná za nové a do otvorenia školy by sme chceli ešte stihnúť aj výmenu starého osvetlenia, čiastočne zrekonštruovať vzduchotechniku a napokon celú kuchyňu vymaľovať,“ povedala riaditeľka školy Alena Barancová.

Intenzívny stavebný ruch vládne už od začiatku prázdnin v Materskej škole na Malinovského ulici. Rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia celej budovy, na ktorú získala samospráva finančnú podporu z Európskej únie v objeme viac ako  600-tisíc eur, napreduje rýchlym tempom. „Sústreďujeme sa najmä na dokončenie prác v interiéri, aby detičky mohli nastúpiť do školy v riadnom termíne. Komplet hotovú už máme elektroinštaláciu, vzduchotechniku, sadrokartóny a na 90 percent aj rozvody ústredného kúrenia. Postupne začneme s maľovaním a čistením. Vo vnútri nám zostane už len dokončiť bazén, čo bude zhruba začiatkom októbra,“ priblížil aktuálnu situáciu výrobný riaditeľ realizačnej spoločnosti Gustáv Krchlík. Ako ďalej podotkol, podľa harmonogramu pokračujú aj exteriérové práce, ktoré zahŕňajú rekonštrukciu a zateplenie strechy aj obvodového plášťa budovy. Stavba by mala byť odovzdaná do užívania koncom októbra. „Chcem ubezpečiť všetkých rodičov, že robíme maximum preto, aby sme 4. septembra materskú školu otvorili,“ zdôraznila riaditeľka školy Renáta Veresová.

Mesto rekonštruuje aj buduje

Najneskôr prvý septembrový týždeň by mali byť dokončené stavebné úpravy priestorov, ktoré sa aktuálne realizujú v mestskom bytovom dome č. 833 na Družstevnej ulici. Ich výsledkom budú dve bytové jednotky s vlastným hygienickým zariadením. „V našej Komisii pre sociálnu a bytovú politiku pri MsZ sa práve zaoberáme ďalším umiestňovaním slušných a platiacich nájomníkov z výškovej budovy, ktorá má byť začiatkom septembra uvoľnená a uzatvorená. Pevne verím, že byty budú dovtedy hotové. Zároveň si ale želám, aby si nájomníci uvedomili, že sa snažíme starať sa o nájomné byty, a tak by sa k mestskému majetku mali aj správať,“ uviedla poslankyňa mestského zastupiteľstva a predsedníčka komisie Mária Hazuchová. Garsónka, ktorá vznikla prestavbou spoločných spŕch, je určená pre jedného až dvoch nájomcov. Jednoizbový byt, v ktorom po úpravách pribudlo WC so sprchou, môže poslúžiť na bývanie aj rodine s jedným dieťaťom.

Ďalšou aktuálnou investičnou aktivitou samosprávy je rekonštrukcia kaplnky na cintoríne v Návojovciach, ktorá v mestskej časti slúži ako dom smútku. „Najskôr sme vo vnútri kaplnky prerobili elektroinštaláciu, vrátane zásuvkového obvodu. Momentálne sa venujeme sanačným prácam, ktoré zabezpečia, aby murivo na objekte nevlhlo. V nadväznosti na to zrenovujeme strechu, pričom zabezpečíme aj odvádzanie dažďovej vody. Riešiť budeme tiež časť fasády, ktorú treba očistiť, doplniť a vo finálnej fáze dostane nový náter,“ vysvetlil Štefan Hamara z realizačnej firmy s tým, že posledným krokom bude presun časti prístrešku pred kaplnkou.

Už o niekoľko dní bude zavŕšený projekt výstavby spevnených plôch za bytovým domom č. 721 na Ulici generála Svobodu, vďaka ktorému budú mať motoristi k dispozícii 25 odstavných miest. Súčasťou tejto investičnej akcie bolo aj osadenie dvoch stĺpov verejného osvetlenia a vybudovanie stojiska kontajnerov na komunálny a separovaný odpad. „Toto je jedna z troch spevnených odstavných plôch vybudovaných v ostatných týždňoch na tejto ulici. Prvá, pre 26 áut, pribudla medzi bytovými domami č. 720 a 765. Druhá, s tromi parkovacími miestami, je medzi bytovými domami 720 a 721,“ zhrnul Róbert Dorušinec z Technických služieb mesta Partizánske, ktoré sú realizátorom týchto stavieb.

Spevnenú odstavnú plochu pre 20 motorových vozidiel začalo mesto budovať aj pri cintoríne v Šimonovanoch. Stavebné prace by mali trvať dva mesiace.

K spokojnosti obyvateľov bytového domu č. 173 na Škultétyho ulici bol nedávno vybudovaný nový prístupový chodník ku vchodu a spevnená plocha pre kontajneri.

Prestavbou poškodených schodov na bezbariérovú plochu je dnes komfortnejší aj zadný prístup do bytového domu č. 1314 na Horskej ulici.

„Jednou z 50 investičných akcií mesta realizovaných v tomto roku bola aj rekonštrukcia interiéru veľkej zasadacej miestnosti na mestskom úrade. Teší ma, že priestory, v ktorých sa pravidelne konajú zasadnutia mestského zastupiteľstva, ale i aktivity občianskych združení a škôl, sú dnes v takej podobe, aká prináleží rokovacím priestorom 21. storočia,“ dodal primátor.

(msk)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...