Z aprílového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Luhov II

Luhy II boli v pondelok 7. apríla 2014 siedmou mestskou časťou, v ktorej primátor Jozef Božik v rámci jarného kola verejných stretnutí diskutoval s občanmi o dianí a problémoch v meste.    

Z obsiahleho balíka úvodných informácií o dianí a investičnom rozvoji v meste boli pre zhruba päťdesiat  prítomných občanov najzaujímavejšie najmä tie, ktoré sa týkali ich mestskej časti. Patril k nim i súhrn financií, použitých na Luhoch II v uplynulom roku. Ide o sumu presahujúcu 321-tisíc €, ktorá zahŕňa výdavky v rámci originálnych kompetencií na chod materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí a tiež výdavky na bežnú údržbu mestskej časti v oblasti dopravy a životného prostredia. Ako uviedol primátor, aj na Luhoch II sú v tomto roku naplánované investičné akcie. Je medzi nimi rekonštrukcia cesty a vybudovanie chodníka na Veľkej okružnej, od spojnice s Malou okružnou smerom k zberným surovinám, v hodnote 100-tisíc €. Ďalších 35-tisíc € je určených na vybudovanie nových parkovacích plôch. Na margo rozvoja v lokalite Luhov zdôraznil primátor aj rekonštrukciu cesty a chodníka na Malej okružnej a výstavbu chodníka cez železničné priecestie smerom k nákupným centrám.

Radnica mala v uplynulých mesiacoch na pamäti aj podnety občanov z predchádzajúceho stretnutia. V rámci ich plnenia okrem iného zabezpečila dobudovanie bezbariérového prechodu na chodník smerom k Lidlu, postarala sa aj o opravu prepadnutého odvodnenia cesty na Ul. gen. Svobodu, zasypanie jamy pri bloku č. 1085 a pomohla základnej škole s prebudovaním voľných priestorov na ďalšie triedy školského klubu detí. V najbližších dňoch budú dokončené i orezy konárov stromov, zasahujúce do verejného osvetlenia pri škole. Realizovať sa bude aj občanmi navrhnutá  úprava betónového múrika z niekdajšieho oplotenia areálu materskej školy na sedenie.  

Staronovou témou diskusie boli znečistené verejné priestranstvá od psích výkalov a odpadkov najrôznejšieho druhu, ktoré po sebe zanechávajú psičkári a neprispôsobiví spoluobčania. V tejto nadväznosti občania navrhli, aby boli pri detských ihriskách umiestnené tabule so zákazom vodenia psov a zákazom fajčiť. Definitívne tiež požadujú riešiť problém s túlavým psom, ktorého síce mestská polícia už niekoľkokrát odchytila, vždy sa mu však podarilo z karanténnej stanice utiecť a vrátil sa späť na sídlisko. K mestskej polícii smerovali i podnety na pokutovanie vodičov, ktorí parkujú na trávnikoch alebo chodníkoch a tiež na častejšie kontroly dodržiavania zákazu vjazdu pri bloku č. 987. Od občanov zaznel aj návrh, aby sa jeden z objektov bývalej materskej školy prerobil na spoločenské priestory, kde by sa mohli obyvatelia Luhov stretávať. Pri tomto podnete však riaditeľka základnej školy zdôraznila, že v prípade záujmu o akékoľvek aktivity je v škole dosť voľných miestností. Viacerí občania sa v diskusii veľmi kriticky vyjadrili k fungovaniu ambulancií niektorých odborných lekárov. Okrem toho, že by privítali ďalšieho neurológa, či diabetológa, nie sú spokojní so systémom platenia objednávok na vyšetrenia ako aj s tým, že sa musia prísť zapísať na vyšetrenie skoro ráno a na rad sa dostanú až poobede, prípadne v ten deň vôbec. Ako vysvetlil primátor, v prípade súkromných lekárov nie je v jeho silách situáciu riešiť, ohľadne ambulancií v nemocnici však bude rokovať o tejto problematike s riaditeľom. Na podnet riaditeľky základnej školy ho tiež požiada o to, aby boli úrazy žiakov v školách ošetrené v prednostne v nemocnici.

Môže sa Vám ešte páčiť...