Z aprílového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Centra

Diskusiou s obyvateľmi mestskej časti Centrum zavŕšil primátor mesta Jozef Božik v pondelok 14. apríla 2014 jarnú sériu verejných stretnutí s občanmi mesta. Úvodný prehľad výsledkov práce samosprávy na pôde centra aj v celom meste, ocenila viac ako päťdesiatka prítomných Partizánčanov aj slovami uznania a potleskom. 

O snahe mesta zveľaďovať aj svoju najnavštevovanejšiu centrálnu časť svedčí i objem vynaložených finančných prostriedkov na jej rozvoj a údržbu. Ten za minulý rok predstavuje sumu viac ako 2,8 mil. €, pričom samotné investície mali hodnotu cca 2 mil. €. Bola medzi nimi nákladná rekonštrukcia a modernizácia zariadenia sociálnych služieb Domov, ale i rekonštrukcie ulíc R. Jašíka a Februárová, križovatky na Hrnčírikovej ulici, domu kultúry, chodníka na Nádrážnej ulici, či rekonštrukcia spojovacieho chodníka medzi Družstevnou a Nádražnou ulicou.

Na októbrovom stretnutí poukázali občania na problémy Hurbanovej ulice. Išlo o rozsiahle prepadliny na vozovke, ale aj o autá pravidelne parkujúce v úzkej ulici a porušovanie zákazu vjazdu do ulice. Ako uviedol zástupca prednostu Štefan Hučko, koncom apríla bude mať primátor v mestskej časti Centrum výjazdový deň, počas ktorého bude zhodnotený aj stav povrchu Hurbanovej ulice a navrhnutý ďalší postup. Pri riešení problematického parkovania na ulici je však mesto bezmocné a situáciu môže zlepšiť len vzájomná tolerancia a ohľaduplnosť občanov. Mesto sa zaoberalo aj požiadavkou na zabezpečenie osvetlenia dvora obytného bloku 637 a preverilo možné alternatívy.  Na samotnú realizáciu však momentálne nemá alokované finančné prostriedky.    

V aktuálnych pripomienkach poukázali obyvatelia Komenského ulice na potrebu opravy plota, ktorý ich oddeľuje od časti neprispôsobivých rómskych spoluobčanov. Sťažovali sa aj na deti z rómskej komunity, ktoré ničia oplotenie a hádžu lopty do okien starších občanov. Ako zdôraznil primátor, na odhaľovanie tých, ktorí znepríjemňujú život ostatným, bude zameraná intenzívnejšia činnosť hliadok mestskej polície. Týkať sa to bude aj Školskej ulice, obyvatelia ktorej sa sťažovali na nočný hluk v okolí tamojšej herne, najmä počas víkendu. Zaznela aj požiadavka na umiestnenie mobilnej zelene pri bloku 643, ktorá by zabránila vodičom parkovať priamo pod ich oknami. Okrem iného občania navrhli odstrániť alebo predať schátralý objekt medzi blokmi 1033, 945 a poukázali aj na potrebu rozšírenia kapacity parkovacích miest pred mestskou športovou halou.  

Poslanec za mestskú časť Centrum Juraj Krasula  v závere stretnutia vyzval obyvateľov, aby v jarných dňoch prispeli k zveľadeniu svojej mestskej časti nielen verejnou kontrolou, ale aj úpravami okolia svojich obytných blokov a domov. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...