Z aprílového kontrolného dňa primátora na stavbách

V úvode posledného aprílového týždňa sa bol primátor Jozef Božik opäť po mesiaci oboznámiť v teréne s aktuálnym stavom rozpracovaných investičných akcií. V rámci pravidelného kontrolného dňa na stavbách sa prioritne zaujímal o najnovší projekt, ktorým je modernizácia kinosály Panoramatického 3D kina v Partizánskom.

Rekonštrukcia kinosály, na ktorú sa mestu podarilo získať aj finančnú podporu z Audiovizuálneho fondu, sa začala pred dvomi týždňami demontážou kresiel, elektroinštalácie, obkladov a podlahovej krytiny. Momentálne finišuje úprava stupňov na osadenie nových 295 kino kresiel, čo je oproti pôvodnému stavu menej o vyše stovku. Diváci sa však môžu tešiť na pohodlnejšie, priestrannejšie kreslá, ktoré im ponúknu omnoho väčší komfort. „V týchto dňoch začíname robiť na novej elektroinštalácii, akustických obkladoch a príprave pripojenia na klimatizáciu,“ uviedol prevádzkovateľ kina Ľubomír Beňo s tým, že práce postupujú v súlade s harmonogramom. Prvé premietanie vo vynovených priestoroch kinosály by tak mohlo byť reálne v polovici júna.

Pravdepodobne predposledný raz v tomto roku bola na zozname zastávok kontrolného dňa budova so sídlom pošty v Šimonovanoch. Renovácia priestorov na prízemí, zateplenie obvodového plášťa budovy a úprava jej okolia, ktoré sú súčasťou ďalšej etapy rekonštrukcie tohto objektu, sa totiž blížia do finálnej fázy. „V interiéri nám zostáva dokončiť zhruba päť percent, v prípade exteriérových prác je to ešte uličná fasáda, uloženie zámkovej dlažby, štrkové násypy a terénne úpravy,“ opísal aktuálny stav konateľ realizačnej spoločnosti Ondrej Bielský, podľa ktorého bude termín ukončenia prác, stanovený na 30. mája, dodržaný.  

Za ostatné týždne postúpil s prácami aj súkromný investor dvojradovej zástavby rodinných domov na Bezručovej ulici v Šimonovanoch. Ako informoval z poverenia zástupcu investora Jaroslav Tkáč, všetkých osemnásť domov je už takmer dokončených, prístupová komunikácia bude hotová zhruba do mesiaca a následne sa pristúpi aj k realizácii výstavby detského ihriska.

V priebehu apríla sa Partizánčania dočkali aj dlho avizovaných úprav povrchu štátnej cesty I/64 v intraviláne mesta. Slovenská správa ciest po niekoľkoročných apeloch zo strany radnice zrekonštruovala úsek cesty od začiatku Malých Bielic po križovatku na Hradište vo Veľkých Bieliciach. „Opravou tejto časti komunikácie sa naša iniciatíva nekončí. Práve dnes chceme prijať na mestskom zastupiteľstve uznesenie o výzve adresovanej generálnemu riaditeľovi správy ciest. V nej žiadame o pokračovanie v opravách štátnej cesty, ako na území mesta, tak i v rámci celého okresu Partizánske. Zároveň požadujeme riešiť stav cestného mosta cez rieku Nitru a úpravu podjazdu pod železničnou traťou v Malých Uherciach,“ vysvetlil primátor.

Prvé pozitívne výsledky, a to v podobe promptnejších zásahov i objasňovania deliktov, priniesol aj nový kamerový systém v meste. Mestskej polícii umožňuje nepretržite monitorovať dianie v uliciach prostredníctvom osemnástich otočných a dvoch statických kamier, umiestnených v najfrekventovanejších a najproblematickejších lokalitách. Ako zdôraznil pri prehliadke režimového pracoviska pultu centrálnej ochrany na mestskej polícii primátor, z hľadiska ochrany života, zdravia a majetku občanov mesta je nový kamerový systém mimoriadne dôležitý.

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...