Z aprílového kontrolného dňa primátora na stavbách

V pracovnom programe primátora Jozefa Božika nechýbal ani tento mesiac pravidelný kontrolný deň na stavbách. V akom štádiu prác sa nachádzajú aktuálne investičné aktivity mesta, zisťoval priamo na mieste v utorok 15. apríla 2014.

Koncom marca začala rekonštrukcia povrchu cesty pred budovou ÚPSVaR. Realizačná firma však pri výkopoch zistila, že sa pod asfaltovou vrstvou nachádza technologicky nevyhovujúce podložie. Hrúbka betónu v podloží mala miestami len 10 cm, namiesto predpokladaných 25 až 30 cm. Nakoľko bolo potrebné pripraviť nové technické riešenie stavby, práce boli načas pozastavené. Po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve bolo vyhlásené nové transparentné verejné obstarávanie na dodávateľa prác. V týchto dňoch sa robotníci a stroje na stavbu opäť vracajú. „Pôvodnú vozovku musíme odstrániť v celom rozsahu až na zemnú pláň, ktorú zastabilizujeme, aby sme dosiahli požadovanú únosnosť. Následne budú vybudované nové konštrukčné vrstvy a položený asfaltovo-betónový kryt,“ priblížil postup nadchádzajúcich prác stavbyvedúci, podľa ktorého neočakávaný problém neovplyvní odovzdanie stavby v stanovenom termíne, naplánovanom na 25. mája.

V centrálnej časti mesta prebieha aj ďalšia investičná akcia. V novembri minulého roka bola dokončená rekonštrukcia fasády čela budovy domu kultúry, ktorej predchádzalo zateplenie a výmena okien. Po zimnej prestávke pokračuje mesto úpravou, zateplením a obnovou fasády bočných stien budovy, ktoré by mali byť hotové do konca mája. V tomto medzičase by mali aj Technické služby mesta dokončiť opravu prístrešku nad hlavným vchodom do budovy.

Primátor do kontrolného dňa už po druhýkrát zaradil aj prehliadku bývalej slobodárne č.8. Dlhodobo nevyužívaný objekt, ktorý sa mestu podarilo minulý rok odpredať, prestavuje súkromný investor  na bytový dom s 32 malometrážnymi bytmi. „Aktuálne ukončujeme prístavbu objektu aj nadstavbu štvrtého podlažia. Ideme zabetónovať vrchný veniec a montovať strešný nosný systém, aby sme mohli celú stavbu zakryť. Vo vnútri pokračujeme s budovaním deliacich priečok, súvisiacich s dispozičným riešením jednotlivých bytov,“ vysvetlil stavbyvedúci.

V rámci cezhraničnej spolupráce získalo mesto z Fondu mikroprojektov cca 30-tisíc € na zriadenie Historického múzea mesta Partizánske. Z týchto prostriedkov je financovaná aj úprava priestorov knižničného klubu, v ktorom bude múzeum sídliť. S blížiacim sa termínom jeho otvorenia, ktorým je 25. apríl, vrcholia aj rekonštrukčné práce. „Po výmene okien pokračujeme drobnými stavebnými opravami a nátermi. Po vyčistení a uprataní budeme inštalovať vitríny a samotnú expozíciu,“ informovala primátora koordinátorka projektu Elena Valenteje.    

Chodník pri svetelne križovatke, od železničného priecestia smerom na Šimonovany, býva v čase výdatných dažďov pravidelne zaplavovaný. Tento problém chce mesto obmedziť prečistením a rozšírením neďalekého trativodu, do ktorého bude odvádzaná voda stekajúca z križovatky.

Ďalšou zastávkou bol cintorín na Šípku, kde sa nedávno začali výkopové práce na rozšírení urnového hája. Dôvodom sú už opäť nepostačujúce kapacity kolumbária a hrobových miest na ukladanie urien. Ako uviedol zástupca realizačnej firmy, ide už o výstavbu tretej časti urnového hája, ktorá prinesie zhruba 167 nových urnových miest. Ukončená by mala byť podľa jeho slov v polovici júna. 

K plnohodnotnému využívaniu už dnes slúži novovybudovaný cca 140 metrov dlhý chodník od Kúpeľnej ulice po autobusovú zastávku pri ceste I/64 v Malých Bieliciach, na výstavbu ktorého bude ešte nadväzovať posun priechodu pre chodcov. 

Môže sa Vám ešte páčiť...