Vzájomná komunikácia a spolupráca je pri riešení problémov nevyhnutná

V utorok 17. mája 2011 sa v panoramatickom kine uskutočnilo verejné stretnutie pod názvom Za pokoj a bezpečnosť slušných občanov. Hlavnou témou stretnutia, na ktoré prišlo 170 občanov, bola otázka bezpečnosti obyvateľov súvisiaca so správaním asociálov v meste. Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trenčíne Peter Műller a riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Partizánskom Jozef Mojžiš.

 

 „Týmto  problémom sa zaoberáme na  zasadnutiach mestského zastupiteľstva i vo výboroch mestských častí, v komisii pre ochranu verejného poriadku i na poradách primátora a vedenia mesta. Dnes  chceme dať  občanom možnosť, aby svoje skúsenosti a názory prezentovali priamo pred riadiacimi príslušníkmi policajného zboru,“ povedal primátor a odovzdal slovo riaditeľovi KR PZ Trenčíne Petrovi Műllerovi, ktorý bol do tejto funkcie vymenovaný len pred niekoľkými mesiacmi. Ako povedal, už od svojho nástupu do funkcie mapuje  špecifickú situáciu v jednotlivých regiónoch kraja. Műller okrem iného zdôraznil najmä to, že v rámci Trenčianskeho kraja je vytvorená  60-členná policajná motorizovaná jednotka s kvalitným výcvikom, ktorá je v prípade potreby pripravená zasiahnuť do jednej hodiny v ktorejkoľvek obci nášho kraja.  Na jeho slová nadviazal Okresný riaditeľ PZ v Partizánskom Jozef Mojžiš, ktorý povedal, že hoci je okres Partizánske v rámci Trenčianskeho kraja najmenší, súčasne je najľudnatejší. Aktivizáciou činnosti policajtov v okrese sa však podarilo znížiť počet krádeží aj lúpežných prepadnutí. Napriek tomu, že počet policajtov je tabuľkovo limitovaný, na Námestí SNP sa takisto častejšie objavujú hliadky príslušníkov štátnej polície a dvaja policajti už pôsobia ako preventivisti.

V ďalšej časti stretnutia sa k bezpečnostnej situácií v meste vyjadrovali občania, ktorí hovorili o konkrétnych prípadoch z vlastných skúseností. Väčšina diskusných príspevkov sa týkala najmä problematiky spolunažívania s rómskymi občanmi a ich asociálnym  správaním.  Tí napríklad ponúkajú okoloidúcim obyvateľom rôzne predmety za výhodné ceny. Keď ich niekto odmietne, vyslovia na ich adresy vulgárne nadávky. Vo výpovediach sa opakovali aj prípady napadnutia či okradnutia, pričom najohrozenejšou skupinou sú  podľa Partizánčanov najmä starší ľudia, ale aj žiaci nižších ročníkov základných škôl. Občania počas diskusie vyslovili okrem iného  požiadavky na dôslednejšiu evidenciu neprispôsobivých, medzi nimi aj  rómskych spoluobčanov, podobne ako bytov, v ktorých bývajú. Dôslednejšie by sa mala tiež preverovať starostlivosť o deti, čím by sa zabránilo záškoláctvu. Zástupcovia polície v závere stretnutia vyzvali občanov, aby všetky takéto prípady nahlasovali na telefónnych číslach 158 a 159. Ako potvrdili aj výpovede občanov v diskusii, incidentov je v skutočnosti omnoho viac, ale občania ich zo strachu alebo aj iných dôvodov, nehlásia na polícii. „Toto stretnutie je jedným z viacerých krokov, vedúcich k oboznámeniu sa s reálnou situáciou v našom meste a k spoločnému  hľadaniu optimálnych riešení. Každý občan by si mal uvedomiť, čo je jeho právom a povinnosťou v prípade, keď je ohrozené jeho zdravie, život, či jeho spoluobčana, podobne ako verejný poriadok.  V súčasnosti už  každý poslanec vie, ktorý policajt je v rámci “rajónovania“ zodpovedný za jeho obvod,“ povedal na záver stretnutia primátor.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...