Výstavba chodníka na Kúpeľnej ulici je dokončená

Presne po dvoch mesiacoch od začatia stavebných prác odovzdala realizačná firma v utorok 23. júla 2013 do užívania mestu novovybudovaný chodník na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach.

Vybudovanie chodníka, ktorým sa zvýši bezpečnosť prechodu miestnych obyvateľov, ako i návštevníkov kúpeľov či letiska po Kúpeľnej ulici, bolo jednou z hlavných priorít mestskej časti Malé Bielice. Nový chodník s odvodnením, ktorý vedie od štátnej cesty I/64 až po parkovisko pri kúpeľoch,  je dlhý 558 metrov. V týchto dňoch sú naplánované orezy stromov pozdĺž chodníka, na jeseň bude upravený aj okolitý terén výsadbou trávnika.  

Môže sa Vám ešte páčiť...