Výšková budova v centre mesta je už uzatvorená

Mesto Partizánske začiatkom tretieho septembrového týždňa definitívne uzatvorilo výškovú budovu na Námestí SNP. Štrnásťpodlažný objekt, ktorý ostatné roky slúžil na dočasné sociálne bývanie, plánuje samospráva zbúrať.

Výšková budova bola dostavaná v roku 1964 a nasledujúcich takmer tridsať rokov slúžila ako internát pre slobodné zamestnankyne obuvníckej fabriky. Neskôr, v polovici 90-tych rokov, v nej sídlili orgány štátnej správy v rámci novovzniknutého okresu. Po roku 1998 sa začali internátne priestory využívať ako sociálna ubytovňa a stav objektu upadal. V roku 2003 budovu, aj s nájomníkmi, odkúpilo mesto, pričom do čiastočného odstránenia nedostatkov investovalo 450-tisíc eur. Vysoké náklady na údržbu a prevádzka budovy, no najmä neprispôsobiví a neplatiaci nájomníci znamenali pre mesto permanentné problémy. Budovu sa preto rozhodlo uzatvoriť a nájomníkov vysťahovať. „Stále tam boli nájomníci, ktorí sa nevedeli správať a devastovali mestský majetok, čím robili zlé meno aj tým slušným, ktorí v tejto budove bývali. Tým slušným a platiacim sa mesto snažilo a snaží nájsť bývanie v mestských nájomných bytoch. Druhá kategória nájomníkov bola deložovaná bez náhradného ubytovania,“ zdôraznil primátor Jozef Božik s tým, že uzavretie výškovej budovy je pokračovaním zápasu za práva slušných ľudí.

O budúcnosti výškovej budovy rokovalo aj mestské zastupiteľstvo, ktoré jednomyseľne podporilo myšlienku, aby bol objekt po uzatvorení pripravený na asanáciu. Stať by sa tak malo v roku 2019. „Náklady na kompletnú rekonštrukciu by boli vo výške cca 2,5 milióna eur. Náklady na asanáciu sú zhruba vo výške 500-tisíc eur. Týmto krokom sa vrátime k pôvodnému plánu tak, ako to bolo prognózované Jiřím Voženílkom, ktorý bol architektom mesta Baťovany, že už nebude námestie oddelené výškovou budovou. Je vysoká pravdepodobnosť, že v priebehu budúceho volebného obdobia mesto Partizánske získa veľké námestie, kde časť bude mať viac spoločenský, politický a historický význam a druhá časť bude zelená, oddychová v podobe Parku Jana Antonína Baťu,“ dodal primátor.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...