Vyčistené koryto rieky Nitra zdolá aj nápor storočnej vody

Zdôvodnenie rozsiahleho výrubu drevín v koryte rieky Nitra na území Partizánskeho a tiež oprava a napustenie vodnej nádrže vo Veľkých Uherciach. Tieto dve témy boli v stredu 25. marca 2015 prediskutované na spoločnom rokovaní primátora Jozefa Božika s Mariánom Jursom, riaditeľom Správy povodia hornej  Nitry v Topoľčanoch, ktorá je správcom vodných tokov na území mesta. 

Správa Povodia hornej Nitry, patriacej pod piešťanský odštepný závod Slovenského vodohospodárskeho podniku, pristúpila v ostatných týždňoch k rozsiahlemu čisteniu koryta rieky Nitra v intraviláne mesta od náletových drevín. Nový vzhľad okolia valu rieky v Partizánskom, často využívanom na prechádzky, sa však nepáči niektorým obyvateľom mesta, ktorí ho na sociálne sieti označili ako neopodstatnený a zbytočný. Ako vysvetlil na rokovaní Marián Jursa, konanie správy povodia je absolútne v súlade s vodným zákonom a je realizované z akcentom najmä bezpečnosť obyvateľov Partizánskeho. Aj minulý rok  sa v dôsledku silných prívalových dažďov vybrežili rieky vo viacerých obciach na hornej Nitre. V tejto súvislosti vtedy žiadalo nielen mesto Partizánske, ale osobitne aj niektorí občania, aby správca vodných tokov urýchlene zabezpečil na rieke Nitra protipovodňové opatrenia. Z hľadiska finančného, no i personálneho si ich správa povodia mohla dovoliť zrealizovať v takomto rozsahu až teraz. Dnes, po odstránení prekážok v koryte rieky Nitra, je Partizánske chránené aj pred storočnou vodou.  

Druhá prerokovaná téma stretnutia súvisela s pripravovanou opravou a následným napustením vodnej nádrže vo Veľkých Uherciach. Podľa Mariána Jursu by malo prebehnúť verejné obstarávanie na dodávateľa prác v priebehu najbližších dvoch mesiacov. Pokiaľ by išlo všetko bez problémov, a prácam najmä na oprave hlavnej veže na hrádzi nádrže by prialo aj počasie, s napúšťaním by sa mohlo začať do konca tohto roka. Tento termín zaujíma aj členov rybárskeho zväzu v Partizánskom, nakoľko veľkouherecká nádrž zabezpečuje prítok vody do vodnej nádrže Bager v Šimonovanoch. Problémom však je technický stav potrubia, ktoré vodu do Bagra privádza. Rybári už teraz vedia o minimálne dvoch poruchách, po viac ako dvojročnej odstávke ich môže byť omnoho viac. Navyše, k potrubiu nie je žiadna projektová dokumentácia a s ohľadom na rešpektovanie majetkových práv vlastníkov pozemkov, cez ktoré prechádza, nebude jednoduché tento problém riešiť. Pokiaľ ale nebude možné potrubie prevádzkovať, primátor Jozef Božik deklaroval záujem mesta pripraviť hydrologickú štúdiu Bagra, so zameraním na využiteľnosť podzemných vôd. Ako dodal, vodná nádrž a jej okolie majú v súlade s územným plánom mesta tvoriť rekreačnú zónu pre obyvateľov a aj z tohto dôvodu bude mesto hľadať vhodné riešenie tohto problému. 

Môže sa Vám ešte páčiť...