Vybrané priority volebného programu

 

Vybrané priority volebného programu  Jozefa Božika

 

Prioritou môjho volebného programu je občan a jeho požiadavky vedúce k skvalitneniu práce mestskej samosprávy. Medzi najdôležitejšie priority, ako kandidáta na post primátora mesta Partizánske i ako občana nášho mesta považujem:

          zvýšenie zamestnanosti v spolupráci s obchodnou a priemyselnou komorou a prílev investorov prinášajúcich nové pracovné miesta

          výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny

          občianska vybavenosť sídliska Šípok (lekári, obchody, služby, detašované pracovisko mestskej polície, Centrum voľného času, obnova

           skateparku, parkovacie miesta)

          skvalitnenie práce mestskej polície a nadviazanie spolupráce so štátnou políciou

          opravy ciest a chodníkov

          záchrana Nemocnice s poliklinikou

          nezvyšovanie dane z nehnuteľnosti a poplatky za odvoz odpadu

          rozvoj kultúry a športu

          podpora školstva a vzdelávacích aktivít

          prevencia drogovej závislosti

          práca s deťmi a mládežou

          zvýšenie starostlivosti o zeleň a parky (pravidelné kosenie a hrabanie)

          rozvoj mestských častí v spolupráci s novými poslancami za jednotlivé mestské časti

          podporovanie aktivít všetkých vekových kategórií (mladých, aj starších)

          HYDE PARK slobodných názorov v Tempe (nie vulgárnych)

          priame prenosy z mestského zastupiteľstva

          hlasovacie zariadenia pre poslancov identifikujúce, ako ktorý hlasoval

          zverejňovanie zmlúv na internete

          výberové komisie za účasti poslancov všetkých politických strán v mestskom zastupiteľstve

          elektronické aukcie

          zabezpečenie spolupráce s partnerskými mestami z okolitých štátov (čo tu ešte nebolo)

          pokrytie celého námestia wifi signálom

  

Toto je iba niekoľko priorít z volebného programu Jozefa Božika.

Môže sa Vám ešte páčiť...