Vodné toky v Partizánskom sú pod kontrolou

Vybreženie riek následkom silných prívalových dažďov spôsobilo v ostatných dňoch povodne aj v niektorých obciach na hornej Nitre. V Partizánskom sa ale obdobnej situácie obávať nemusia. Primátora Jozefa Božika o tom ubezpečil v utorok 5. augusta 2014 na spoločnom rokovaní Marián Jursa, riaditeľ Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch, ktorá je správcom vodných tokov na území mesta. 

Stretnutie s vedením Správy Povodia hornej Nitry, patriacej pod piešťanský odštepný závod Slovenského vodohospodárskeho podniku, inicioval primátor predovšetkým v kontexte zabezpečenia ochrany, zdravia a majetku obyvateľov mesta. „Vzhľadom na situáciu, ktorú tu prezentoval riaditeľ Správy povodia, je zrejmé, že na základe dlhotrvajúcich meraní ako aj predpovedí, ktoré sú avizované, by Partizánske nemali ohroziť povodne,“ informoval primátor, ktorý správcu riek Nitra a Nitrica požiadal aj o preventívne odstránenie náletových drevín v koryte a na brehoch hrádze. Štátny podnik ich naposledy komplexnejšie odstraňoval v roku 2012 v rámci spoločného projektu so samosprávou. „Tieto kroky boli veľmi dôležité a do značnej miery aj ovplyvnili kvalitu okolia toku, ktorá je dnes vyjadrená v počte náletových drevín. Opäť však narástli a treba ich odstrániť,“ zdôraznil primátor. Ako odznelo na stretnutí, Správa povodia hornej Nitry aj mesto majú záujem, aby sa s čistením brehov rieky Nitry od náletových drevín začalo v čo najkratšom možnom termíne. Riaditeľ Správy povodia v tejto nadväznosti avizoval začiatok prác predbežne na september. Vodohospodári tiež prisľúbili pomôcť mestu pri dočisťovaní veľkobielického potoka. „Výsledky rokovania jednoznačne preukázali ochotu aj štátu riešiť aktuálny stav, dôležité ale bolo aj upozornenie zo strany mesta, aby sa tak udialo čo najskôr. Aby sa v prípade veľkých dlhotrvajúcich dažďov nezopakovala situácia, ktorá tu bola v roku 2010, keď zhruba jeden meter výšky hladiny rieky Nitra delil mesto od jej vybreženia a následných škôd,“ dodal Božik.

     

        

Môže sa Vám ešte páčiť...