Vodičov trápia výtlky na cestách, ich správcov nedostatok peňazí na opravy

Veľkoplošné opravy najnebezpečnejších úsekov na komunikáciách I., II. a III. triedy v našom regióne, zvýšenie svetlej výšky podjazdu pod železničným  mostom v Malých Uherciach a odvodnenie komunikácie pod ním. Na realizácii týchto zámerov v jarných mesiacoch sa v stredu 6. februára 2013 na rokovaní dohodol primátor Jozef Božik so zástupcami Slovenskej správy ciest – Investičnej výstavby a správy ciest Žilina (IVSC)  a Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK).

Prioritnou témou rokovania bolo riešenie katastrofálneho stavu komunikácií, na ktorých zo dňa na deň pribúdajú nebezpečné výtlky. Tento celoslovenský problém sa týka aj miestnych komunikácií v Partizánskom, ktoré bude musieť riešiť samospráva, no i komunikácií v meste a okrese Partizánske I. triedy, ktoré vlastní štát a tiež II. a III. triedy, ktorých údržbu zabezpečuje SC TSK. Ako podotkol na rokovaní jej riaditeľ Stanislav Lališ, tento rok je výtlkov na cestách II., III., ale aj I. triedy enormne veľa, čo má na svedomí viacero faktorov: „Na tento stav mali vplyv aj extrémne teplotné rozdiely počas tohtoročnej zimy a zaťaženosť komunikácií. Treba sa však obzrieť aj do predchádzajúcich rokov, kedy sa z dôvodu nedostatku financií robilo súvislých opráv na komunikáciách pomerne málo.“

Práve kvôli nedostatku financií sa odkladá na neurčito aj dlhšie avizovaná oprava štátnej cesty 1/64 od Žabokriek nad Nitrou po hranicu Partizánskeho a Malých Uheriec. „Na štátnych cestách I/64 a I/50 (Bánovce – Hradište – Prievidza) chceme riešiť stav povrchu komunikácií okrem priebežných opráv jednotlivých výtlkov aj veľkoplošnými opravami vozoviek na úsekoch, kde je súvislých výtlkov najviac,“ vysvetlil Jozef Choluj z IVSC Žilina. Tieto opravy sa budú realizovať v jarných a letných mesiacoch, nakoľko technológia ich použitia  je podmienená priaznivými klimatickými podmienkami, t.j. povrch vozoviek musí byť suchý a teplota nemôže klesnúť pod -2 stupne Celzia.

V rámci jarnej údržby sa budú robiť, v závislosti od finančných možností, aj opravy na cestách II. a III. triedy v našom regióne. „V tomto roku je naplánovaná aj oprava 1 400 metrov dlhej cesty III. triedy medzi Šimonovanmi a Veľkými Kršteňanmi, a tiež príprava projektov na opravu cesty medzi Krásnom a Klátovou Novou Vsou, najmä v blízkosti obce Turčianky, a cesty z Veľkých Uheriec na Skýcov, na ktorej už smerom od Partizánskeho platí zákaz prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 tony.  Všetko však bude závisieť od toho, či bude 19. februára na  rokovaní zastupiteľstva TSK schválený rozpočet,“ zdôraznil primátor.

Zástupca IVSC na rokovaní potvrdil aj dohodnuté zvýšenie svetlej výšky podjazdu pod železničným  mostom v Malých Uherciach a odvodnenie komunikácie pod ním, so zámerom eliminovať v tomto úseku dopravné kolízie, ktoré už viackrát komplikovali dopravnú situáciu v Partizánskom. „Chcem vyjadriť nádej, že dnešné rokovanie, na ktoré som pozval aj zástupcov štátnej správy z Trenčína, poukázali na záujem štátnej správy a jednotlivých útvarov, zabezpečujúcich údržbu komunikácií I., II. a III. triedy v našom regióne, riešiť tieto problémy efektívne a s dôrazom na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky,“ dodal v závere primátor.      

            

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...